O rokovima upisa studenti će biti obaviješteni putem e-maila.