Upisi u zimski semestar studija u ak. god. 2022./2023. su završili.

Upisi u ljetni semestar studija u ak. god. 2022./2023. održavat će se od 1. ožujka do kraja travnja 2023. godine.

Upisna dokumentacija je sljedeća:

  1. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac upisnog lista
  2. Indeks u originalu
  3. Preslika uplatnice o plaćenoj školarini ili narudžbenicu za osobe kojima školarinu plaća poslodavac

Studenti III. godine studija obvezni su najkasnije do upisa u ljetni semestar prijaviti temu za izradu doktorskoga rada u dogovoru s mentorom, Obrazac DrSc-01 (obveza se odnosi na studente koji nisu temu prijavili kod upisa u V. semestar te su upisani uvjetno).