Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kontinuirano unapređuje interni sustav osiguravanja kvalitete koji obuhvaća i vrednuje cjelokupnu djelatnost i sve aktivnosti, što uključuje i provođenje različitih anketa te stručno usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja.