mandatno razdoblje 2022. – 2024.

1.    Prodekanica za nastavu i studente (po funkciji): prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
2.    Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje (po funkciji): izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača
3.    Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (po funkciji): prof. dr. sc. Miljenko Jurković
4.    Odsjek za anglistiku: doc. dr. sc. Tihana Klepač
5.    Odsjek za arheologiju: doc. dr. sc. Vinka Matijević
6.    Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju: doc. dr. sc. Sanja Lončar
7.    Odsjek za filozofiju: doc. dr. sc. Ivana Zagorac
8.    Odsjek za fonetiku: doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
9.    Odsjek za germanistiku: izv. prof. dr. sc. Kristijan Novak
10.   Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku: izv. prof. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
11.   Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije: dr. sc. Višnja Grabovac, viša lektorica
12.   Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti: doc. dr. sc. Helena Stublić
13.   Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti: dr. sc. Marija Popović, lektorica
14.   Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti: doc. dr. sc. Ivana Latković
15.   Odsjek za klasičnu filologiju: prof. dr. sc. Neven Jovanović
16.   Odsjek za komparativnu književnost: doc. dr. sc. Kristina Grgić
17.   Odsjek za kroatistiku: doc. dr. sc. Tanja Kuštović
18.   Odsjek za lingvistiku: dr. sc. Jurica Polančec, asist.
19.   Odsjek za pedagogiju: doc. dr. sc. Barbara Kušević
20.   Odsjek za povijest: doc. dr. sc. Marko Šarić
21.   Odsjek za povijest umjetnosti: doc. dr. sc. Tanja Trška, predsjednica
22.   Odsjek za psihologiju: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić, dopredsjednica
23.   Odsjek za romanistiku: doc. dr. sc. Gordana Matić
24.   Odsjek za sociologiju: doc. dr. sc. Danijela Lucić
25.   Odsjek za talijanistiku: Ana Badurina, v. lekt.
26.   Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti: Alen Novosad, viši lektor
27.   Centar za kognitivnu znanost: doc. dr. sc. Sanja Kišiček
28.   Centar za obrazovanje nastavnika: prof. dr. sc. Mirjana Šagud
29.   Centar za strane jezike: Ana Matijević, predavačica
30.   Samostalna katedra za kineziologiju: Nenad Krošnjar, pred. 
31.   Croaticum: Ranka Đurđević, lekt.
32.   Predstavnik studenata: Luka Mayer
33.   Predstavnik studenata: Antun Kiseljak
34.   Predstavnik studenata: Karlo Jurak
35.   Predstavnik Studentske službe: Hrvoje Jakopčević