mandatno razdoblje 2022. – 2024.

1.   Prodekanica za nastavu i studente (po funkciji): prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
2.   Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje (po funkciji): izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača
3.   Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (po funkciji): prof. dr. sc. Miljenko Jurković
4.   Odsjek za anglistiku: izv. prof. dr. sc. Tihana Klepač
5.   Odsjek za arheologiju: doc. dr. sc. Vinka Matijević
6.   Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju: doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja
7.   Odsjek za filozofiju: izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
8.   Odsjek za fonetiku: izv. prof. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
9.   Odsjek za germanistiku: izv. prof. dr. sc. Kristijan Novak
10.   Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku: izv. prof. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
11.   Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije: doc. dr. sc. Mojca Pretnar
12.   Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti: izv. prof. dr. sc. Helena Stublić
13.   Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti: dr. sc. Marija Popović, lektorica
14.   Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti: izv. prof. dr. sc. Ivana Latković
15.   Odsjek za klasičnu filologiju: prof. dr. sc. Vladimir Rezar
16.   Odsjek za komparativnu književnost: izv. prof. dr. sc. Kristina Grgić
17.   Odsjek za kroatistiku: izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović
18.   Odsjek za lingvistiku: dr. sc. Ivana Simeon, v. pred.
19.   Odsjek za pedagogiju: doc. dr. sc. Ana Blažević Simić
20.   Odsjek za povijest: doc. dr. sc. Marko Šarić
21.   Odsjek za povijest umjetnosti: izv. prof. dr. sc. Tanja Trška, predsjednica
22.   Odsjek za psihologiju: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić, dopredsjednica
23.   Odsjek za romanistiku: doc. dr. sc. Gordana Matić
24.   Odsjek za sociologiju: izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić
25.   Odsjek za talijanistiku: Ana Badurina, v. lekt.
26.   Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti: Alen Novosad, viši lektor
27.   Centar za kognitivnu znanost: doc. dr. sc. Sanja Kišiček
28.   Centar za obrazovanje nastavnika: doc. dr. sc. Sanja Kišiček
29.   Centar za strane jezike: Petra Barbarić, v. pred.
30.   Samostalna katedra za kineziologiju: Nenad Krošnjar, pred. 
31.   Croaticum: Ranka Đurđević, lekt.
32.   Predstavnik studenata: Nika Marinović
33.   Predstavnik studenata: Andrej Mitić
34.   Predstavnik studenata: Mirta Stamenić
35.   Predstavnik Studentske službe: Hrvoje Jakopčević