Raspored sjednica za akademsku godinu 2023/2024.

Vijeće povjerenika – petak, 29. 9. 2023. u 12h
POK – ponedjeljak, 13. 11. 2023. u 13.30h
Vijeće povjerenika – srijeda, 6. 12. 2023. u 12h
Vijeće povjerenika – srijeda, 10. 1. 2024. u 13h
Vijeće povjerenika – četvrtak, 8. 2. 2024. u 12h
POK – petak, 1. 3. 2024. u 11h
Vijeće povjerenika – srijeda, 3. 4. 2024. u 12h
POK – ponedjeljak, 6. 5. 2024. u 12h
Vijeće povjerenika – četvrtak, 4. 7. 2024. u 12h
Vijeće povjerenika – srijeda, 4. 9. 2024. u 11h