Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete (ESG) u Europskom prostoru visokog obrazovanja

Sveučilište u Zagrebu

Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (2014)

Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014.–2025.)

Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu (2014)

Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu (2014.–2025.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu (2018)

Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (2012)

Politika osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu (2012)

Pojmovnik osnovnih termina i definicija iz područja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju (2015)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Razvojna i znanstvenoistraživačka strategija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do 2023. godine (2018)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2018)

Politika osiguravanja kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2021)

Priručnik za osiguravanje kvalitete rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2022)

Misija i vizija sustava osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta (2022)

Strategija osiguravanja kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2023)

Planiranje, provedba i vrednovanje stručne prakse i učenja kroz rad: Priručnik za visokoškolske nastavnike (2023)

Studentska stručna praksa: Priručnik za mentore u radnim organizacijama (2023)