Ured za kvalitetu operativna je jedinica sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta, koordinira rad odsječnih povjerenika za kvalitetu, te pomaže u radu Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete i Vijeću povjerenika.

Diana Hriberski, stručna suradnica
e-mail: kvaliteta@m.ffzg.hr
telefon: (01) 4092387
prostorija: A004