Tijela su Fakulteta odgovorna za sustav osiguravanja i unapređenja kvalitete: Fakultetsko vijeće, Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, Vijeće povjerenika za osiguravanje kvalitete, Ured za kvalitetu, povjerenstvo za kvalitetu na svakom odsjeku i Vijeće poslijediplomskih studija.

Vijeće povjerenika za kvalitetu savjetodavno je, radno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća i dekana, a sastoji se od predstavnika svih odsjeka, predstavnika Uprave, predstavnika fakultetskih centara koji se bave znanstveno-nastavnom i nastavnom djelatnošću, organizacijske jedinice nadležne za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, predstavnika studenata i predstavnika Studentske službe.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete savjetodavno je, radno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća i dekana. Sastoji se od 17 članova (7 članova u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima podijeljenih prema znanstvenim područjima i poljima, 1 predstavnik studenata preddiplomskih studija, 1 predstavnik studenata diplomskih studija, 1 predstavnik studenata doktorskih studija, 3 prodekana, 1 predstavnik Centra za obrazovanje nastavnika, 1 predstavnik Studentske službe i 2 vanjska dionika), a zadaća mu je organizirati, koordinirati, vrednovati i razvijati unutarnje mehanizme osiguravanja i unapređenja kvalitete Fakulteta.

Povjerenstvo za kvalitetu na odsjeku savjetodavno je, radno i stručno tijelo Vijeća povjerenika, a sastoji se od pročelnika, povjerenika za kvalitetu, ISVU-koordinatora, predstavnika studenata preddiplomskog studija i predstavnika studenata diplomskog studija.

Ured za kvalitetu operativna je jedinica sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta, koordinira rad odsječnih povjerenika za kvalitetu, te pomaže u radu Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete i Vijeću povjerenika.