Stručno usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja

Radionica “Psihičko zdravlje studenata”prezentacija

Edukacije o inicijalnom obrazovanju visokoškolskih nastavnika

Radionica Sustav učenja na daljinu Omega – stvaranje novog e-kolega u 8 sati

Započela je provedba tijekom zimskog semestra 2021/2022. pilot projekta ”kolegijalnog opažanja nastave” koje je zamišljeno kao edukacija o vrednovanju i ocjenjivanju kvalitete nastave tako da kolege međusobno posjećuju nastavu jedni drugih i daju povratne informacije te razmjenjuju iskustva.