mandatno razdoblje 2022. – 2024.

Predsjednica
doc. dr. sc. Tanja Trška

Dopredsjednik
izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić

Prodekani
izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, prodekanica za nastavu i studente
prof. dr. sc. Miljenko Jurković, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Znanstveno-nastavna i nastavna zvanja
doc. dr. sc. Danijela Lucić (član), doc. dr. sc. Barbara Kušević (zamjena)
doc. dr. Marko Šarić (član), doc. dr. sc. Vinka Matijević (zamjena)
doc. dr. sc. Tihana Klepač (član), prof. dr. sc. Neven Jovanović (zamjena)
dr. sc. Marija Popović, lektorica (član), doc. dr. sc. Kristina Grgić (zamjena)
Alen Novosad, viši lektor (član), izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović (zamjena)

Studentski predstavnici
Luka Mayer (član), Josip Majsec (zamjena)
Antun Kiseljak (član), Filip Kučeković (zamjena)
Karlo Jurak (član), Karlo Držaić (zamjena)

Predstavnik Centra za obrazovanje nastavnika
prof. dr. sc. Mirjana Šagud (član), doc. Diana Tomić (zamjena)

Predstavnik Studentske službe
Hrvoje Jakopčević (član), Davor Iličić (zamjena)

Vanjski dionici
dr. sc. Patricia Marušić (član)
Vedran Kunović (član), Dijana Šobota (zamjena)