Predsjednik

izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Dopredsjednik

izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

Prodekani

prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, prodekanica za nastavu i studente

prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

doc. dr. sc. Helena Stublić (član), doc. dr. sc.  Barbara Kušević (zamjena)

doc. dr. sc. Tanja Kuštović (član), izv. prof. dr. sc. Petar Vuković (zamjena)

doc. dr. sc. Kristina Grgić (član), doc. dr. sc. Ana Vasung (zamjena)

doc. dr. sc. Maja Zovko (član), prof. dr. sc. Neven Jovanović (zamjena)

doc. dr. sc. Tanja Trška (član), doc. dr. sc. Sanja Lončar (zamjena)

doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić (član), doc. dr. sc. Ana Pavlović (zamjena)

Studentski predstavnici

Mirela Dakić (član), Karlo Jurak (zamjena)

Melani Škrobar (član), Tomislav Karlić (zamjena)

Maja Osmančević (član), Filip Kučeković (zamjena)

Predstavnik Centra za obrazovanje nastavnika

prof. dr. sc. Mirjana Šagud (član)

Predstavnik Studentske službe

Sanja Bahun-Golub (član), Nikolina Knežević (zamjena)

Vanjski dionici

prof. Helena Strugar (član), prof. Alma Kalinski (zamjena)

Maja Kartuš (član)