mandatno razdoblje 2022. – 2024.

Predsjednica
doc. dr. sc. Tanja Trška

Dopredsjednica
izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić

Prodekani
izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, prodekanica za nastavu i studente
prof. dr. sc. Miljenko Jurković, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Znanstveno-nastavna i nastavna zvanja
doc. dr. sc. Danijela Lucić (član), doc. dr. sc. Ana Blažević Simić (zamjena)
doc. dr. Marko Šarić (član), doc. dr. sc. Vinka Matijević (zamjena)
izv. prof. dr. sc. Tihana Klepač (član), prof. dr. sc. Vladimir Rezar (zamjena)
dr. sc. Marija Popović, lektorica (član), doc. dr. sc. Kristina Grgić (zamjena)
Alen Novosad, viši lektor (član), izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović (zamjena)

Studentski predstavnici
Nika Marinović (zamjena: Dorotea Brajković)
Andrej Mitić (zamjena: Dioklecijan Brečić-Jakovčević)
Mirta Stamenić (zamjena: Luka Vrljić)

Predstavnici Centra za obrazovanje nastavnika
doc. dr. sc. Diana Tomić (član), doc. dr. sc. Sanja Kišiček (zamjena)

Predstavnici Studentske službe
Hrvoje Jakopčević (član)

Vanjski dionici
dr. sc. Patricia Marušić (član)
Vedran Kunović (član), Dijana Šobota (zamjena)