HODOGRAM POSTUPKA PRIPREME MATERIJALA   PDFWEB

OBRASCI:

OneDrive Reforma studijskih programa  |  Upute

Popis svih obrazaca u postupku vrednovanja

Reforma studija – Obrasci i dokumenti

Upute za ispunjavanje obrazaca:

Obrazac 1  |  Obrazac 7  |  Obrazac 2

Korisni podaci za popunjavanje obrazaca:

Popis studijskih programa prema dopusnici / Upisniku

Veličina nastavne grupe za vrste nastave (Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, prosinac 2018.)

Oblici sveučilišne nastave prema razini primjene tehnologija e-učenja (Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu, listopad 2009.)

Zaključak o dostavljanju Studije o opravdanosti u slučaju izmjena većih od 40% (Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, listopad 2022.)

Zaključak o dostavljanju životopisa (Obrasca 3) (Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, listopad 2022.)

POVEZNICE NA KORISNE SADRŽAJE:

ObeliksReforma  |  Upute

Reforma na Omegi

Brošura ‘Osnovni pojmovi i objašnjenja postupka vrednovanja studijskih programa (Sveučilište u Zagrebu, Odbor za upravljanje kvalitetom i Radna skupina za studijske programe, lipanj 2022.)

Završile su online prijave u kalendar predaje reformiranih studijskih programa za postupak vrednovanja.

ONLINE OBRAZAC dostupan je i dalje, ali ga treba koristiti isključivo u slučaju pokretanja potpuno novog studijskog programa, a ne za prijavu izmjena u postojećim studijskim programima.

OBAVIJESTI