Studentsko vrednovanje nastave – anketa za procjenu nastavnika

Anketa za procjenu rada nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu provodi se prema cikličkom planu anketiranja te svaki semestar online putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Zagrebu (online anketa). Online anketa provodi se samo za one predmete/nastavnike kojima je to nužno potrebno.

Izvješće o provedenoj anketi 2018./2019. – zimski semestar / ljetni semestar

Izvješće o provedenoj anketi 2017./2018. – zimski semestar / ljetni semestar

Izvješće o provedenoj anketi 2016./2017. – zimski semestar / ljetni semestar

Izvješće o provedenoj anketi 2015./2016. – zimski semestar / ljetni semestar