U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Svrha (cilj) poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematskim prioritetnima područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Tekst natječaja i informacije dostupne su na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/

Za  dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr