TEMPUS (Trans European Mobility Scheme for University Studies) program je namijenjen razvoju sustava visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica Europske unije s državama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

TEMPUS PROGRAM NASTOJI PRIDONIJETI:
• razvoju sustava visokoškolskog obrazovanja;
• reformi upravljanja visokim učilištima;
• povećanju povezanosti s lokalnom i regionalnom privredom;
• razvoju nastavnog programa;
• povećanju mobilnosti studenata i profesora;
• razvoju administrativne i institucionalne strukture usavršavanjem zaposlenika u  neakademskim institucijama;
• povećanju regionalne suradnje među visokim učilištima jugoistočne Europe

Program Tempus je utemeljen 1990. godine i financiran je u okviru programa PHARE. Tempus projekte predlažu hrvatska visoka učilišta u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU-a, koji zajednički osnivaju konzorcije za nacionalne ili regionalne projekte.

U siječnju 2007. godine pokrenuta je nova, četvrta faza programa Tempus koji je tako dobio naziv Tempus IV. Odluka o produženju programa do 2013. godine donijeta je na temelju studije kojom je potvrđeno da se Tempus pokazao kao važan instrument potpore reformama visokog obrazovanja u zemljama partnerima u tom programu.

Kroz Tempus IV program mogu se financirati sljedeće vrste aktivnosti:

1. Zajedničke projekte ili Joint Projects
2. Strukturne mjere ili Structural Measures

Zajednički projekti se temelje na suradnji među visokim učilištima u državama članicama EU i visokim učilištima zemalja partnerica (dosad tzv. CARDS, TACIS i MEDA države). Cilj im je prijenos znanja i razmjena iskustva između visokih učilišta u državama članicama EU i državama partnerica.

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.

Prioriteti su usko vezani uz glavne komponente politike modernizacije visokog obrazovanja koju provodi EU, a to su reforma studijskih programa, reforma upravljanja te sprega visokog obrazovanja i društva

Prijedlozi projekata prijavljuju se na propisanim obrascima, prema uputama danima u vodiču o Tempusu, do rokova određenih za svaku od aktivnosti u okviru programa Tempus.

Sljedeće ciljne skupine mogu sudjelovati u Tempus programu: sveučilišna tijela; administrativno osoblje sveučilišta; nastavno osoblje sveučilišta; djelatnici ministarstava; studentske organizacije; socijalni partneri; privatne ili javne kompanije koje ostvaruju suradnju sa institucijama visokog obrazovanja; nevladine organizacije.

Program Tempus jedna je od centraliziranih aktivnosti Europske komisije u nadležnosti Izvršene agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku na čijim mrežnim stranicama možete naći sve informacije o programu Tempus. U zemljama koje sudjeluju u programu Tempus ustrojeni su nacionalni centri kao referentne točke za pojedinu zemlju.

Nacionalni Tempus ured Hrvatska djelovao je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta do 2005. godine, kada je prebačen u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Od početka 2012. godine, u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije djeluje Nacionalna Tempus kontakt točka.

Više o Tempusu:

https://www.azvo.hr/index.php/hr/medunarodne-aktivnosti/ured-tempus

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=701

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php