EUREKA je europska mreža za istraživanje i razvoj orijentiran prema tržištu, osnovana 1985. godine. EUREKA okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 34 europske zemlje te Europske unije (institucija), koja u EUREKA programu ima status punopravne članice.

EUREKA pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke multilateralne projekte, u cilju jačanja europske konkurentnosti. Rezultat projekta su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu.

Tijekom godina EUREKA je pomagala industriji i istraživačkim institucijama da surađuju na više od 2000 projekata. Veliki broj tvrtki koje su surađivale na ovim projektima je ostvario značajan porast godišnjeg prometa zahvaljujući ostvarenim rezultatima.
Od 23. lipnja 2000. Republika Hrvatska jedna je od 34 punopravne članice EUREKA-e.  Prije toga (od 1997. do 2000. godine) Hrvatska je sudjelovala u EUREKA programu kao pridružena članica.

Nacionalni koordinator projekata:

Vedran Đidara
Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO

Business Innovation Agency of the Republic of Croatia
Kontakt:
Tel: 01/ 23 52 62b
E-mail: vedran.didara@hamagbicro.hr

Ciljevi programa

Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti istraživačke napore tvrtki i razvoj inovacijskih kapaciteta. EUREKA pomaže tvrtkama da ujedine svoje resurse i razviju suradnju sa znanstvenoistraživačkim institutima u svrhu razvijanja naprednih tehnologija i proizvoda orijentiranih prema tržištu.
Osnovno pravilo EUREKA-e je pristup “od dna prema vrhu”. Sudionici imaju potpunu odgovornost oko izrade i provedbe znanstvenih i tehnoloških suradničkih projekata. Sami donose odluke o najboljem načinu za osiguravanje novih tržišta.

EUREKA također djeluje i kao forum za dijalog između vlada i tijela odgovornih za standardizaciju, te sudionika EUREKA-e kojima su potrebni zajednički industrijski standardi i koji imaju problema s tehničkim, komercijalnim i administrativnim preprekama.

Kako se uključiti?

Svaki EUREKA projekt počinje idejom, a završava inovativnim proizvodom ili uslugom.

Zadovoljavate li ove uvjete?

  • Ideja je inovativna i usmjerena na razvoj novog proizvoda, procesa ili usluge koji imaju tržišni potencijal.
  • Projekt omogućuje suradnju koja uključuje nezavisne organizacije iz najmanje dvije zemlje punopravne članice EUREKA-e.
  • Ciljani rezultat projekta uključuje značajan tehnološki napredak, a proizvod, proces ili usluga se razvijaju isključivo za civilnu primjenu.
  • Partneri u projektu su odgovarajuće kvalificirani za provedbu projekta – tehnički i upravljački, te imaju pristup potrebnim financijskim resursima.

Ukoliko zadovoljavate ove osnovne uvjete obratite se nacionalnom uredu koji će pomoći u pripremi projektne ideje za prijavu.

Nacionalni EUREKA ured može pomoći pri uspostavi kontakata, pronalaženju partnera, razradi prijedloga projekta, tehničkoj ili marketinškoj ekspertizi, te usmjeriti kod pronalaženja javnih i drugih  izvora financiranja.

Podnošenje prijedloga projekta

Da bi se prijavio EUREKA projekt, potrebno je imati najmanje jednog partnera iz zemalja članica EUREKA programa. Prijedlog projekta se može dostaviti nacionalnom uredu ukoliko i nema partnera, no u tom slučaju projekt će dobiti status “project suggestion” i privremeni registarski broj, sve dok se ne ispuni ovaj osnovni uvjet. Prijedlog projekta dostavlja se direktno EUREKA sekretarijatu unošenjem svih potrebnih informacija u formular na web stranici ili dostavi Nacionalnom EUREKA uredu. Nacionalni ured će potom obavijestiti o daljnjim koracima.

Usluge EUREKA mreže

Uključivanje u EUREKA-u može pomoći promoviranju Vašeg projekta i privlačenju dodatnih izvora financiranja. EUREKA vam isto tako može posredno pomoći u promociji preko stranica “EUREKA News”, uvrštavanjem u “Project Profiles” na Internetu ili putem promotivnih knjižica iz “Showcase” serije. EUREKA organizira i niz promotivnih događanja, informativnih dana i sudjeluje na značajnim sajamskim priredbama i konferencijama.

Financiranje projekta

Mreža EUREKA nema zajednički fond za direktno financiranje, već svaka zemlja članica podržava sudjelovanje domaćih partnera kroz različite sustave sufinanciranja iz lokalnih izvora. EUREKA ured za RH može dati sve informacije o mogućnostima financiranja i uvjetima ostvarivanja financijske potpore.

EUREKA ima kontakte s nekoliko organizacija koje mogu dati upute o dodatnim financijskim sredstvima za projekte (npr. EVCA – European Venture Capital Association, BUSANET – European Business Angel Network).

Sjedište i organizacija

Organizacijska struktura EUREKA-e sastoji se od četiri glavna tijela:

Ministarska konferencija (Ministerial conference): Ministarska konferencija je političko tijelo kojeg čine po jedan resorni ministar iz svake zemlje članice EUREKA-e te povjerenik Europske komisije. Ministarska konferencija, koja se sastaje jednom godišnje, potvrđuje prihvat odobrenih projekata. Ministri također odlučuju o daljnjem razvoju programa EUREKA.

Grupa visokih predstavnika (High Level Group): sastaje se tri do četiri puta godišnje. Svaka zemlja članica EUREKA-e imenuje po jednog predstavnika za ovu grupu. Ona odlučuje o upravljanju programa i priprema rasprave o istraživačkoj politici za Ministarsku konferenciju. Visoke predstavnike imenuje ministarstvo nadležno za EUREKA-u.

Nacionalni koordinatori za projekte (National Project Coordinator): Nacionalni koordinatori za projekte su koordinatori administrativnih i promotivnih aktivnosti EUREKA programa u zemljama članicama. Oni su zaduženi za kontakte sa sudionicima i potencijalnim partnerima u projektima u pojedinoj zemlji članici, pomažu u osmišljavanju i razradi projektne ideje, daju informacije o mogućnostima financiranja, vode administrativne  poslove nacionalnih ureda i osmišljavaju i provode promotivne aktivnosti.  NCP grupa se sastaje  četiri do pet puta godišnje. Na sastancima se raspravljaju operativni problemi vođenja aktivnosti i pripremaju prijedlozi odluka koje treba raspraviti Grupa visokih predstavnika.

Tajništvo EUREKA-e u Bruxellesu središnja je potporna jedinica, koja upravlja EUREKA-inim bazama podataka, te je odgovorna za marketing, komunikacije i umrežavanje razvojnih aktivnosti.