Za prijavu međunarodnih projekata često je potrebno dostaviti neke od sljedećih dokumenata

  • Suglasnost čelnika/ice ustanove (dekan/ica)
  • Pismo podrške Fakulteta / Sveučilišta,
  • Mišljenje Etičkoga povjerenstva, itd.

stoga prijavitelji / partneri trebaju poslati ispunjeni obrazac za Suglasnost za prijavu projekta e-poštom na  projekti@ffzg.hr.

Obrazac je dostupan i na poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/prijava-projekata/ 

Ovisno o vrsti programa materijal je potrebno poslati na hrvatskome i/ili engleskome jeziku.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na projekti@ffzg.hr