Za prijavu projekata često je potrebno dostaviti neke od sljedećih dokumenata

  • Suglasnost čelnika/ice ustanove (dekan/ica)
  • Pismo podrške Fakulteta / Sveučilišta,
  • Mišljenje Etičkoga povjerenstva, itd.

stoga prijavitelji / partneri trebaju poslati ispunjeni obrazac za Suglasnost za prijavu projekta e-poštom na  projekti@ffzg.hr.

Ovisno o vrsti programa materijal je potrebno poslati na hrvatskome i/ili engleskome jeziku.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA

OBRAZAC je dostupan i na poveznici: https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/prijava-projekata/  

MIŠLJENJE ETIČKOGA POVJERENSTVA

eticko-povjerenstvo-zir@ffzg.hr

 

Kontakt: Ured za znanost i projekte:

projekti@ffzg.hr

Marta Rakvin soba: C 013

T: (01) 409-2218 (kućni: 2218)