Za prijavu međunarodnih projekata često je potrebno dostaviti neke od sljedećih dokumenata

  • Suglasnost Dekana
  • Pismo podrške Fakulteta / Sveučilišta,
  • Mišljenje Etičkoga povjerenstva, itd.

Prijavitelji / partneri trebaju poslati e-poštom na Ured za međunarodnu suradnju na  icaleta@ffzg.hr

  1. kratki opis projekta (navesti informacije o koordinatoru projekta, partnerima, aktivnostima, itd.)
  2. okvirni budžet

Ovisno o vrsti programa materijal je potrebno poslati na hrvatskome i/ili engleskome jeziku.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr