United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) konstituiran je u studenom 1945. godine, a službeno djeluje od studenoga 1946. godine kada se pridružilo 20 država. Trenutno broji 195 zemalja članica.Glavni cilj UNESCO-a je doprinos miru i sigurnosti u svijetu promičući i potičući suradnju zemalja putem edukacije, znanosti, kulturi i komunikacije. Da ispuni svoj mandat, UNESCO obnaša pet osnovnih funkcija:

 • Obećavajuće studije: koji tip obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacije ponuditi za sutrašnji svijet?
 • Napredak, prijenos i dijeljenje znanja: oslonac ponajprije na istraživanje, usavršavanje i poučavanje.
 • Uobičajene akcije: priprema i usvajanje međunarodnih instrumenata i prijedloga statuta
 • Stručnost: namijenjeno zemljama članicama radi razvijanja projekata u obliku “tehničke kooperativnosti”
 • Razmjena specijaliziranih informacija

Programi unutar linija financiranja:

 • Obrazovanje
 • Komunikacija i informacija
 • Kultura
 • Prirodne znanosti
 • Socijalne i društvene znanosti
 • Participacijski program

Projekti se mogu prijaviti iz sljedećih područja:

 1. Participacijski program

Riječ je o programu u sklopu kojeg se prijavljuju dugoročni projekti (minimum trajanja projekta je dvije godine) pri čemu dio sredstava mora biti osiguran i iz drugih izvora. Ključno je da projekti koji se podnose budu u skladu s aktivnostima Organizacije zacrtanim u tekućem Planu i proračunu UNESCO-a. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO zaduženo je za odabir i prosljeđivanje projekata u sjedište UNESCO-a.

Konačnu odluku o visini iznosa s kojim će Organizacija sudjelovati donosi se u sjedištu UNESCO-a, pri čemu je ključna odrednica razina projekta (nacionalna, podregionalna, regionalna, međuregionalna). Financijska potpora UNESCO-a u rasponu je od maksimalnih 26.000 USD za projekt na nacionalnoj razini, odnosno maksimalnih 35.000 USD za regionalne, podregionalne ili međuregionalne projekte.

 1. Stipendije

Riječ je o programu koji nudi mogućnost kratkoročnog stipendiranja (do 6 mjeseci) specijalističkih usavršavanja na poslijediplomskoj razini. Stipendija iznosi najviše 10 000 USD, a koristi se za pokrivanje dijela putnih troškova i boravka. Kandidati moraju biti mlađi od 45 godina, s već određenim postignućima u struci, i/ili poslijediplomanti.Obavijest o mogućnosti kandidiranja samo jednog kandidata nacionalna povjerenstva država članica dobivaju početkom svakog dvogodišnjeg razdoblja.

 1. Zapošljavanje

Pridružiti UNESCO-u se može offline i online. Online prijave se ostvaruju putem UNESCO-ovog sistema za online prijavljivanje, dok se offline prijavljuje putem obrazaca koji se mogu dobiti preko UNESCO-ovog ureda u zemlji kandidata ili UN-ovom uredu.

Više informacija na službenim stranicama: www.unesco.org