Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a strukturirana je u:

  • područje visokoškolske i znanstvene suradnje.
  • područje odgoja i obrazovanja na razini osnovnih i srednjih škola.

Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Razmjena stipendija

Temeljem bilateralnih programa godišnje se u prosjeku ostvaruje oko 500 mjeseca stipendija hrvatskih državljana u inozemstvu i preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama.

Natječaje za usavršavanje u inozemstvu Ministarstvo objavljuje početkom kalendarske godine za akademsku godinu koja slijedi. U pravilu su to sljedeće kategorije stipendija:

  • dodiplomski studij
  • poslijediplomski i doktorski studiji
  • istraživačke stipendije i studijski boravci
  • ljetni jezični tečajevi

Uz stipendije zacrtane bilateralnim programima Ministarstvo odobrava i jednokratne potpora (do 5.000 eura za troškove boravka i 1000 eura za troškove putovanja) za poslijediplomska i doktorska usavršavanja u inozemstvu.

Projektna istraživačka suradnja

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Albanija, Austrija, Francuska, Indija, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, SAD i Slovenija.

U realizaciji je oko 200 bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokriva isključivo troškove putovanja hrvatskih znanstvenika u inozemstvo i troškove boravka inozemnih partnera u Hrvatskoj (mobility) prema propozicijama utvrđenim provedbenim programima.

Više informacija na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2026