Radna zajednica Alpe-Jadran zajednica je kantona, pokrajina, županija, regija i država istočnoalpskog područja, čije su aktivnosti usmjerene na zajedničko i koordinirano rješavanje svih pitanja u interesu njezinih članica. Utemeljena je u studenom 1978. godine potpisivanjem “Zajedničke izjave” u Veneciji. Zajednica je osnovana na temeljima neformalne prijateljske povezanosti nekolicine susjednih zemalja, počivajući na tradiciji i zajednički proživljenoj povijesti. Radnu skupinu, koja je osnovana 1987. godine pod predsjedanjem Republike Hrvatske, čine predstavnici 18 pokrajina, regija i država.

Članice Radne zajednice Alpe-Jadran su: Baranja, Gradišće, Furlanija-Julijska krajina, Hrvatska, Koruška, Lombardija, Gornja Austrija, Slovenija, Somogy, Štajerska, Vas i Veneto. Područje RZ Alpe-Jadran obuhvaća površinu od 190.423 km², a na njemu živi oko 26 milijuna ljudi.

Radni odbor je glavno izvršno tijelo u kojem djeluju stalni predstavnici. Radni odbor odlučuje o tekućim aktivnostima, pokreće pojedine akcije, raspravlja i odlučuje o prijedlozima komisija, koordinira aktivnosti radnih i projektnih skupina te donosi odluke o financijskoj potpori projektima i o pokroviteljstvima.

Aktivnosti radnih i projektnih skupina koordinira pet komisija: Komisija za uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarstvo, promet i turizam, Komisija za kulturu i društvo, Komisija za zdravstvo i socijalna pitanja, Komisija za poljoprivredu i šumarstvo.

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske djeluje u sklopu II. Komisije za gospodarstvo, promet i turizam, u okviru Radne skupine za gospodarsku, znanstvenu i tehnološku suradnju, čiji je predstavnik Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.
Znanstvenici iz Republike Hrvatske mogu se uključiti u aktivnosti Radne skupine predlaganjem znanstvenih i tehnoloških projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava predlagača projekta, a preduvjet je da u projektu sudjeluju znanstvenici najmanje dviju članica Radne zajednice Alpe-Jadran. Financijska je potpora moguća i iz zajedničkog fonda Radne zajednice, a o tome odlučuje Radni odbor na prijedlog Predsjednika komisije. Svi su prijedlozi projekta, odnosno zahtjevi za pokroviteljstvom otvorenoga tipa (nema rokova do kada se prijedlozi moraju predati) te se razmatraju i prihvaćaju na sastancima Radne skupine, koja zasjeda dva puta na godinu, a podnose se putem resornog ministarstva.

Podrobnije informacije nalaze se zajedničkoj web stranici Radne zajednice Alpe-Jadran, na svih pet službenih jezika Alpe–Jadrana i na engleskom jeziku: http://www.alpeadria.org
Zainteresirani znanstvenici mogu se obratiti za dodatne informacije u
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
Tel: (+385 1) 4594 554
E-pošta: Vinko.Purgar@mzos.hr.