OBZOR 2020. – prijava projekata

Projekti iz programa Obzor 2020. prijavljuju se online na Participant Portalu.

Projekt se prijavljuje u suradnji s partnerima preko EU Login računa. Ukoliko ga nemate, otvarate ga na Participant Portalu i prilikom registracije upisujete postojeći i važeći PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805 (Sveuciliste u Zagrebu Filozofski fakultet)

U cilju uspješne prijave, potrebno je dobiti Suglasnost prijave projekta od strane Uprave Fakulteta te ljubazno molimo da obrazac Suglasnost za prijavu projekta pošaljete mailom na projekti@ffzg.hr

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na projekti@ffzg.hr

 

…..

Prijava Erasmus+ projekata na natječaj u 2018. godini  – aktivnost Strateška partnerstva

Na natječaj se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu prijavljuju projekte s PIC brojem sastavnice uz obaveznu Izjavu rektora.

Dokumentacija i informacije potrebne za uspješnu prijavu:

1. Dokument Partner Information (Background and Experience, List of projects) za Filozofski fakultet:

Template PI_ KA2 2018_FFZG

2. Dokument Europske komisije – EK_prijava_sastavnica_scan

3. PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta999500805

4. Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

U cilju dobivanja ovjerene i potpisane Izjave rektora ljubazno molimo poslati ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta (sadrži sve potrebne informacije o projektu) mailom na icaleta@ffzg.hr do ponedjeljka 12. ožujka 2018. za aktivnost Strateška partnerstva

Za sve ostale informacije, slobodno se obratite na projekti@ffzg.hr 

Prijava Erasmus+ projekata na natječaj

 

–          Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom;

–          Za sve druge projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

Dokument Europske komisije – EK_prijava_sastavnica_scan

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

U cilju dobivanja ovjerene i potpisane Izjave rektora ljubazno molimo poslati ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta (sadrži sve potrebne informacije o projektu) mailom na icaleta@ffzg.hr:

1. do ponedjeljka 29. siječnja 2018. za aktivnost Jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja

2. do ponedjeljka 12. veljače 2018. za aktivnosti Jean Monnet

3. do ponedjeljka 19. veljače 2018. za aktivnost Udruživanje znanja

4. do ponedjeljka 12. ožujka 2018. za aktivnost Strateška partnerstva

Za sve ostale informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

HRZZ natječaj – Hrvatsko – švicarski program istraživanja 2017.-2023.

Na natječaju Hrvatske zaklade za znanost, Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017.-2023. čelnik institucije potpisuje Pismo potpore.

Ljubazno molimo prijavitelje da pošalju ispunjene obrasce – Suglasnost za prijavu projekta i Potpora institucije do utorka 16. siječnja 2018. elektronskom poštom na icaleta@ffzg.hr

Prilažemo radni obrazac Potpora institucije koja Vam može pomoći u ispunjavanju.

Suglasnost za prijavu projekta

HRZZ_CroatianSuisse_OrganisationSupportLetter

HRZZ_IP_01_2018_Organisation Support Letter_radni

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

HRZZ natječaj – Izobrazba novih doktora znanosti

Na natječaju Hrvatske zaklade za znanost za aktivnost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti„čelnik ustanove potpisuje sljedeće dokumente:

 1. Prijavni obrazac (obrazac A)
 2. Potpora organizacije
 3. Izjava organizacije – ispunjava Ured za znanost i projekte

U cilju dobivanja potpisa na navedenim obrascima, ljubazno molimo prijavitelje da potpisane obrasce dostave u Ured za znanost i projekte, C-013 u utorak 9. siječnja 2018. u vremenu od 10 do 12.

Ako ne možete u predloženo vrijeme, ljubazno molimo da se javite na icaleta@ffzg.hr

Prijavi je potrebno priložiti i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga

Potvrda o nepostojanju javnog duga_FFZG_12.12.2017.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

HRZZ natječaj – Istraživački projekti 2018.

Na natječaju HRZZ za aktivnost Istraživački projekti 2018. čelnik ustanove potpisuje sljedeće dokumente:

 • Administrativni obrazac na hrvatskom i engleskom
 • Potpora institucije na hrvatskom i engleskom

U cilju dobivanja potpisa na navedenim obrascima, ljubazno molimo prijavitelje da potpisane obrasce dostave u Ured za znanost i projekte, C-013 u četvrtak 4. siječnja 2018. u vremenu od 10 do 12 i od 13 do 15 sati.

Ako planirate ranije prijaviti projektni prijedlog, ljubazno molimo da se javite na icaleta@ffzg.hr

Radnu verziju obrasca Potpora institucije na hrvatskom i engleskom

HRZZ_IP_01_2018_Obrazac_Potpora organizacije_radni

HRZZ_IP_01_2018_Organisation Support Letter_radni

Ljubazno molimo sve prijavitelje da ispune Suglasnost za prijavu projekta i elektronski je pošalju na icaleta@ffzg.hr

Suglasnost za prijavu projekta

Potvrda o etičnosti istraživanja

Ljubazno molimo prijavitelje čije predloženo istraživanje zahtijeva Potvrdu o etičnosti da se za Potvrdu obrate matičnim Odsjecima, njihovim Povjerenstvima za etičnost istraživanja.

Ako Vaš Odsjek nema takvo Povjerenstvo, ljubazno molimo da sažetak istraživanja pošaljete na icaleta@ffzg.hr do ponedjeljka 11. prosincate će Fakultetsko etičko povjerenstvo za znanost i istraživanje pregledati i dati Potvrdu.

Za sve dodatne informacije, slobodno se javite na icaleta@ffzg.hr

HERA natječaj za projekt

U okviru natječaja za projekte programa HERA čiji je rok za prijavu 24. listopada 2017. uz prijavnu dokumentaciju potrebno je priložiti Pismo potpore institucije (Letter of Institutional Support).

Ured za znanost i projekte zadužen je za izdavanje Pisma podrške.

U cilju dobivanja istog potpisanog i ovjerenog, ljubazno molimo sve prijavitelje da pošalju ispunjenu Suglasnost za prijavu projekta s točnim podacima (ime projekta, imena osoba s Filozofskog fakulteta koje će sudjelovati na projektu) na icaleta@ffzg.hr do utorka 17. listopada 2017. 

Suglasnost za prijavu projekta

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Europski socijalni fond – Umjetnost i kultura 54+

Rok za prijavu projekata: 24.7.2017.

U okviru natječaja Europskog socijalnog fonda Umjetnost i kultura 54+, Filozofski fakultet kao partner na projektu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju prijaviteljima projekta:

 1. Obrazac 4. – Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu – dostavlja se u originalu papirnata verzija i elektronička preslika
 2. Kopija odgovarajućeg temeljnog akta – dostavlja se elektronička preslika
 3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja  koja ne smije biti starija od datuma objave Poziva – dostavlja se elektronička preslika

U Obrascu 4. ljubazno molim upisati naziv prijavitelja i naziv projekta te zajedno s ispunjenom Suglasnosti za prijavu projekta poslati na icaleta@ffzg.hr do ponedjeljka  17. srpnja 2017.

Prilozi:

1. Obrazac-4_Izjava-partnera_UiK-54-1_FFZG

2. Statut Filozofskog fakulteta

2. a) Statut Filozofskog fakulteta_zadnja stranica

3. Porezna uprava_izjava o nepostojanju duga_FFZG

4. Suglasnost za prijavu projekta

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Europski socijalni fond – Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Rok za prijavu projekta: 19.4.2017.

U okviru natječaja Europskog socijalnog fonda Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, Filozofski fakultet kao partner na projektu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju prijaviteljima projekta:

 1. Obrazac 3. – Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu – u originalu potpisano i ovjereno
 2. Obrazac 4. s obaveznim prilozima – u originalu, potpisano od strane voditelja Financijsko-računovodstvene službe i od strane čelnika institucije
 3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja  koja ne smije biti starija od 30 dana – elektronička preslika dokumenta
 4. Izvod iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma krajnjeg roka za dostavu projektnih prijedloga  – elektronička preslika dokumenta

UPUTE:

 1. Obrazac 3. zajedno s ispunjenom Suglasnosti za prijavu projekta poslati na icaleta@ffzg.hr do srijede 5. travnja.
 2. Elektroničke preslike Izvoda iz sudskog registra i Potvrdu o nepostojanju javnog duga bit će poslane na email osobe odgovorne za projekt zajedno s obrascem 3.
 3. Prilozi za obrazac 4. su sljedeći:

3.1. Platne liste za period prosinac 2015. do studenog 2016.

3.2. Ugovor o radu

3.3. Rješenje o plaći

3.4. Uredba Vlade RH o složenosti koeficijenata plaća – bit će poslano mailom voditelju projekta

3.5. Zbrojni nalozi i JOPPD obrasci za predmetnu godinu – period prosinac 2015. do studenog 2016.

Dokument pod rednim brojem 3.5. zbrojni nalozi i JOPPD obrasce radi Financijsko-računovodstvena služba.

 U cilju organizacije rada službi ljubazno molim sve sudionike na ovaj natječaj da se jave na icaleta@ffzg.hr po primitku ove poruke.

U cilju pravilnog ispunjavanja Obrasca 4. ljubazno  molimo obratite se na icaleta@ffzg.hr

Za sve dodatne informacije, pomoć oko nabave i ispunjavanja dokumentacije ljubazno molimo da se  obratite Uredu za međunarodnu suradnju, Iva Čaleta Pleša na icaleta@ffzg.hr koji surađuje s ostalim stručnim službama Fakulteta.

Prilozi:

1.Obrazac_3._Izjava_partnera

2. Obrazac 4

3. Suglasnost za prijavu projekta

4. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Za sve dodatne inforamcije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Europski socijalni fond – Društveno korisno učenje

Rok za prijavu projekta: 20. ožujka 2017.

U Obrascu 3. ljubazno molim upisati naziv prijavitelja i naziv projekta te zajedno s ispunjenom Suglasnosti za prijavu projekta poslati na icaleta@ffzg.hr do četvrtka 9. ožujka.

Za uspješnu prijavu u nastavku potrebna dokumentacija i informacije:

1. Prijavni obrazac A: Filozofski fakultet je obveznik PDV-a

2. Obrazac_2_B_Obrazac___Drustveno_korisno_ucenje_FFZG

3. GFI_2015_FFZG

4. Potvrda_FINA_GFI2015_FFZG

5. Suglasnost za prijavu projekta

6. Potvrda o nepostojanju javnog duga Ministarstva financija/Porezne uprave ne starija od 30 dana od datuma predaje projektne prijave – preuzima se s potpisanim Obrascem 3

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Europski socijalni fond – Društveno korisno učenje – rok za prijavu produljen

Na mrežnim stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljeno je da je rok za prijavu za projekte za aktivnost

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja produljen do 20. ožujka 2017. godine.

Objavljene su i izmjene i dopune natječajne dokumentacije i pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje.

Više informacija na: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

Slijedom objavljene informacije, ljubazno molimo Obrazac 3. i ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta poslati do četvrtka 9. ožujka na icaleta@ffzg.hr

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

ERASMUS + projekti – natječaj 2017.

Postupak prijave ERASMUS+ projekata za natječaje 2017. (otvoren) i natječaje 2018.  prema odluci Europske komisije je sljedeći:

–          Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom;

–          Za sve druge projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

EK_prijava_sastavnica_scan

 PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

U cilju dobivanja ovjerene i potpisane Izjave rektora ljubazno molimo poslati ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta (sadrži sve potrebne informacije o projektu) mailom na icaleta@ffzg.hr:

1. do ponedjeljka 23. siječnja 2017. za aktivnost Jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja

2. do ponedjeljka 6. veljače 2017. za aktivnosti Jean Monnet

3. do ponedjeljka 13. veljače 2017. za aktivnost Udruživanje znanja

4. do ponedjeljka 13. ožujka 2017. za aktivnost Strateška partnerstva

Za sve ostale informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

OBZOR 2020. – prijava projekata

Projekti iz programa Obzor 2020. prijavljuju se online na Participant Portalu.

Projekt se prijavljuje u suradnji s partnerima preko EU Login računa. Ukoliko ga nemate, otvarate ga na Participant Portalu i prilikom registracije upisujete postojeći i važeći PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

U cilju uspješne prijave, potrebno je dobiti Suglasnost prijave projekta od strane Uprave Fakulteta te ljubazno molimo da obrazac Suglasnost za prijavu projekta pošaljete mailom 10 dana prije roka za prijavu na icaleta@ffzg.hr

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

ERASMUS + 2016.

Objavljen je Korigendum Vodiča za program Erasmus+ za 2016. godinu. Ukoliko planirate prijavu projekata za aktivnost Strateška partnerstva svakako ga konzultirajte na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Na natječaj za 2016. godinu službeni prijavitelj je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.

Prijavljujete li projekt kao koordinator ili sudjelujete li kao partner prijava je obavezna s

PIC-om Sveučilišta : 999933231 koji se veže na

EUC: ERASMUS-POVELJA-14-20 Sveučilišta u Zagrebu  255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID code: HR ZAGREB01

Mandatno pismo (Mandate letter) za partnere ili Izjavu časti (Declaration of Honor) za koordinatore potpisuje Rektor.

U cilju pravovremene prijave i potpisivanja dokumenta od strane Rektora potrebno je minimalno  tri (3) tjedna prije roka za prijavuprojekta poslati sljedeću dokumentaciju na Ured za međunarodnu suradnju na icaleta@ffzg.hr :

–          Uloga u projektu: koordinator ili partner

–          Ime voditelja projekta i ostalih sudionika na projektu s Filozofskog fakulteta

–          Kratki sažetak projekta: ciljevi, aktivnosti, trajanje, partneri

–          Budžet projekta: cjelokupni iznos i iznos koji se odnosi na Filozofski fakultet

Ured za međunarodnu suradnju na osnovu podataka se obraća Upravi fakulteta za suglasnost za sudjelovanje u projektu i temeljem toga  dobiva potpisanu natječajnu dokumentaciju od Sveučilišta u Zagrebu.

U prijavnom obrascu potrebno je navesti podatke o projektima koje se provode na instituciji u zadnje tri godine.

Background and Experience-PIC-UNIZG_122015 – popis projekata Sveučilišta u Zagrebu

Vodič za program Erasmus+ za 2016. godinu

Za sve dodatne informacije vezane za prijavu projekata, slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju na icaleta@ffzg.hr ili na 4092 218 (2218).

Sedmi okvirni program (FP7)

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. sjednici u 343. akademskoj godini (2011./2012.) održanoj 11. listopada 2011. donio je Pravila za rad na FP7 projektima. Pravila za rad na FP7 projektima

Europska komisija objavila dokument How to avoid common errors identified in cost claims kako bi olakšala  financijsku potporu aktivnostima projekata iz Sedmog okvirnog programa za istraživanje (FP7).

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta

Name of the organization PIC number Country City
UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 999500805 Croatia Zagreb