INTERREG je inicijativa Zajednice (Community Initiative) za potporu razvoju pograničnih područja zemalja članica. Pokrenuta je 1990. godine s ciljem razvijanja prekogranične suradnje između pograničnih područja na unutarnjim i vanjskim granicama EU koje su radi svojeg geografskog položaja u nezavidnom položaju i često izolirane od glavnih ekonomskih središta u zemlji.

Zemlje članice EU financiraju svoje sudjelovanje u inicijativi INTERREG iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz vlastitih sredstava. Zemlje koje nisu članice Europske unije financiraju svoje sudjelovanje u ovoj inicijativi iz vlastitih sredstava i/ili, ukoliko je to odobreno od strane Europske komisije iz programa pomoći EU.

Osnovna načela:

  • “bottom-up” pristup (iniciranje projekta od strane predlagača, a ne putem natječaja)
  • zajedničke prekogranične i transnacionalne strategije i zajednički razvojni programi zemalja u regiji
  • usklađivanje s instrumentima vanjske politike EU, odnosno programima pomoći EU  i predpristupnim instrumentima