Naslovnica

Naslovnica
Naslovnica2024-04-24T15:38:07+02:00

Rezultati Natječaja za financiranje institucijskih istraživačkih projekata u 2024. godini

Temeljem Odluke dekana o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske istraživačke projekte u 2024. godini, objavljuju se rezultati Natječaja za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2024. godinu.

Za realizaciju sredstava, voditelji projekata javljaju se Financijsko-računovodstvenoj službi.

Na ovogodišnji Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pristiglo je ukupno 85 projektnih prijava, od čega je Dekanski kolegij, a na temelju bodovnih procjena Povjerenstva, odobrio financiranje 74 projektnih prijedloga, tj. 87% projektnih prijava. Ukupno je potraživano 664.981,09 €, a raspoloživa financijska sredstva iznose 250.000,00 €.

Odobreni iznos financiranja temeljen je na izračunu koji uključuje raspoloživa sredstva, procjenu kvalitete istraživačkoga projekta prema kriterijima određenima tekstom Natječaja te bodovima dobivenim na temelju objavljenih znanstvenih publikacija od 2021. godine.

Kao i ranijih godina, Povjerenstvo je donosilo prosudbu o svim kriterijima propisanim Natječajem konsenzusom, na temelju uvida u sve projektne prijave. Znanstvena je produktivnost kvantificirana usporedbom broja radova svake pojedinačne skupine s ostalim istraživačkim skupinama koje su prijavile projekt.

Nije odobreno financiranje projektnih prijedloga:

 1. koji nisu prošli administrativnu provjeru jer:
 2. nisu udovoljili čl. V teksta natječaja;
 3. financijski plan znatno narušava pravila navedena u tekstu Natječaja (primjerice, iznos predviđen za diseminaciju nadilazi 30% ukupno traženog troška za projekte koji su potraživali više od 3.000 €);
 4. nisu zadovoljili neki drugi administrativni uvjet natječaja (primjerice, nedovoljan broj suradnika propisan Natječajem).
 5. koje je Povjerenstvo bodovalo razmjerno najnižim ocjenama u relevantnim kategorijama bodovanja (primjerice, nekoherentno strukturirani i/ili nedovoljno problemski izoštreni projektni prijedlozi; prijedlozi čiji istraživački ciljevi nisu jasno izraženi; sa znatnim udjelom neprihvatljivih troškova propisanih Natječajem; neadekvatna realizacija prošlogodišnjih projektnih aktivnosti i sl.).

U procesu bodovanja projektnih prijedloga Povjerenstvo je ove godine evaluiralo i izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti institucijskih istraživačkih projekata za 2023. godinu. Voditelji projekata kojima je odobreno financiranje slično će izvješće morati predati i po završetku 2024. godine. Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski i u skladu s predviđenim projektnim aktivnostima. Troškovi diseminacije ne smiju prelaziti 30% dodijeljenih sredstava za sve projekte kojima je odobreno više od 3.000 €.


Strategija pametne specijalizacije do 2029.

Dana 13. 12. 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je Strategiju pametne specijalizacije do 2029. godine.
Strategija je dostupna OVDJE.


Ponovno zlato za inovaciju s Filozofskog!

Čestitamo prof. dr. sc. Sanji Seljan s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na osvojenoj zlatnoj medalji za inovaciju “Umjetna inteligencija u detekciji zlonamjernih (phishing) e-poruka radi povećanja informacijske sigurnosti” na 21. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2023.

Na izložbi su bile predstavljene još dvije inovacije Filozofskog fakulteta:

 • prof. dr. sc. Zvonimir Galić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, Nikola Erceg, dr. sc. Mitja Ružojčić i dr. sc. Antun Palanović: “Što čini dobrog šefa? Model pet ključnih kompetencija vođenja i testa za njihovo mjerenje”
 • doc. dr. sc. Sanja Kišiček: “Instructional Coaching Collaboratives – a reciprocal approach to (un)learning fostering collegiality, creativity and innovation

Razvojna i znanstveno istraživačka strategija 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 


Strategy for Development and Research

Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb


Plan za ravnopravnost

Plan za rodnu ravnopravnost (Gender Equality Plan)

Kako bismo postigli suglasje sa Strategijom rodne ravnopravnosti Europske unije, ali prije svega iskazali svoju odlučnost u provedbi aktivnosti za stvaranje okruženja rodne ravnopravnosti na našem Fakultetu, ovim dokumentom započinjemo proces na institucionalnoj razini.

Sigurni da smo dio naših ciljeva već ostvarili, pred nama su zadaci koje želimo provesti, i to ne samo u aktivnostima osiguravanja ravnopravnosti u znanstvenim karijerama, u procesima odlučivanja i tijelima upravljanja Fakulteta, te uključivanju rodne dimenzije u istraživačke i inovacijske sadržaje naših djelatnosti već i osiguravanju svih uvjeta za kulturu ravnopravnosti u profesionalnome razvoju i radnome okruženju svih naših studenata i djelatnika.

Nadamo se da ćete nam se aktivno pridružiti u procesu kreiranja politika i njihovoj provedbi, i ovom prvom, nužnom, potrebnom akcijom, pozivamo vas da se pridružite na ovome putu.

Kao ustanova koja ima stručnjake i znanstvene autoritete s područja tematike ravnopravnosti, predlažemo akcije koje bi trebale slijediti ovom, osnovnom i ključnom dokumentu:

 • Akcijski plan provedbe Plana rodne ravnopravnosti
 • Razvoj sustava prikupljanja i analize podataka
 • Imenovanje osobe koja će biti kontakt za pitanja uključivosti / ravnopravnosti
 • Programi podrške i usavršavanja (radionice, predavanja, aktivnosti popularizacije, i sl. )

Miljenko Jurković

Povjerenstvo za provedbu plana o ravnopravnosti spolova


Zlato za Filozofski

Inovacije i projekti

Na ovogodišnjoj 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA Filozofski se fakultet iznimno uspješno predstavio s 9 inovacija i rezultata znanstveno-istraživačkoga rada.

 • Zlatna medalja za ukupni nastup Filozofskoga fakulteta
 • Zlatna medalja: izv. prof. dr. sc. Marko Liker:

Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO

 • Srebrna medalja: izv. dr. sc. Margareta Jelić, prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak, Rachel Fasel, Fabrizio Butera

Model integracije djece izbjeglica IRCiS

 • Brončana medalja: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenata

ARCA se održala od 14. do 16. listopada u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prikazane su brojne inovacije (200-tinjak) i nove tehnologije od industrije do svakodnevnice, koje su rezultat rada inovatora pojedinaca, istraživačkih timova iz javnoga i privatnoga sektora, akademske zajednice i znanstvenih ustanova te inovativnih i razvojnih tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu.

Direktor Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora (IFIA) Zoran Barišić ukazao je da se čovječanstvo stoljećima oslanjalo isključio na razvoj tehnoloških inovacija, ali da će inovatorska zajednica trebati uložiti dodatni napor u razvoju i vidljivosti inovativnoga potencijala rezultata društvenih i humanističkih znanosti kao odgovor na aktualne i nadolazeće izazove.

Na Filozofskome je fakultetu već formirana Radna skupina za inovacije koja aktivno, a očigledno i vrlo uspješno sudjeluje u tome procesu.

Čestitamo svim sudionicima s Filozofskoga fakulteta na medaljama ovjenčanome sudjelovanju!

Fotografije i video materijal

Nositelj/ica inovacija: Naziv
doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom RomCro
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Model oporavka društva tijekom i nakon pandemije koronavirusa, baza podataka ReSPoC
izv. prof. dr. sc. Renata Geld Višemodalno konstruiranje jezičnog značenja
izv. prof. dr. Margareta Jelić Model integracije djece izbjeglica IRCiS
prof. dr. sc. Miljenko Jurković Metodologija izrade virtualnog muzeja VIRMUS
doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček Argumentacijska analiza procesa i procedura u stvaranju javnih politika
izv. prof. dr. sc. Marko Liker Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO
prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović RURASL Rural 3.0 Društveno korisno učenje za ruralni razvoj
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenata

Ured za znanost i projekte

Marta Rakvin

Nika Grgurinović

projekti@ffzg.hr

T: 4092 218 (kućni: 2218)

soba C 013