Strategy for Development and Research 

Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb
Plan za ravnopravnost

Plan za rodnu ravnopravnost (Gender Equality Plan)

Kako bismo postigli suglasje sa Strategijom rodne ravnopravnosti Europske unije, ali prije svega iskazali svoju odlučnost u provedbi aktivnosti za stvaranje okruženja rodne ravnopravnosti na našem Fakultetu, ovim dokumentom započinjemo proces na institucionalnoj razini.

Sigurni da smo dio naših ciljeva već ostvarili, pred nama su zadaci koje želimo provesti, i to ne samo u aktivnostima osiguravanja ravnopravnosti u znanstvenim karijerama, u procesima odlučivanja i tijelima upravljanja Fakulteta, te uključivanju rodne dimenzije u istraživačke i inovacijske sadržaje naših djelatnosti već i osiguravanju svih uvjeta za kulturu ravnopravnosti u profesionalnome razvoju i radnome okruženju svih naših studenata i djelatnika.

Nadamo se da ćete nam se aktivno pridružiti u procesu kreiranja politika i njihovoj provedbi, i ovom prvom, nužnom, potrebnom akcijom, pozivamo vas da se pridružite na ovome putu.

Kao ustanova koja ima stručnjake i znanstvene autoritete s područja tematike ravnopravnosti, predlažemo akcije koje bi trebale slijediti ovom, osnovnom i ključnom dokumentu:

  • Akcijski plan provedbe Plana rodne ravnopravnosti
  • Razvoj sustava prikupljanja i analize podataka
  • Imenovanje osobe koja će biti kontakt za pitanja uključivosti / ravnopravnosti
  • Programi podrške i usavršavanja (radionice, predavanja, aktivnosti popularizacije, i sl. )

Miljenko Jurković

Povjerenstvo za provedbu plana o ravnopravnosti spolova
MEĐUNARODNI PROJEKTI Filozofskoga fakulteta (popis)


Zlato za Filozofski

Inovacije i projekti

Na ovogodišnjoj 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA Filozofski se fakultet iznimno uspješno predstavio s 9 inovacija i rezultata znanstveno-istraživačkoga rada.

  • Zlatna medalja za ukupni nastup Filozofskoga fakulteta
  • Zlatna medalja: izv. prof. dr. sc. Marko Liker:

Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO

  • Srebrna medalja: izv. dr. sc. Margareta Jelić, prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak, Rachel Fasel, Fabrizio Butera

Model integracije djece izbjeglica IRCiS

  • Brončana medalja: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenata

ARCA se održala od 14. do 16. listopada u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prikazane su brojne inovacije (200-tinjak) i nove tehnologije od industrije do svakodnevnice, koje su rezultat rada inovatora pojedinaca, istraživačkih timova iz javnoga i privatnoga sektora, akademske zajednice i znanstvenih ustanova te inovativnih i razvojnih tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu.

Direktor Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora (IFIA) Zoran Barišić ukazao je da se čovječanstvo stoljećima oslanjalo isključio na razvoj tehnoloških inovacija, ali da će inovatorska zajednica trebati uložiti dodatni napor u razvoju i vidljivosti inovativnoga potencijala rezultata društvenih i humanističkih znanosti kao odgovor na aktualne i nadolazeće izazove.

Na Filozofskome je fakultetu već formirana Radna skupina za inovacije koja aktivno, a očigledno i vrlo uspješno sudjeluje u tome procesu.

Čestitamo svim sudionicima s Filozofskoga fakulteta na medaljama ovjenčanome sudjelovanju!

Fotografije i video materijal

Nositelj/ica inovacija: Naziv
doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom RomCro
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Model oporavka društva tijekom i nakon pandemije koronavirusa, baza podataka ReSPoC
izv. prof. dr. sc. Renata Geld Višemodalno konstruiranje jezičnog značenja
izv. prof. dr. Margareta Jelić Model integracije djece izbjeglica IRCiS
prof. dr. sc. Miljenko Jurković Metodologija izrade virtualnog muzeja VIRMUS
doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček Argumentacijska analiza procesa i procedura u stvaranju javnih politika
izv. prof. dr. sc. Marko Liker Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO
prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović RURASL Rural 3.0 Društveno korisno učenje za ruralni razvoj
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenataUred za znanost i projekte

Marta Rakvin

projekti@ffzg.hr

T: 4092 218 (kućni: 2218)

soba C 013