Fond Europskog gospodarskog prostora – objavljen natječaj za projekte

Fond Europskog gospodarskog prostora (EEA) za regionalnu suradnju objavio je natječaj za prijavu projekata prekograničnog ili transnacionalnog obilježja.

Cilj je Fonda jačanje prekogranične i transnacionalne suradnje između tri države donatora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna), 15 država članica EU-a koje su korisnice Fonda Europskoga gospodarskog prostora (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) i deset država koje nisu članice EU-a(Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina).

Konzorcij se mora sastojati od najmanje 3 partnera iz 2 različite zemlje korisnice Fonda i aktivnosti se moraju održavati u svim zemljama partnerima.

Konzorcij može prijaviti jedan projekt. Članovi konzorcija ne mogu biti partneri na drugim projektima.

Iz zemalja donatora (Norveška, Island i Lihtenštajn) mogu sudjelovati nezavisni stručnjaci i isti mogu sudjelovati na više projekata.

Ukupni  iznos Fonda je 15 milijuna eura s očekivanom vrijednošću projekta od najmanje milijun eura.

 Projekti moraju biti sufinancirani: organizacijama u statusu istraživačkih i visokoškolskih ustanova aktivnosti se financiraju do 90% prihvatljivih troškova.

 U sklopu Fonda za regionalnu suradnju financira se pet prioritetnih područja:

 • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
 • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
 • okoliš, energetika, klimatske promjene i ekonomija niskog ugljika
 • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
 • pravosuđe i unutarnji poslovi.

Prijava projekta je elektronska i u dvije faze:

 1. prijava Concept Note – rok za prijavu 1. srpnja 2018. do 12 sati
 2. odabrani prijavitelji – puna prijava 15. prosinca 2018.

Projekti će početi 1. ožujka 2019. i moraju završiti najkasnije do 30. travnja 2024.

Trajanje projekta ovisi o projektnom prijedlogu.

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za potpore istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća.

Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.

Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.

Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja.

Financijska potpora Hrvatske zaklade za znanost iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Natječajna dokumentacija sadrži Popis i kontakte voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače.

Rok za prijavu je 2. svibnja 2018. do 13:00.

Okvirni kraj vrednovanja: srpanj 2018. godine.

Prijavni obrazac potpisuje čelnik institucije. U cilju potpisivanja dekanice na prijavni obrazac, ljubazno molim dostaviti Prijavni obrazac, Izjavu prijavitelja i gostujućeg istraživača na hrvatskom i engleskom jeziku u papirnatom obliku u Ured za znanost i projekte (C-013), Iva Čaleta Pleša, do srijede 25. travnja 2018.

Upiti vezani za natječaj šalju se na ercpoptora@hrzz.hr

Za dodatne informacije, pojašnjenja i upute slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2019. – 2020.

U okviru hrvatsko-francuskog programa „Cogito“ Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije otvoren je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata.

 Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanim uz okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Hrvatski partner, na temelju ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu.

Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popunjeni obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu gđe Marije Crnić, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POLITIKA, EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNU SURADNJU
„COGITO“ PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2019. – 2020.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2018., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2019. godine.

Dodatne informacije

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tel.: 01/ 4594 353 ili e-mail: marija.crnic@mzo.hr te Francuskome institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr

Više informacija o natječaju na: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-hrvatsko-francuskih-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-programa

Prijavni obrazac potpisuju voditelj/ica projekta i Dekanica.

U cilju potpisivanja Dekanice na prijavni obrazac ljubazno molimo prijavitelje da potpisane prijave dostave u Ured za znanost i projekte (C-013) do utorka 26. lipnja 2018.

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola održanim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/obrasci/

Zahtjevi se podnose u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Rok za predaju je 4. svibanj 2018.

Više informacija o natječaju na https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova-1

Obzor 2020. Marie Sklodowska Curie akcije – otvoren natječaj za individualne stipendije

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu.

Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Natječaj je otvoren do 12. rujna 2018. godine.

U okviru natječaja postoje sljedeći modeli stipendija:

 1. European Fellowships – u trajanju od 12 do 24 mjeseca – istraživači koji dolaze u Europu ili se kreću unutar Europe (zemlje članice – MC i pridružene zemlje – AC)
 2. Global Fellowships – u trajanju od 12 do 24 + 12 mjeseci – istraživači iz Europe (MC/AC) u zemlje izvan Europe

U okviru European Fellowships odabire se jedan od sljedećih modela:

 • Standard (EF-ST)
 • Career Restart Panel – može trajati do 36 mjeseci
 • Reintegration Panel (EF-RI)
 • Society and Entreprise Panel (EF-SE) – mogućnost istraživačke stipendije u neakademskom sektoru

Novim radnim programom iskusni istraživači imaju dodatne mogućnosti u okviru Individualne stipendije:

 • u okviru Career restart panela trajanje projekta produženo je na 36 mjeseci, odnosno na 3 godine;
 • u cilju boljeg transfera znanja, tijekom provođenja Globalne stipendije istraživačima je omogućeno da prije odlazne faze provedu minimalno tri mjeseca u organizaciji domaćinu u EU/AC putem koje prijavljuju stipendiju;
 • istraživači imaju mogućnost za provođenje Individualne stipendije u ekvivalentu pola radnog vremena (part-time). Cilj ove inicijative je mogućnost provođenja dodatnih aktivnosti istraživača tijekom provedbe projekta (poput poduzetničkih aktivnosti, predavanja na fakultetu, sudjelovanja na dodatnim usavršavanjima itd.);
 • projektne prijave iz MSCA IF natječaja u 2019. godini, u kojima je organizacija domaćin smještena u Widening zemljama, a koje nisu financirane putem MSCA IF budžeta, automatski će biti prebačene u panel Widening stipendija.

Više informacija o individualnim stipendijama MSCA dostupno je na stranicama Portala za sudionike, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Vodič za prijavitelje: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf

Za sva pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr ili Sandri Vidović, nacionalnoj osobi za kontakt za Marie Sklodowska-Curie akcije na Sandra.Vidovic@mobilnost.hr

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine. Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz sredstava EU-a.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i srpska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu.

Planirani iznos namijenjen za sufinanciranja putovanja i boravaka suradnika na projektu je 1.500,00 eura za jednu godinu projekta, odnosno 3.000,00 eura za obje godine.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Zajednički prihvaćeni projekti temeljit će se na rezultatima evaluacije u svakoj državi koja će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • relevantnost programa financiranja
 • stimuliranje novih bilateralnih projekata
 • multilateralno umrežavanje i povezivanje
 • kvaliteta i originalnost istraživačkog pristupa
 • kvalifikacija voditelja projekta
 • potpora mladim istraživačima
 • zajednički interes.

Nakon što svaki partner u zajedničkom projektu podnese prijedlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj državi provest će se interna procedura evaluacije.

 Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a srpski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekti koji nisu prijavljeni u propisanome roku neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu
 • životopise svih hrvatskih i svih srpskih sudionika na projektu u Europass formatu
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i srpskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Srbiji
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na adresu: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan ovjeren primjerak do 20. lipnja 2018. godine na adresu:

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

 Kontakt u Srbiji:

Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
Faks: +381 11 36 16 529

e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

Cijeli tekst natječaja nalazi se na: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-srpske-suradnje

Prijavni obrazac potpisuju voditelj projekta i dekanica. Ljubazno molimo da potpisane prijavne obrasce dostavite u Ured za znanost i projekte (C-013) do srijede 13. lipnja 2018.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Hrvatska zaklada za znanost – otvoren natječaj “Partnerstvo u istraživanjima”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“. Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva – privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).

Partnerska ustanova (ili više njih) sufinanciraju projekt u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta.

Nositelj istraživanja je istraživač zaposlen na javnoj znanstvenoj ustanovi u Hrvatskoj, koji partnerskim projektom može utemeljiti ili razviti postojeću suradnju u provedbi znanstvenih istraživanja čiji će se rezultati moći primijeniti u gospodarstvu ili društvu

 Istraživači  samostalno biraju istraživačku temu. Osnovni elementi vrednovanja su znanstvena vrijednost, originalnost i inovativnost projekta, predložena istraživačka metodologija, potencijal za gospodarski razvoj, te dosadašnja postignuća istraživača – voditelja projekta i suradnika.

Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.

Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Rok za prijavu: 2. srpanj i 3. prosinac do 13:00 (CET)

Okvirni kraj vrednovanja: studeni 2018. za rok prijave u srpnju 2018. odnosno ožujak 2019. za rok prijave u prosincu 2018.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr . Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2504

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – otvoren natječaj za projekte

U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Svrha (cilj) poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematskim prioritetnima područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Tekst natječaja i informacije dostupne su na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/

Za  dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr