IPA – Instrument for pre-accession assistance –Instrument pretpristupne pomoći je program Europske komisije namijenjen zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Osnovni cilj IPA program pretpristupne pomoći je pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova. Program IPA zamjenjuje dosadašnje programe (CARDS, ISPA, SAPARD, PHARE) i Hrvatska u njemu sudjeluje od 2007. godine. Kroz sedmogodišnje trajanje programa (2007-2013) je predviđeno financiranje od 11.468 milijarde eura. Hrvatska će sudjelovati u ovom programu do punopravnog članstva u Europskoj uniji. Za koordinaciju programa IPA u RH je zadužen Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF – http://www.strategija.hr), a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija RH.

Pet glavnih komponenti programa i tijela nadležna za provedbu:

IPA I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (www.safu.hr)

IPA II –  Prekogranična suradnja – Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr)

IPA III – Regionalni razvoj – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (www.safu.hr)

IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala – Hrvatski zavod za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Agencija za strukovno obrazovanje i  obrazovanje odraslih (http://www.aoo.hr)

IPA V – Ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr)

U okviru IPA komponente II Republika Hrvatska sudjeluje u:

prekograničnim programima s državama članicama Europske Unije:

IPA program Jadranske prekogranične suradnje,

IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska

IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska

prekograničnim programima s državama nečlanicama Europske Unije:

IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija

IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina

IPA prekogranični program Hrvatska – Crna Gora;

transnacionalnim programima:

Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE)

Transnacionalni  program Mediteran (MED)