Prijava projekta na Erasmus+ natječaj 2017.

Postupak prijave ERASMUS+ projekata za natječaje 2017. (otvoren) i natječaje 2018.  prema odluci Europske komisije je sljedeći:

–          Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom;

–          Za sve druge projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

EK_prijava_sastavnica_scan

 PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta999500805

Erasmus ID kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01

U cilju dobivanja ovjerene i potpisane Izjave rektora ljubazno molimo poslati ispunjen obrazac Suglasnost za prijavu projekta (sadrži sve potrebne informacije o projektu) mailom na icaleta@ffzg.hr:

1. do ponedjeljka 23. siječnja 2017. za aktivnost Jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja

2. do ponedjeljka 6. veljače 2017. za aktivnosti Jean Monnet

3. do ponedjeljka 13. veljače 2017. za aktivnost Udruživanje znanja

4. do ponedjeljka 13. ožujka 2017. za aktivnost Strateška partnerstva

Za sve ostale informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Erasmus+ projekti – natječaj za 2017.

U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnosti:

1.       STRATEŠKA PARTNERSTVA

Projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju novi kurikulumi, potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora u cilju modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/strateska-partnerstva/

Rok za prijavu: 29. ožujka 2017. do 12 sati

2.       UDRUŽIVANJE ZNANJA

Projekti povezivanja obrazovanja, istraživanja i inovacija – stvaranjem „trokuta znanja” – u cilju razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama.

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/udruzivanja-znanja/

Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 12 sati

3.       JAČANJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA  – projekti mogu biti :

 • zajednički projekti: pomaže se visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima
 • strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije

Više o aktivnosti na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-suradnja-s-partnerskim-drzavama/

Rok za prijavu: 9. veljače 2017. do 12 sati

 4.       JEAN MONNET  (zasebna aktivnost)

Potpora ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja: aktivnosti podržavaju akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije,rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata

Više o Jean Monnet programu: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en

Rok za prijavu: 23. veljače 2017.  do 12 sati

Programski vodič Erasmus+ za 2017. možete preuzeti s: http://www.ffzg.unizg.hr/international/d/erasmus-plus-programme-guide_en1.pdf

Korigendum Vodiča kroz program Erasmus+ 2016

Objavljen je Korigendum Vodiča za program Erasmus+ za 2016. Godinu. Ukoliko planirate prijavu projekata za aktivnost Strateška partnerstva, obraćamo pažnju na sljedeće promjene:

KA203 – Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja

 • opis horizontalnih prioriteta je proširen
 • stavlja se izraziti naglasak na inkluziju te se ističu zaključci Pariške deklaracije ministara obrazovanja što se odrazilo i na proširenje popisa predloženih aktivnosti
 • u budžetu više nema ograničenja od najviše 23 000 EUR godišnje za stavku Transnacionalni projektni sastanci
 • kako bi se dodatno istaknulo da je riječ o sufinanciranju projekata svugdje je u budžetu dodano da je riječ o doprinosu troškovima (”Contribution to unit costs”).

Vodič kroz program Erasmus+ za 2016. I korigendum možete pronaći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Novosti

Europska komisija objavila je nove mrežne stranice posvećene migrantskoj krizi i mogućnostima financiranja integracije izbjeglica u visoko obrazovanje s primjerima dobre prakse koji vam mogu poslužiti kao inspiracija za vaše buduće projekte:

Erasmus+ helping refugees through Higher Education:http://ec.europa.eu/education/policy/migration/higher-education-refugees_en.htm .

Također novi iskazi interesa za sudjelovanje u Erasmus+ projektima dostupni su ovdje: https://drive.google.com/folderview?id=0B8sylxwRZGDfaFNWUTBWMHFXY2s&usp=sharing

Prijava na natječaj za projekte za 2016.

Na Natječaj za 2016. moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnosti:

1. Strateška partnerstva, rok za prijavu: 31. ožujka 2016. do 12 sati

2. Udruživanje znanja, rok za prijavu: 26. veljače 2016. do 12 sati

3. Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, rok za prijavu: 10. veljače 2016. do 12 sati

4. Jean Monnet aktivnosti, rok za prijavu 25. veljače 2016. do 12 sati.

Na Natječaju za 2016. godinu službeni partner je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.

Prijavljujete li projekt kao koordinator ili sudjelujete kao partner dužni ste koristiti sljedeće podatke:

PIC Sveučilišta u Zagrebu: 999933231

Erasmus povelja: 255154-IC-1-2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1

Erasmus ID Code: HR ZAGREB01

Mandatno pismo i Izjavu časti potpisuje Rektor Sveučilišta.

U cilju dobivanja potpisane natječajne dokumentacije na vrijeme, ljubazno molimo poslati tri (3) tjedna prije roka za prijavu sljedeće podatke na icaleta@ffzg.hr :

– uloga u projektu: koordinator ili partner

– ime voditelja projekta i ostalih sudionika na projektu s Filozofskog fakulteta

– kartki sažetak projekta: ciljevi, aktivnosti, trajanje, partneri

– budžet projekta; cjelokupni iznos i iznos koji se odnosi na Filozofski fakultet

U prijavnom obrascu je potrebno napisati projekte koji je partner/koordinator vodio u zadnje tri godine. U privitku informacija o projektima Sveučilišta u Zagrebu i više informacija o aktivnostima.

Background and Experience-PIC-UNIZG_122015

Natječaj 2016. – aktivnosti i prijava projekata

Vodič za prijavitelje za Erasmus+ program za 2016.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Prezentacije s Info dana Erasmus+ Suradnja s partnerskim zemljama u visokom obrazovanju

dostupne su na ovoj poveznici: https://drive.google.com/folderview?id=0B8sylxwRZGDfMEt3MWxhZEItdFE&usp=sharing

Informativni dan Erasmus+ – Suradnja s partnerskim zemljama u visokom obrazovanju

Agencija za mobilnost i programe EU organizira Informativni dan Erasmus+ – Suradnja s partnerskim zemljama u visokom obrazovanju koji će se održati 19. studenoga 2015. u prostoru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Donje Svetice 38) u Zagrebu u cilju informiranja potencijalnih prijavitelja o aktivnostima za visoko obrazovanje usmjerenim prema trećim zemljama odnosno partnerskim zemljama u sklopu natječaja za program Erasmus+ za 2016. godinu.

Svrha otvaranja aktivnosti programa Erasmus+ prema partnerskim zemljama jest jačanje međunarodne dimenzije visokog obrazovanja kroz suradnju visokih učilišta iz Europske unije s onima iz partnerskih zemalja. Kroz projekte individualne mobilnosti s partnerskim zemljama studenti te nastavno i nenastavno osoblje iz partnerskih država dobit će priliku za mobilnost prema Europskoj uniji.

Sljedeće aktivnosti pridonijet će tome:

 1. Aktivnost Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju predstavlja nastavak programa Tempus, Alfa i Edulink te je namijenjena potpori modernizacije, dostupnosti i internacionalizacije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama kroz konzorcijske projekte.
 2. Aktivnost Erasmus Mundus združeni diplomski studiji omogućuje financiranje provedbe združenih diplomskih studija s naglaskom na stipendiranje studenata iz partnerskih zemalja.
 3. Aktivnosti Jean Monnet potiču izvrsnost u poučavanju ili istraživanju Europskih integracija u cijelom svijetu, zapošljivost studenata, mladih istraživača i profesora te dijalog između akademske zajednice i javnosti radi donošenja javnih politika temeljenih na dokazima.
 4. Aktivnost Udruživanje znanja (Knowledge Alliances) potiče aktivnu primjenu trokuta znanja kroz jačanje poduzetničkih vještina studenata, transfer znanja i inovacija između visokih učilišta i poduzeća.

Za sudjelovanje na Informativnom danu potrebno je ispuniti prijavni obrazac do 12. studenoga 2015. godine.

Program događanja dostupan je na poveznici.

Vodiču za program Erasmus+, DIO A  – OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU ERASMUS +, Tko može sudjelovati u programu možete vidjeti koje su to partnerske zemlje.

Novi program Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa – Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu, i pet međunarodnih programa suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim zemljama).

Erasmus+ program potiče aktivnosti u obrazovanju, stručnom usavršavanju, mladih i sporta u svim sektorima cjeloživotnog učenja (visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje, obrazovanje odraslih, škole, aktivnosti mladih itd.)

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Erasmus+ će biti integrirani program što znači da će biti više utemeljen oko ključnih aktivnosti nego oko sektora obrazovanja.

Informacije: http://mobilnost.hr/index.php?id=784

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost

Dijagram prikazuje predloženu strukturu Erasmus programa.

Struktura novog programa

Erasmus+ program provodit će se kroz tri ključne aktivnosti:

 1. KA 1 – Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja
 2. KA 2 – Suradnja (Cooperation): suradnja u svrhu inovacija i razmjene dobre prakse (suradnja s gospodarskim subjektima)
 3. KA 3 – Reforma obrazovne politike (Policy reform): otvorena metoda koordinacije obrazovne politike EU, provedba strategije „Europe 2020”.

KA 1-  Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility)

 1. Mobilnost u svrhu provođenja razdoblja studija u inozemstvu (Credit mobility): mobilnost na sve tri razine preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina (Bachelor/Master/Doctorate) kao i mobilnost zaposlenika (nastavnički rad, usavršavanje)
 2. Mobilnost u svrhu stjecanja visokoškolske kvalifikacije kroz združene studije (Degree mobility): Dodjeljivati će se stipendije za Joint Master Courses – naglasak na izvrsnosti studijskog programa kojega izvode visoka učilišta iz EU i ostalih država.
 3. Mobilnost pomoću novog instrumenta „Jamstvo za studentske zajmove” (Student loan guarantee). Instrument za povećanje mobilnosti u svrhu stjecanja visokoškolske kvalifikacije (Degree mobility). Planira se odobravanje zajmova za 330.000 studenata.

KA 2 – Suradnja (Cooperation)

Suradnja na inovacijama u visokom obrazovanju kroz:

 1. Erasmus strateška partnerstva (Erasmus Strategic Partnerships): cilj je povećati sposobnost VU za modernizaciju
 2. Udruživanje znanja (Knowledge Alliances) strateška (velika) partnerstva VU i gospodarskih subjekata radi promicanja inovacija, kreativnosti i poduzetništva kroz nove mogućnosti za učenje i stjecanje kvalifikacija.
 3. Posebna potpora zemljama koje graniče s EU: izgradnja kapaciteta kroz partnerstva s VU iz EU (razvoj studijskih programa, upravljanje VU + mobilnost studenata i zaposlenika VU)
 4. Izgradnja kapaciteta VU u Aziji, Africi i Južnoj Americi (mobilnost osoblja VU).

KA 3 – Reforma obrazovne politike (Policy reform)

 1. Potpora otvorenoj metodi koordinacije obrazovne politike EU i Bolonjskom procesu.
 2. Potpora razvoju i provedbi alata i mreža EU.Navedeno se odnosi na tematsku radnu skupinu o modernizaciji VO, reviziju Vodiča o ECTS-u, mrežu NARIC (priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija), Tajništvo Skupine za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru VO i nacionalne Bolonjske stručnjake), Inicijativu za rangiranje VU, te osiguravanje kvalitete.
 3. Potpora dijalogu o obrazovnoj politici sa zemljama izvan EU.Navedeno se odnosi na seminare, studijske posjete, izradu studija, promicanje privlačnosti VU u EU, potporu modernizaciji VO u zemljama izvan EU, potporu nacionalnim kontakt točkama za mreže/inicijative EU i stručnjacima za VO u zemljama izvan EU (s kojima EU ima sporazum o partnerstvu).

Za centralizirane aktivnosti novog programa bit će nadležna Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), dok će decentralizirane aktivnosti biti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU.

Vise o programu  ERASMUS+

Program za cjeloživotno učenje (LLP) je završio  31. prosinca 2013.