Otvoreni natječaji

Početna/Otvoreni natječaji
Otvoreni natječaji2022-01-03T16:36:45+02:00

Predavanja i radionica Increasing mobility and funding for better research

Dana 18. i 19. rujna 2021. održat će se hibridno događanje pod naslovom Increasing mobility and funding for better research, u organizaciji hrvatskoga ogranka Marie Curie Alumni društva.

Okosnica događanja bit će teme vezane uz mobilnost i financiranje istraživanja, a bit će govora i o otvorenoj znanosti, etici u istraživanju te iskustvima ljudi koji su iz inozemstva došli raditi u Hrvatsku ili su u Hrvatskoj uspjeli dobiti prestižne MSCA i ERC stipendije te osnovati svoje istraživačke grupe.

Službeni jezik događanja je engleski.

Detaljni opis panela i govornika: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-na-predavanja-i-radionicu-increasing-mobility-and-funding-for-better-research/4539

Svi zainteresirani mogu se registrirati na poveznici nakon čega će na e-adresu dobiti poveznicu za virtualno praćenje događanjahttps://forms.gle/Ea8LoMewECqaosPe9.

 


 

Natječaji u okviru programa CERV

Europska komisija je objavila Pozive za dostavu projektnih prijedloga za 2022. godinu u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti  (eng. Citizens, Equality, Rights and ValuesCERV) ukupne vrijednosti 134,4 milijuna eura.

Cilj programa CERV je osigurati provedbu prava i vrijednosti Europske unije, financiranje angažmana građana, promicanje jednakosti za sve, anti-diskriminacije, rodne ravnopravnosti, prava djeteta, suzbijanje rasizma i rodno uvjetovanog nasilja.

Aktivnosti koje se mogu prijaviti uključuju: treninge, jačanje kapaciteta, razmjenu dobrih praksi, podizanje svijesti i medijske kampanje te istraživanja i studije.

 

Niže izdvajamo dva natječaja povezana s rodnom ravnopravnošću i suzbijanjem rodno uvjetovanog nasilja:

Prioriteti poziva su: rješavanje rodno uvjetovanog nasilja, naročito obiteljskog, štetnih praksi, uznemiravanja u svijetu rada, suzbijanje i sprečavanje prisilnog braka te drugih štetnih praksi (genitalno sakaćenje, prisilna sterilizacija) protiv žena i djevojčica, mijenjanje društvenih normi i ponašanja s ciljem okončanja tolerancije svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, podrška i poboljšanje prikupljanja nacionalnih podataka o nasilju nad djecom te jačanje odgovora kojima se sprečava nasilje nad djece.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga je otvoren do 12. travnja 2022. (17:00 CEST).

Prijedlozi se prijavljuju elektroničkim putem preko platforme Funding & Tenders Portal na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne

Prioriteti poziva su: ravnopravno sudjelovanje i zastupljenost žena i muškaraca u donošenju političkih i gospodarskih odluka na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te borba protiv rodnih stereotipa, s naglaskom na mlade i u oglašavanju i medijima.

Rok za prijavu je do 16. ožujka 2022. (17:00 CEST).

Poziv je dostupan na portalu Funding & Tenders: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-ge.

 

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

 

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis prodekanice na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Suglasnosti: https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/Suglasnost-za-prijavu-projekta_2021-prodekanica.docx.

 

Više informacija o pozivima i natječajnoj dokumentaciji je dostupno na: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/en


 

Natječaj Europskog istraživačkog vijeća Starting Grants

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council-ERC, https://erc.europa.eu/) je raspisalo Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava mladim istraživačima za 2022.

Starting Grants je namijenjen vrhunskim istraživačima za razvijanje nezavisne karijere te pokretanje vlastitog nezavisnog istraživačkog tima ili programa.

Rok za prijavu projektnih prijedloga 13. siječnja 2022. (17:00 CEST).

Starting Grants se dodjeljuju u iznosu od najviše 1.500.000,00 eura za razdoblje od 5 godina. ERC sredstva pokrivaju do 100% ukupnih prihvatljivih troškova istraživanja uz paušalni dodatak 25% za neizravne troškove.

Projekti se prijavljuju elektroničkim putem preko platforme Funding & Tenders Portal na: https://bit.ly/3j4pQ5m. Zahtjeve za potporu ERC-a mora podnijeti glavni istražitelj (Principal Investigator-PI) u suradnji s ustanovom domaćinom i u njezino ime.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

Dodatne informacije o natječaju: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants.

Nacionalna kontakt osoba: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dr. sc. Ana Butković, ana.butkovic@mzo.hr, +385 1 4594 134.

 

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis prodekanice na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Suglasnosti:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/Suglasnost-za-prijavu-projekta_2021-prodekanica.docx.

 

PISMO POTPORE (za potpis dekana)

U slučaju da je prijaviteljima ustanova domaćin (Host Institution-HI) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prijavitelji se za izdavanje pisma obraćaju Uredu za znanost i projekte. Ispunjeni obrazac Pismo potpore istraživačke organizacije se šalje e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Pismo potpore:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/ERC_HI_letter_2021_FINAL.doc.


Natječaj MSCA za razmjenu osoblja

Europska komisija je objavila Natječaj za razmjenu osoblja za 2021. u okviru Marie Sklodowska-Curie aktivnosti (MSCA). Natječaj se odnosi na konzorcijske projekte koji se provode putem kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne razmjene osoblja (istraživačkog, tehničkog, administrativnog i upravljačkog) u području istraživanja i inovacija.

Ciljevi natječaja su: prijenos znanja i vještina osoblja, poticanje mobilnosti istraživača u Europi i šire kroz suradničke istraživačke mreže i aktivnosti, povećanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta organizacija, jačanje kapaciteta organizacija za umrežavanje i komunikaciju sa znanstvenicima i općom javnosti, povećanje privlačnosti Europe kao vodećeg odredišta za istraživanje i inovacije te poticanje kulture otvorene znanosti, inovacija i poduzetništva.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga je otvoren do 9. ožujka 2022. (17:00 CEST).

 

PRIJAVA PROJEKTA

Projekti se prijavljuju elektroničkim putem preko platforme Funding & Tenders Portal na: https://bit.ly/3nc6iwZ.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

 

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekanice)

U svrhu uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail: projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis te potpisane materijale dostaviti prijavitelju. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta: Suglasnost za prijavu projekta

 

Više informacija o pozivu i natječajnoj dokumentaciji je dostupno na: https://www.obzoreuropa.hr/natjecaji-pregled/natjecaj-msca-razmjena-osoblja.

Nacionalne kontakt osobe: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU), Sandra Vidović sandra.vidovic@mobilnost.hr i Ivan Makovec ivan.makovec@mobilnost.hr

 


Erasmus+ natječaj za kombinirane intenzivne programe

rok je prošao

Sveučilište u Zagrebu je objavilo Natječaj za kombinirane intenzivne programe u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja za razdoblje od 1. rujna 2021. do 31. siječnja 2022.

Natječaj se odnosi na kratke kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes) učenja, poučavanja i osposobljavanja za studente i osoblje u programskim zemljama (države članice EU-a, Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska) koje prijavljuje i organizira visoko učilište.

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava (first come, first served), a najkasnije do 5. studenoga 2021.

Rok za dostavu dokumentacije (Suglasnost za prijavu projekta te prijavna dokumentacija) za potpis Uprave (o. d. prodekanice i o. d. dekana) je do 25. listopada do 12:00 sati na e-mail:  projekti@ffzg.hr.

Intenzivni programi se mogu ostvariti u razdoblju od 1. rujna 2021. do 31. siječnja 2022. na visokom učilištu ili na drugom mjestu u zemlji visokog učilišta primatelja. Vrijeme trajanja fizičke mobilnosti je od 5 do 30 dana (ovisno o sudioniku).

Konzorcij se mora sastojati od najmanje tri visoka učilišta kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju i koja se nalaze u najmanje tri različite programske zemlje. Erasmus kod Sveučilišta u Zagrebu: HR ZAGREB01.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu te ispunjeni Obrazac za prijavu programa najkasnije do 25. listopada do 12 sati  na e-mail: projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis te potpisane materijale dostaviti prijavitelju ukoliko pravovremeno dostave potrebnu dokumentaciju. Obrazac Suglasnosti je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta: Suglasnost za prijavu projekta.

Upute uz Natječaj i obrasci za prijavu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-blended-intensive-programmes-bip-za-razdob/.

 


 

Natječaj Europskoga ureda za patente

rok je prošao

Europski ured za patente (European Patent Office-EPO) objavio poziv za podnošenje prijedloga za Program akademskog istraživanja  (Academic Research Programme-ARP).

Cilj poziva je podržati zajednička istraživanja sa znanstvenim partnerskim institucijama većeg proračuna i duljeg trajanja.

Poziv za podnošenje prijedloga je otvoren do 15. listopada 2021.

Razdoblje trajanja projekta je do 3 godine, a iznos financiranja do 150.000,00 eura po projektu.

U okviru programa dodijelit će se bespovratna sredstva za 3 istraživačka područja:

 • Od sveučilišnog istraživanja do inovacijskih ekosustava
 • Umjetna inteligencija za obuku i obrazovanje u području intelektualnog vlasništva
 • Umjetna inteligencija u domeni patenata

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail: projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis te potpisane materijale dostaviti prijavitelju.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta

Više informacija o pozivu i natječajnoj dokumentaciji je dostupno na mrežnim stranicama EPO-a: https://www.epo.org/learning/materials/academic-research-programme.html.

 


Natječaj HRZZ-a Švicarsko-hrvatski istraživački projekti

rok je prošao

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) je objavila Natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

Ciljevi natječaja su: unapređenje međunarodne razvojno–istraživačke suradnje, uključivanje hrvatskih znanstvenika (istraživača) u zajedničke švicarsko–hrvatske istraživačke projekte, stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskoga gospodarstva i dobrobiti društva, poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih i konkurentnih znanstveno-istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom i  koje mogu biti mentori nove generacije mladih istraživača, razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkoga potencijala.

Razdoblje trajanja projekata je četiri godine, a iznos financiranja od 600.000,00 do 1.500,00 kuna po projektu, ovisno o znanstvenom području. Sredstva se dodjeljuju za troškove istraživanja, osoblja, opreme, diseminacije, usavršavanja i suradnje te neizravne troškove.

 

PRIJAVA PROJEKTA

Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, HRZZ-u podnosi prijavnu dokumentaciju putem EPP sustava. Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. listopada 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav.

 

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu, te ostalu dokumentaciju za prijavu najkasnije do 24. rujna do 12 sati na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis te potpisane materijale dostaviti prijaviteljima ukoliko pravovremeno dostave potrebnu dokumentaciju.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta

 

POTPORA ORGANIZACIJE (za potpis o.d. dekana)

Molimo prijavitelje da koriste obrazac Potpora organizacije koji je dopunjen institucionalnim podacima te da se za potpis i ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).

Natječaj, upute za hrvatske prijavitelje, obrasci za prijavu, pristup EPP sustavu i kontakt informacije za dodatne upite u HRZZ su dostupni na mrežnim stranicama: https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-ipch-2021-10/.

 


Natječaj za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

rok je prošao

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini.

Cilj natječaja je pružiti financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke.

Financijska potpora dodjeljuje se organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu. Sredstva se dodjeljuju za troškove organizacije, najam dvorane i opreme, tiskanje knjige sažetaka radova i ostalih materijala te druge troškove izravno povezane s provedbom programa.

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pošalju prijavnu dokumentaciju na e-mail: projekti@ffzg.hr najkasnije do 25. kolovoza do 15 sati kako bi Ured za znanost i projekte pravovremeno osigurao potpis Uprave.

Za prijavu na Natječaj potrebno je ispuniti elektronički obrazac i priložiti ostalu dokumentaciju. Zahtjevi za financijsku potporu se podnose u tiskanome ili elektroničkome obliku.

Podaci potrebni za ispunjavanje obrasca za prijavitelje koji prijavljuju skup putem Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 • Matični broj: 3254852
 • OIB: 90633715804
 • IBAN: HR1823600001101311177

Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata (Rezultati)

Temeljem prijedloga Povjerenstva za evaluaciju prijava za institucijske projekte u 2021. godini. i mišljenja Dekanskoga kolegija objavljuju se rezultati Natječaja  za financiranje institucijskih istraživačkih projekata iz sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak. god. 2020./2021., dodijeljenih Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Prijavitelji se za realizaciju sredstava javljaju Financijsko-računovodstvenoj službi.
Erasmus+ poziv za prijavu projekata 2021.

rok je prošao 

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. s ciljem doprinosa stvaranju europskog prostora obrazovanja, razvoja međupovezanog, inovativnog, uključivog i digitalnog visokog obrazovanja te jačanja ‘trokuta znanja’ (obrazovanje-istraživanje-inovacija), cjeloživotnog obrazovanja i sustava osiguranja kvalitete.

Razdoblje trajanja projekta je između 12 i 36 mjeseci, a iznos financiranja između 100.000,00 i 400.000,00 eura po projektu.

Konzorcij se mora sastojati od najmanje tri institucije iz tri različite programske zemlje. Jedna institucija u ime cijelog konzorcija prijavljuje projekt vlastitoj nacionalnoj agenciji.

Službeni prijavitelj Erasmus+ projekata je Sveučilište u Zagrebu, nositelj Erasmus povelje (ECHE) u visokom obrazovanju. Prijavitelji mogu sudjelovati u natječaju kao koordinatori ili kao partneri.

PRIJAVA PROJEKTA na Filozofskome fakultetu (priprema dokumentacije za on-line prijavu):

 1. Ispunjeni obrazac  Suglasnost za prijavu projekta na Filozofskome fakultetu: poslati u WORD formatu
 2. Dokumentacija za on-line prijavu (Mandate letter/ Declaration of Honor): poslati on-line dopunjeni obrazac (potpisnik: Prof Damir Boras, PhD)

Navedenu dokumentaciju je potrebno poslati najkasnije do 30. travnja  na e-mail projekti@ffzg.hr. Ured za znanost i projekte će  dokumentaciju za potpis rektora proslijediti Sveučilištu u Zagrebu.

Rok za Ključnu aktivnost 2 (KA2)-Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (osim onih koja predlažu europske nevladine organizacije) je 20. svibnja 2021. do 12:00 CET.

INTERNE UPUTE ZA PROVEDBU ERASMUS+ PROJEKATA

Kontakt: Sofija Stanić

Ured za znanost i projekte Služba za međunarodnu suradnju

E-mail: projekti@ffzg.hr

Telefon: +385 (0)1 409 2218


Natječaj za razmjenu sudionika na projektima između Hrvatske i Njemačke

rok je prošao

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje razmjene sudionika na projektima između Hrvatske i Njemačke za razdoblje 2022.-2024.

Cilj natječaja je intenziviranje međunarodne suradnje istraživača koji rade zajedno na znanstveno-istraživačkim projektima, poticanje mobilnosti, usavršavanja i specijalizacije znanstvenika.

Projektni prijedlozi se podnose iz svih znanstvenih područja.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je 2 godine, a maksimalni iznos financiranja 6.000,00 eura po projektu. Sredstva se dodjeljuju za kraće boravke znanstvenika.

Preduvjet za sudjelovanje u natječaju je dogovoren zajednički projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici obiju zemalja te osigurano osnovno financiranje za projekt. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati. Prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt koji financira središnje nacionalno tijelo ili projekt financiran iz ESI fondova ili programa EU ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o. d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta


Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju između Hrvatske i Austrije

rok je prošao

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za razdoblje 2022.-2023.

Cilj natječaja je intenziviranje međunarodne znanstvene suradnje i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Projektni prijedlozi se podnose iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je dvije godine, a maksimalni iznos financiranja 7.000,00 eura po projektu. Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta.

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati.

Preduvjet za sudjelovanje u natječaju je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici obiju zemalja te osigurano osnovno financiranje za projekt. Prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt koji financira središnje nacionalno tijelo ili projekt financiran iz ESI fondova ili programa EU.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o. d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta


Natječaj Veleposlanstva SAD-a Small Grants Program

rok je prošao

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu je objavilo natječaj za financiranje projekata.

Projektni prijedlozi bi trebali unaprijediti sljedeće ključne teme:

 • Ekonomsko blagostanje
 • Obrazovanje o holokaustu
 • Kultura
 • Obrazovanje na engleskom jeziku
 • Američke studije

Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 14. svibnja 2021. do 12:00 sati (podne), a iznos potpore od 10.000,00 USD do 25.000,00 USD.

Za slanje projektnih prijedloga, organizacije moraju biti registrirane na Sam.Gov.

Prijave se vrše s DUNS brojem (Data Universal Numbering System): 500685095. NCAGE kod: A0EMB

Filozofski fakultet može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Projektni prijedlozi se šalju na engleskom jeziku, a popratna dokumentacija može biti na hrvatskom.

Dodatne informacije o natječaju i prijavni obrasci https://hr.usembassy.gov/apply-now-notice-of-funding-opportunity/?fbclid=IwAR3WyHc3U_nkqdc5fVVZIzeLuqJr2LAoeXtEMNNVrdON8c_DOcUr74c4KFw .

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta


Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije T-AP

rok je prošao

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je objavila natječajOporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije”.

Cilj natječaja je doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Projektni prijedlozi trebali bi odgovoriti na barem jedan od sljedećih pet izazova:

 • smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
 • izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
 • poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
 • promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
 • promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima

Rok za podnošenje obrasca namjere za projektni prijedlog je 14. lipnja 2021. do 12:00 (ponoć) BRT.  

Razdoblje trajanja projekata je od 24 do 36 mjeseci, a maksimalni iznos financiranja koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000,00 EUR.

Prijedloge projekata mora podnijeti transnacionalni konzorcij sastavljen od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obje strane Atlantika.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dokumente navedene na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Natječaj, upute i dokumentacija su dostupni na: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.

PRIJAVA PROJEKTA

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta

POTPORA ORGANIZACIJE  (za potpis o.d. dekana)

Molimo prijavitelje Filozofskog fakulteta da se za ispunjavanje i potpis obrasca Potpora organizacije te ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).

Obrazac: Potpora organizacije dopunjen institucionalnim podacima. Prijavitelji projekta obrazac trebaju dopuniti.

Kontakti:

 • Hrvatska zaklada za znanost: dr. sc. Darijo Lečić : dario@hrzz.hr.
 • Ured za znanost i projekte Služba za međunarodnu suradnju FFZG: Sofija Stanić: projekti@ffzg.hr, Telefon: +385 (0)1 409 2218

Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE

rok je prošao

 Konzorcij Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE, https://chanse.org) je objavio natječaj Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age za financiranje transnacionalnih istraživačkih projekata.

Rok za prijavu nacrta projektnog prijedloga: 7. svibnja 2021. do 14:00 CET. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog.

Razdoblje provedbe projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Iznos sredstava: maksimalni iznos financiranja je 1.500.000 € po projektu.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dokumente navedene na mrežnim stranicama HRZZ.

Natječaj, upute i dokumentacija su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ-a: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

PRIJAVA PROJEKTA

Voditelj projekta treba podnijeti projektni prijedlog u ime svih glavnih istražitelja putem EPSS sustava (https://proposals.etag.ee/chanse/) na engleskome jeziku.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

PISMO POTPORE  (za potpis o.d. dekana) i dodatne informacije:

Molimo prijavitelje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se za ispunjavanje i potpis Pisma potpore, te ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).

PISMO POTPORE dopunjen institucionalnim podacima. Prijavitelji projekta obrazac trebaju dopuniti.


Natječaj za hrvatsko-kineske projekte velikih razmjera

rok je prošao

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2022.–2024.

Projektni prijedlozi se podnose za dvije kategorije: javno zdravlje i prevencija epidemije.

Rok za prijavu je 28. svibnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je dvije godine, a maksimalni iznos financiranja 200.000 USD po projektu.

Natječajna dokumentacija i upute su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-prijavu-znanstveno-istrazivackih-projekata-velikih-razmjera-u-sklopu-zajednickoga-hrvatsko-kineskog-financiranja-istrazivackih-projekata/4280

PRIJAVA PROJEKTA

Dokumentacija se dostavlja na engleskome jeziku u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr,  a jedan tiskani primjerak se šalje na fizičku adresu MZO-a:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Donje Svetice 38
10 000 ZAGREB
,

uz naznaku: „Natječaj za hrvatsko-kineske projekte velikih razmjera“.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Suglasnost za prijavu projekta


Natječaj Sveučilišne agencije za frankofoniju

rok je prošao

Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence Universitaire de la Francophonie-AUF, www.auf.org) čiji je član i Sveučilište u Zagrebu, raspisala je Natječaj za financiranje projekata.

Cilj natječaja je ojačati konkurentnost i rast sveučilišnih istraživanja, doprinijeti izgradnji europskog istraživačkog prostora i promicanju znanstvene i tehnološke razmjene izvrsnosti te potaknuti stvaranje međunarodnih istraživačkih mreža i umrežavanje mladih istraživača francuskog govornog područja kroz uključivanje institucija članica AUF-a.

Razdoblje provedbe projekata traje 12 mjeseci, od 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2022.

Maksimalni iznos financiranja koji se može potraživati od AUF-a ne smije prelaziti 10.000,00 € i mora predstavljati 80% ukupnog proračuna projekta.

Prioritetna znanstvena područja uključuju: zdravlje, sigurnost hrane i okoliš; kulturu, kreativnost i inkluzivno društvo; informacijske znanosti i tehnologije, industriju i svemir; klimu, energiju i mobilnost.

Prijedloge projekata mora podnijeti konzorcij sastavljen od najmanje dvije istraživačke organizacije iz institucija članica AUF-a i dviju različitih država, od kojih je barem jedna istraživačka organizacija iz institucije u državi koja pripada regiji Srednje i Istočne Europe; a druga istraživačka organizacija iz institucije članica AUF-a u Srednjoj i Istočnoj Europi ili u drugim regijama (Zapadna Europa, regija Srednje Afrike i Velikih jezera, Zapadna Afrika, regija Magreb, Bliski Istok, Azijsko-pacifička regija, Indijski ocean, Sjeverna i Južna Amerika, Karibi).

Projekti se prijavljuju isključivo preko AUF platforme (https://formulaires.auf.org/register/) na francuskom jeziku do 14. ožujka 2021. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama AUF-a: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2021/01/AUF-ECO_RI_appel_SRI_presentation-1-1.pdf

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Suglasnost za prijavu projekta https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/prijava-projekata/


Informacije o otvorenim natječajima: https://web2020.ffzg.unizg.hr/#


Starije objave