Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata

 

Objavljen je Natječaj  za financiranje institucijskih istraživačkih projekata iz sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak. god. 2020./2021., dodijeljenih Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren zaključno s 25. lipnjem 2021. Prijave koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Prijave na Natječaj se dostavljaju u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte:  potpore@ffzg.hr na propisanim obrascima. Nepotpuni prijedlozi se neće razmatrati.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku i na Obrascu za prijavu u Word formatu i Obrascu troškovnika u Excel formatu.

Realizaciju institucijskih istraživačkih projekata (ostvarenje ciljeva projekata istih voditelja) u posljednje tri godine prijavitelji prikazuju u Obrascu za prijavu.

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte u 2021. 
 2. Obrazac za prijavu (Word)
 3. Obrazac troškovnika (Excel)
 4. NatječajErasmus+ poziv za prijavu projekata 2021. 

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. s ciljem doprinosa stvaranju europskog prostora obrazovanja, razvoja međupovezanog, inovativnog, uključivog i digitalnog visokog obrazovanja te jačanja ‘trokuta znanja’ (obrazovanje-istraživanje-inovacija), cjeloživotnog obrazovanja i sustava osiguranja kvalitete.

Razdoblje trajanja projekta je između 12 i 36 mjeseci, a iznos financiranja između 100.000,00 i 400.000,00 eura po projektu.

Konzorcij se mora sastojati od najmanje tri institucije iz tri različite programske zemlje. Jedna institucija u ime cijelog konzorcija prijavljuje projekt vlastitoj nacionalnoj agenciji.

Službeni prijavitelj Erasmus+ projekata je Sveučilište u Zagrebu, nositelj Erasmus povelje (ECHE) u visokom obrazovanju. Prijavitelji mogu sudjelovati u natječaju kao koordinatori ili kao partneri.

PRIJAVA PROJEKTA na Filozofskome fakultetu (priprema dokumentacije za on-line prijavu):

 1. Ispunjeni obrazac  Suglasnost za prijavu projekta na Filozofskome fakultetu: poslati u WORD formatu
 2. Dokumentacija za on-line prijavu (Mandate letter/ Declaration of Honor): poslati on-line dopunjeni obrazac (potpisnik: Prof Damir Boras, PhD)

Navedenu dokumentaciju je potrebno poslati najkasnije do 30. travnja  na e-mail projekti@ffzg.hr. Ured za znanost i projekte će  dokumentaciju za potpis rektora proslijediti Sveučilištu u Zagrebu.

Rok za Ključnu aktivnost 2 (KA2)-Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (osim onih koja predlažu europske nevladine organizacije) je 20. svibnja 2021. do 12:00 CET.

INTERNE UPUTE ZA PROVEDBU ERASMUS+ PROJEKATA

Kontakt: Sofija Stanić

Ured za znanost i projekte Služba za međunarodnu suradnju

E-mail: projekti@ffzg.hr

Telefon: +385 (0)1 409 2218


Natječaj za razmjenu sudionika na projektima između Hrvatske i Njemačke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje razmjene sudionika na projektima između Hrvatske i Njemačke za razdoblje 2022.-2024.

Cilj natječaja je intenziviranje međunarodne suradnje istraživača koji rade zajedno na znanstveno-istraživačkim projektima, poticanje mobilnosti, usavršavanja i specijalizacije znanstvenika.

Projektni prijedlozi se podnose iz svih znanstvenih područja.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je 2 godine, a maksimalni iznos financiranja 6.000,00 eura po projektu. Sredstva se dodjeljuju za kraće boravke znanstvenika.

Preduvjet za sudjelovanje u natječaju je dogovoren zajednički projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici obiju zemalja te osigurano osnovno financiranje za projekt. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati. Prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt koji financira središnje nacionalno tijelo ili projekt financiran iz ESI fondova ili programa EU ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o. d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta


Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju između Hrvatske i Austrije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za razdoblje 2022.-2023.

Cilj natječaja je intenziviranje međunarodne znanstvene suradnje i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Projektni prijedlozi se podnose iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je dvije godine, a maksimalni iznos financiranja 7.000,00 eura po projektu. Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta.

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati.

Preduvjet za sudjelovanje u natječaju je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici obiju zemalja te osigurano osnovno financiranje za projekt. Prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt koji financira središnje nacionalno tijelo ili projekt financiran iz ESI fondova ili programa EU.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o. d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta


Natječaj Veleposlanstva SAD-a Small Grants Program

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu je objavilo natječaj za financiranje projekata.

Projektni prijedlozi bi trebali unaprijediti sljedeće ključne teme:

 • Ekonomsko blagostanje
 • Obrazovanje o holokaustu
 • Kultura
 • Obrazovanje na engleskom jeziku
 • Američke studije

Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 14. svibnja 2021. do 12:00 sati (podne), a iznos potpore od 10.000,00 USD do 25.000,00 USD.

Za slanje projektnih prijedloga, organizacije moraju biti registrirane na Sam.Gov.

Prijave se vrše s DUNS brojem (Data Universal Numbering System): 500685095. NCAGE kod: A0EMB

Filozofski fakultet može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Projektni prijedlozi se šalju na engleskom jeziku, a popratna dokumentacija može biti na hrvatskom.

Dodatne informacije o natječaju i prijavni obrasci https://hr.usembassy.gov/apply-now-notice-of-funding-opportunity/?fbclid=IwAR3WyHc3U_nkqdc5fVVZIzeLuqJr2LAoeXtEMNNVrdON8c_DOcUr74c4KFw .

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta


Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije

T-AP

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je objavila natječajOporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije”.

Cilj natječaja je doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Projektni prijedlozi trebali bi odgovoriti na barem jedan od sljedećih pet izazova:

 • smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
 • izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
 • poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
 • promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
 • promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima

Rok za podnošenje obrasca namjere za projektni prijedlog je 14. lipnja 2021. do 12:00 (ponoć) BRT.  

Razdoblje trajanja projekata je od 24 do 36 mjeseci, a maksimalni iznos financiranja koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000,00 EUR.

Prijedloge projekata mora podnijeti transnacionalni konzorcij sastavljen od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obje strane Atlantika.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dokumente navedene na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Natječaj, upute i dokumentacija su dostupni na: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.

PRIJAVA PROJEKTA

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta

POTPORA ORGANIZACIJE  (za potpis o.d. dekana)

Molimo prijavitelje Filozofskog fakulteta da se za ispunjavanje i potpis obrasca Potpora organizacije te ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).

Obrazac: Potpora organizacije dopunjen institucionalnim podacima. Prijavitelji projekta obrazac trebaju dopuniti.

Kontakti:

 • Hrvatska zaklada za znanost: dr. sc. Darijo Lečić : dario@hrzz.hr.
 • Ured za znanost i projekte Služba za međunarodnu suradnju FFZG: Sofija Stanić: projekti@ffzg.hr, Telefon: +385 (0)1 409 2218

Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE

 Konzorcij Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE, https://chanse.org) je objavio natječaj Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age za financiranje transnacionalnih istraživačkih projekata.

Rok za prijavu nacrta projektnog prijedloga: 7. svibnja 2021. do 14:00 CET. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog.

Razdoblje provedbe projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Iznos sredstava: maksimalni iznos financiranja je 1.500.000 € po projektu.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dokumente navedene na mrežnim stranicama HRZZ.

Natječaj, upute i dokumentacija su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ-a: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

PRIJAVA PROJEKTA

Voditelj projekta treba podnijeti projektni prijedlog u ime svih glavnih istražitelja putem EPSS sustava (https://proposals.etag.ee/chanse/) na engleskome jeziku.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

PISMO POTPORE  (za potpis o.d. dekana) i dodatne informacije:

Molimo prijavitelje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se za ispunjavanje i potpis Pisma potpore, te ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).

PISMO POTPORE dopunjen institucionalnim podacima. Prijavitelji projekta obrazac trebaju dopuniti.


Natječaj za hrvatsko-kineske projekte velikih razmjera

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2022.–2024.

Projektni prijedlozi se podnose za dvije kategorije: javno zdravlje i prevencija epidemije.

Rok za prijavu je 28. svibnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je dvije godine, a maksimalni iznos financiranja 200.000 USD po projektu.

Natječajna dokumentacija i upute su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-prijavu-znanstveno-istrazivackih-projekata-velikih-razmjera-u-sklopu-zajednickoga-hrvatsko-kineskog-financiranja-istrazivackih-projekata/4280

PRIJAVA PROJEKTA

Dokumentacija se dostavlja na engleskome jeziku u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr,  a jedan tiskani primjerak se šalje na fizičku adresu MZO-a:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Donje Svetice 38
10 000 ZAGREB
,
uz naznaku: „Natječaj za hrvatsko-kineske projekte velikih razmjera“.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Suglasnost za prijavu projekta


Natječaj Sveučilišne agencije za frankofoniju

Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence Universitaire de la Francophonie-AUF, www.auf.org) čiji je član i Sveučilište u Zagrebu, raspisala je Natječaj za financiranje projekata.

Cilj natječaja je ojačati konkurentnost i rast sveučilišnih istraživanja, doprinijeti izgradnji europskog istraživačkog prostora i promicanju znanstvene i tehnološke razmjene izvrsnosti te potaknuti stvaranje međunarodnih istraživačkih mreža i umrežavanje mladih istraživača francuskog govornog područja kroz uključivanje institucija članica AUF-a.

Razdoblje provedbe projekata traje 12 mjeseci, od 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2022.

Maksimalni iznos financiranja koji se može potraživati od AUF-a ne smije prelaziti 10.000,00 € i mora predstavljati 80% ukupnog proračuna projekta.

Prioritetna znanstvena područja uključuju: zdravlje, sigurnost hrane i okoliš; kulturu, kreativnost i inkluzivno društvo; informacijske znanosti i tehnologije, industriju i svemir; klimu, energiju i mobilnost.

Prijedloge projekata mora podnijeti konzorcij sastavljen od najmanje dvije istraživačke organizacije iz institucija članica AUF-a i dviju različitih država, od kojih je barem jedna istraživačka organizacija iz institucije u državi koja pripada regiji Srednje i Istočne Europe; a druga istraživačka organizacija iz institucije članica AUF-a u Srednjoj i Istočnoj Europi ili u drugim regijama (Zapadna Europa, regija Srednje Afrike i Velikih jezera, Zapadna Afrika, regija Magreb, Bliski Istok, Azijsko-pacifička regija, Indijski ocean, Sjeverna i Južna Amerika, Karibi).

Projekti se prijavljuju isključivo preko AUF platforme (https://formulaires.auf.org/register/) na francuskom jeziku do 14. ožujka 2021. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama AUF-a: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2021/01/AUF-ECO_RI_appel_SRI_presentation-1-1.pdf

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Obrazac Suglasnost za prijavu projekta https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/prijava-projekata/


Planirani natječaji HRZZ u 2021.

Hrvatska zaklada za znanost je objavila informacije o planiranim objavama NOVIH natječaja u okviru postojećih i novih programa financiranja.

 1. Istraživački i Uspostavni istraživački projekti

Novost je da će se u sklopu natječaja za istraživačke projekte također moći prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske temeljem Multilateralnog sporazuma o vodećoj organizaciji (MLA sporazum).

Više informacija bit će objavljeno na proljeće 2021. Okvirni termin raspisa natječaja: ljeto 2021.

 1. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Na natječaj će se moći prijaviti kandidati za mentora. Natječaj će se otvoriti tijekom siječnja 2021.

 1. Međunarodni natječaji (više informacija bit će objavljeno početkom 2021.), a za Filozofski fakultet su posebno značajne CHANCE i T-AP.
 • CHANSE (ERA-NET): HRZZ sudjeluje u konzorciju HERA-NORFACE ERA-NET CO-FUND (Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe), koji čini 27 organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz 24 europske zemlje.

Objava zajedničkog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga planirana je za ožujak 2021.

Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje 4 istraživačke skupine iz 4 države koje sudjeluju u konzorciju CHANSE.

 • T-AP: Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je mreža organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike. Cilj je ove platforme povećati osviještenost javnosti o važnosti društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću.

Platforma će u ožujku 2021. objaviti tematski natječaj vezan uz oporavak društva u razdoblju nakon pandemije COVID-19.

Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji s transnacionalnim projektnim prijedlozima. Konzorciji se moraju sastojati od najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje sudionice te moraju imati transatlantsku komponentu (tj. konzorcij mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika).

Planirani natječaji Zaklade u 2021. godini – HRZZ:

https://hrzz.hr/planirani-natjecaji-zaklade-u-2021-godini/


Informacije o otvorenim natječajima: https://web2020.ffzg.unizg.hr/#


Starije objave