Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – otvoren natječaj za projekte

U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Svrha (cilj) poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematskim prioritetnima područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Tekst natječaja i informacije dostupne su na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/

Za  dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Hrvatska zaklada za znanost – otvoren natječaj “Partnerstvo u istraživanjima”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“. Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva – privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).

Partnerska ustanova (ili više njih) sufinanciraju projekt u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta.

Nositelj istraživanja je istraživač zaposlen na javnoj znanstvenoj ustanovi u Hrvatskoj, koji partnerskim projektom može utemeljiti ili razviti postojeću suradnju u provedbi znanstvenih istraživanja čiji će se rezultati moći primijeniti u gospodarstvu ili društvu

 Istraživači  samostalno biraju istraživačku temu. Osnovni elementi vrednovanja su znanstvena vrijednost, originalnost i inovativnost projekta, predložena istraživačka metodologija, potencijal za gospodarski razvoj, te dosadašnja postignuća istraživača – voditelja projekta i suradnika.

Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.

Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Rok za prijavu: 2. srpanj i 3. prosinac do 13:00 (CET)

Okvirni kraj vrednovanja: studeni 2018. za rok prijave u srpnju 2018. odnosno ožujak 2019. za rok prijave u prosincu 2018.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr . Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2504

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine. Preduvjetza prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz sredstava EU-a.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i srpska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu.

Planirani iznos namijenjen za sufinanciranja putovanja i boravaka suradnika na projektu je 1.500,00 eura za jednu godinu projekta, odnosno 3.000,00 eura za obje godine.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Zajednički prihvaćeni projekti temeljit će se na rezultatima evaluacije u svakoj državi koja će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • relevantnost programa financiranja
 • stimuliranje novih bilateralnih projekata
 • multilateralno umrežavanje i povezivanje
 • kvaliteta i originalnost istraživačkog pristupa
 • kvalifikacija voditelja projekta
 • potpora mladim istraživačima
 • zajednički interes.

Nakon što svaki partner u zajedničkom projektu podnese prijedlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj državi provest će se interna procedura evaluacije.

 Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a srpski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekti koji nisu prijavljeni u propisanome roku neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu
 • životopise svih hrvatskih i svih srpskih sudionika na projektu u Europass formatu
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i srpskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Srbiji
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na adresu: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan ovjeren primjerak do 20. lipnja 2018. godine na adresu:

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

 Kontakt u Srbiji:

Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
Faks: +381 11 36 16 529

e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

Cijeli tekst natječaja nalazi se na: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-srpske-suradnje

Prijavni obrazac potpisuju voditelj projekta i dekanica. Ljubazno molimo da potpisane prijavne obrasce dostavite u Ured za znanost i projekte (C-013) do srijede 13. lipnja 2018.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

srb_prijavni_obrazac-lektor

Obzor 2020. Marie Sklodowska Curie akcije – otvoren natječaj za individualne stipendije

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2018. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu.

Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Natječaj je otvoren do 12. rujna 2018. godine.

U okviru natječaja postoje sljedeći modeli stipendija:

 1. European Fellowships – u trajanju od 12 do 24 mjeseca – istraživači koji dolaze u Europu ili se kreću unutar Europe (zemlje članice – MC i pridružene zemlje – AC)
 2. Global Fellowships – u trajanju od 12 do 24 + 12 mjeseci – istraživači iz Europe (MC/AC) u zemlje izvan Europe

U okviru European Fellowships odabire se jedan od sljedećih modela:

 • Standard (EF-ST)
 • Career Restart Panel – može trajati do 36 mjeseci
 • Reintegration Panel (EF-RI)
 • Society and Entreprise Panel (EF-SE) – mogućnost istraživačke stipendije u neakademskom sektoru

Novim radnim programom iskusni istraživači imaju dodatne mogućnosti u okviru Individualne stipendije:

 • u okviru Career restart panela trajanje projekta produženo je na 36 mjeseci, odnosno na 3 godine;
 • u cilju boljeg transfera znanja, tijekom provođenja Globalne stipendije istraživačima je omogućeno da prije odlazne faze provedu minimalno tri mjeseca u organizaciji domaćinu u EU/AC putem koje prijavljuju stipendiju;
 • istraživači imaju mogućnost za provođenje Individualne stipendije u ekvivalentu pola radnog vremena (part-time). Cilj ove inicijative je mogućnost provođenja dodatnih aktivnosti istraživača tijekom provedbe projekta (poput poduzetničkih aktivnosti, predavanja na fakultetu, sudjelovanja na dodatnim usavršavanjima itd.);
 • projektne prijave iz MSCA IF natječaja u 2019. godini, u kojima je organizacija domaćin smještena u Widening zemljama, a koje nisu financirane putem MSCA IF budžeta, automatski će biti prebačene u panel Widening stipendija.

Više informacija o individualnim stipendijama MSCA dostupno je na stranicama Portala za sudionike, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Vodič za prijavitelje: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf

Za sva pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr ili Sandri Vidović, nacionalnoj osobi za kontakt za Marie Sklodowska-Curie akcije na Sandra.Vidovic@mobilnost.hr