Otvoreni natječaji

Početna/Otvoreni natječaji
Otvoreni natječaji2024-04-24T09:40:32+02:00

Natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP) u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131).

Rok za prijavu:

 1. Predviđena je otvorena mogućnost prijave intenzivnog programa tijekom duljeg vremenskog razdoblja do najkasnije 10. ožujka 2025. prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, first served“).
 2. U slučaju ranijeg isteka planiranih financijskih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Kombinirani intenzivni programi se mogu realizirati u razdoblju od 1. svibnja 2024. do 30. lipnja 2025.

Tekst natječaja kao i prijavnu dokumentaciju možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-kljucne-aktivnosti-1-unutar-programskih-zema/

Tijek i način prijave za prijavitelje s Filozofskog fakulteta nalazi se u hodogramu.

Odmah koristimo priliku da vam skrenemo pozornost na novosti i važne stavke u natječaju:

  1. U ovome natječaju sastavnica organizator programa povratno uplaćuje Sveučilištu iznos u visini 10% od iznosa sredstava alociranih sastavnici za provedbu intenzivnog programa.
  2. Iznos financijske potpore za studente u ovom natječaju je 79 EUR po danu.
  3. Sastavnice su dužne prije prijave na BIP i odabira sudionika dobro iščitati pravila i prenijeti u cijelosti studentima i (ne)nastavnom osoblju mogućnosti dodatnih potpora koje program nudi za određene kategorije kandidata i za određene načine putovanja (studenti s manje mogućnosti, potpora za uključivanje, zeleno putovanje) kako bi se kandidati mogli pravovremeno za njih prijaviti i ostvariti ih.
  4. Sastavnica je dužna javno raspisati poziv za sudjelovanje u kombiniranom intenzivnom programu na svojim mrežnim stranicama na temelju kojeg će transparentno odabrati sudionike. Nakon odabira, prijavnu dokumentaciju za kombinirani intenzivni program potrebno je dostaviti Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na e-mail adresu: erasmus.bip@unizg.hr.
  5. Prema uputi Agencije za mobilnost i programe EU (od dana 16. veljače 2024.) lokalnim sudionicima moguće je iz potpore za organizaciju kombiniranog intenzivnog programa financirati dio troškova smještaja i puta jer u njihovom slučaju nema dvostrukog financiranja (lokalni sudionici ne dobivaju Erasmus+ sredstva za mobilnost).
  6. Prema naputku Agencije za mobilnost i programe EU, dolazni studenti na kratkoročnim mobilnostima također imaju pravo na subvencioniranu prehranu te im se izrađuju X-ice.

Otvoren natječaj HRZZ – Istraživački projekti (IP-2024-05)

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje te primijenjena (ili razvojna) istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva ili nacionalno relevantna, a projekti trebaju počivati na jakim istraživačkim skupinama čiji su voditelji prepoznati znanstvenici s izvrsnim dosadašnjim postignućima.

Prijavitelj je pravna osoba koja podnosi projektni prijedlog na natječaj. Prihvatljivi prijavitelji su: visoka učilišta, znanstveni instituti, druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).

Natječaj je otvoren za prijave nacionalnih istraživačkih projekata te bilateralnih i trilateralnih projekata s istraživačima iz Slovenije, Švicarske i Češke Republike u okviru inicijative Weave.

Ukratko o natječaju IP-2024-05:

 • Datum raspisivanja natječaja: 25. ožujka 2024.
 • Rok za prijavu: 10. svibnja 2024. do 13:00 sati (CEST)
 • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
 • Trajanje financiranja projekta: 3 godine
 • Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 eura
 • Najmanji ukupni iznos financiranja po projektu: 60.000,00 eura
 • Prijava na natječaj podnosi se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Više o natječaju i prijavna dokumentacija.