Mrežne stranice i informacije o projektima:


Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima

Projekt podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije i studije izvedivosti za provedbu infrastrukturnih radova, dogradnju glavne zgrade; osnivanje i opremanje 6 interdisciplinarnih laboratorija, koji će fizički biti smješteni u dograđeni dio glavne zgrade te koji će djelovati u sklopu novoosnovanog Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima; provedbu cjelovite organizacijske reforme kojom će se omogućiti optimalno iskorištavanje ljudskih resursa Filozofskog fakulteta, okrupnjavanje istraživačkog potencijala te stvaranje nove znanstvene, društvene i ekonomske vrijednosti.

Konačni cilj jest značajno unaprijediti infrastrukturu za provođenje naprednih istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima u Republici Hrvatskoj.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 1.768.901,12 kn

EU sufinanciranje: 1.503.565,95 kn

Dodatne informacije


Erasmus+ projekti

  • Listen, Talk, Spell, Act, voditeljica projekta prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, Odsjek za lingvistiku
  • Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe (2014-2017), voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanostihttps://europeengage.org/

Obzor 2020.

ACCOMPLISSH – ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Sciences and Humanities, voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša, Odsjek za lingvistiku

https://www.accomplissh.eu/

CESSDA SaW (Consortium of European Social Science Data Archive – Strengthening and widening) (2015-2017), voditeljica projekta Marijana Glavica, Knjižnica

http://cessdasaw.eu/


Program za cjeloživotno učenje

Erasmus intenzivni programi

Erasmus intenzivni programi koji su se odvijali na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu su:

  • Information and communication technology in supporting the educational process
  • Digital technologies in cultural landscape research

Informacije o njima dostupne su na: http://www.ffzg.unizg.hr/international/popis-projekata/erasmus-intenzivni-program/


Erasmus akademske mreže

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje, aktivnost Erasmus akademske mreže, Filozofski fakultet dio je OPTIMALE akademske mreže, koju je pokrenula Opća uprava za obrazovanje i kulturu (listopad 2010. – rujan 2013.). Mreža obuhvaća 65 partnerskih sveučilišta iz zemalja članica EU-a te 5 sveučilišta iz „trećih zemalja“ – ukupno 70 sveučilišta iz 31 zemlje.

Informacije o OPTIMALE dostupne su na: http://www.ffzg.unizg.hr/international/popis-projekata/optimale/


Multilaterlani projekti

  • projekt TransStar, KEY ACTIVITY 2, voditeljica znanstvena novakinja Monika Blagus, Odsjek za germanistiku
  • projekt InHerit, potprogram GRUNDTVIG, voditelj dr. sc. Darko Babić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Sedmi okvirni program – FP7 projekti

  • SERSCIDA – Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives, voditeljica projekta Marijana Glavica, Knjižnica, http://www.serscida.eu/hr/
  • Abu-MaTran- Automatic building of Machine Translation, voditelj projekta doc. dr. sc. Nikola Ljubešić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, http://www.abumatran.eu/
  • OPSIC – Operationalising Psychosocial Support in Crisis, voditelj projekta prof. dr. sc. Dean Ajduković, Odsjek za psihologiju