Potpora za poticanje prijava na projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014. – 2020. usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Cilj navedene Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere:

a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

 1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
 5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
 6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

Način prijave:

Za svaku od aktivnosti za koju prijavitelj traži podršku, potrebno je 60 dana prije planirane aktivnosti Ministarstvu dostaviti popunjeni i pečatirani prijavni Obrazac u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Moguće je ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu financijsku podršku za sve ili samo neke od navedenih aktivnosti.

Za svaku aktivnost potrebno je popuniti zasebni prijavni obrazac.

Isti korisnik može ostvariti pravo na maksimalno jednu financijsku podršku za istu vrstu aktivnosti, za isti projektni prijedlog/projekt.

Maksimalna financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

za aktivnosti pod točkama 1., 2., 3. i 5. do 5.000,00 HRK po aktivnosti

za aktivnosti pod točkama  4. i. 6. do 10.000,00  HRK po aktivnosti

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti pod točkama 1. – 3. te 5.:

putovanja javnim prijevozom

smještaja i/ili

kotizacije.

* Mikro, mali i srednje veliki poduzetnici ne mogu ostvariti pravo na potporu za aktivnosti točke 4. (trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave).

Izvještavanje:

u roku od 30 dana od dana završetka aktivnosti koju je Ministarstvo financijski poduprlo, na propisanom obrascu

Napomena:

U slučaju da korisnik nakon dobivene financijske podrške, ne podnese projektnu prijavu na poziv raspisan u okviru Obzor 2020. programa, korisnik gubi mogućnost korištenja nove financijske podrške temeljem ove mjere na rok od 12 mjeseci od dana završetka poziva raspisanog u okviru programa Obzor 2020. na koji se prijavitelj u Obrascu obvezao prijaviti.

b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.

Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, projekt koji se prijavljuje na poziv temeljem ove Odluke, mora biti pozitivno evaluiran u drugom krugu evaluacije.

Način prijave:

Ministarstvu znanosti i obrazovanja potrebno je dostaviti:

 • ispunjeni jedinstveni prijavni Obrazac – odabrana aktivnost pod rednim brojem 7. u točki 10. Obrasca
 • evaluacijski izvještaj projekta (ESR) iz kojega je vidljivo  koliko je bodova projekt ostvario u evaluacijskom postupku, te koliki je bio maksimalni broj bodova u pozivu.

Popunjeni i pečatirani prijavni Obrazac i ispis evaluacijskog izvještaja, dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Maksimalna financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

Uloga
na projektu
Broj bodova Maksimalna kontribucija
Prijavitelj je
koordinator
85% ili više u odnosu na maksimalni broj bodova do 40.000,00 HRK
po projektu
Prijavitelj je
koordinator
od 70% do 84% u odnosu na maksimalni broj bodova do 25.000,00 HRK
po projektu
Prijavitelj je partner u konzorciju koji je
trebao koordinirati
jedan ili više
radnih paketa
85% ili više u odnosu na maksimalni broj bodova do 25.000,00 HRK
po projektu
Prijavitelj je partner u konzorciju koji je
trebao koordinirati
jedan ili više
radnih paketa
od 70% do 84% u odnosu na maksimalni broj bodova do 20.000,00 HRK
po projektu

Prihvatljivi načini korištenja podrške u okviru ove mjere (u skladu s preporukama o načinu trošenja sredstava dodijeljenih putem modela višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti):

 • troškovi koji direktno doprinose unapređenju postojeće ili izradi nove projektne prijave na Obzor 2020. (uključujući aktivnosti pod točkama 1. – 6.)
 • specifični troškovi istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenskog istraživačkog rada…)
 • nabavke sitne i srednje znanstvene opreme
 • diseminacija istraživačkih rezultata
 • nabavke knjiga i časopisa te pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka
 • ulaganje u transfer znanja i tehnologije i podršku uredima za transfer tehnologije
 • aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva
 • mobilnosti istraživača (na nacionalnoj i internacionalnoj razini).

Neprihvatljivi načini korištenja podrške se odnose na rashode za zaposlene i troškove tzv. hladnog pogona.

Izvještavanje:

do kraja proračunske godine u kojoj je ostvarena podrška, na propisanom obrascu (Obrazac će biti naknadno dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva).

Opća pravila za sve aktivnosti obuhvaćene Odlukom o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.:

Prijavitelji u okviru ove mjere mogu biti:

a) svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
b) mikro, mali i srednji poduzetnici.

Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave poziva, do iskorištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke.

oduka_o_poticanju_prijave_na_medunarodne_kompetitivne_projekte_u_okviru_okvirnog_programa_za_istrazivnja_i_inovacije_obzor_2020

obrazac-lektor

Prijavni obrazac potpisuju podnositelj prijave i čelnik institucije. U cilju potpisivanja dekanice na prijavni obrazac i ovjeravanja pečatom ljubazno molimo prijavitelje da ispunjene obrasce u digitalnom obliku dostave Uredu za znanost i projekte na icaleta@ffzg.hr

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

Iskaz interesa

Science-with-and-for-Society-partner-search-form-2018_Faltus_Halle_Saale…

SWAFS_PS_Austria_BOKU_Citizen-Science

Otvoreni natječaji za područja „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“ i „Znanost s društvom i za društvo“

Na portalu za sudionike otvoreni su novi natječaji „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljane društva“

Pregled svih natječaja za 2018. -2020. dostupan je u novom radnom programu „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“. Ostali radni programi Obzora 2020. dostupni su ovdje.

Rokovi prvih prijava su 13. ili 14. ožujka 2018. za teme grupirane u tri nova natječaja:

MIGRATION

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

GOVERNANCE FOR THE FUTURE

Na Portalu za sudionike otvoreni su novi natječaji „Znanost s i za društvo“

Rokovi za prijavu u 2018. godini su 10. travnja 2018., a za teme u dvije faze s dodatnim rokom prijave za drugu fazu 7. studenoga 2017. Sve teme objavljene su pod jednim natječajem:

CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Obzor 2020. MSCA RISE projekti 2014. -2016.

 1. MakEY – MAKERSPACES IN THE EARLY YEARS: ENHANCING DIGITAL LITERACY AND CREATIVITY
 2. CO-LAB – Improving collaborative working between correctional and mental health services
 3. TICASS – Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences
 4. CO-CREATION – The Cohesive City: Addressing Stigmatisation in Disadvantaged Urban Neighbourhoods
 5. SLAFNET – Slavery in Africa: a dialogue between Europe and Africa
 6. INTERACT – The INTERnAtional network on Crisis Translation
 7. KEAC-BSR – Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries
 8. PLATYPUS – PLAsticiTY of Perceptual space Under Sensorimotor interactions
 9. GETM3 – Global Entrepreneurial Talent Management 3
 10. TALK  – International impact of TALK©: a simple and practical approach to multi-professional structured feedback and debriefing, to be used after unplanned learning events in clinical environments.
 11. EDUHEALTH – Educating for Equitable Health Outcomes- the Promise of School Health and Physical Education
 12. trans-making – Art / culture / economy to democratize society.  Research in placemaking for alternative narratives
 13. CHARMED – Characterisation Of A Green Microenvironment And To Study Its Impact Upon Health and Well-Being in The Elderly As A Way Forward For Health Tourism.
 14. MinD – Designing for People with Dementia: designing for mindful self-empowerment and social engagement
 15. PRUV – Preparedness and Resilience to address Urban Vulnerability
 16. CRISP – Citizenship, Recovery and Inclusive Society Partnership
 17. DEMOSTAF – Emerging population issues in sub-Saharan Africa: Cross-checking and promoting demographic data for better action
 18. RurInno – Social Innovations in Structurally Weak Rural Regions: How Social Entrepreneurs Foster Innovative Solutions to Social Problems
 19. FAB-MOVE – For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move
 20. INCASI – Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring innovative ways to reduce them through life, occupational and educational trajectories research to face uncertainty
 21. Terpsichore – Transforming Intangible Folkloric Performing Arts into Tangible Choreographic Digital Objects
 22. GRAGE – Grey and green in Europe: elderly living in urban areas
 23. FoodSMART – Shaping Smarter Consumer Behaviour and Food Choice
 24. TraSaCu – Traffic Safety Cultures and Safe System Approach – Towards a Cultural Change Research Innovation Agenda for Road Safety
 25. DiasporaLink
 26. HEIM – Higher Education Internationalisation and Mobility : Inclusion, Equalities and Innovation
 27. Geopark – Geoparks: Heritage, Education and Sustainable Development – an Innovative Methodology fo Souther Countries. Case Study in Marroco (Atlas Mountains, Marrakech)
 28. CRIC – Cultural Narratives of Crisis and Renewal
 29. PARTY – Participatory Tools for Human Development with the Youth
 30. women entrepreneurs – Transforming European Women’s Entrepreneurship: The Education and Training for Success Programme
 31. SALEACOM – Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Education for a New Century

Društveni izazov 6. – najava natječaja za razdoblje 2018.-2020.

Iako je novi radni program Obzora 2020. za razdoblje 2018-2020 još u postupku usvajanja od strane Europske komisije izvjesno je da će novi radni program za područje 6. društvenog izazova “Europa u promjenjivom svijetu-uključiva, inovativna i promišljena društva” biti podijeljen na sljedeće natječaje:

 1. MIGRATION
 2. SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
 3. GOVERNANCE FOR THE FUTURE
 4. OTHER ACTIONS

Odabrane su sljedeće teme:

MIGRATION  

 • MIGRATION-02-2018: Towards forward-looking migration governance: addressing the challenges, assessing capacities and designing future strategies (RIA)
 • MIGRATION-09-2018: Addressing the challenge of forced displacement (RIA)

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

 • TRANSFORMATIONS-06-2018: Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts (RIA)
 • TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe (RIA)

GOVERNANCE FOR THE FUTURE

 • GOVERNANCE-03-2018: Addressing populism and boosting civic and democratic engagement (RIA)
 • SU-GOVERNANCE-11-2018: Extreme ideologies and polarization

U svrhu što bolje pripreme za prijavu na nadolazeće natječaje, 26. listopada 2017. u Bruxellesu se organizira jednodnevna radionica za uspješnu izgradnju konzorcija za odabrane SC6 teme iz predstojećeg radnog programa za koje će se natječaj otvoriti do kraja godine s rokom prijave do ožujka 2018. (točni datumi još nisu poznati).

Prijaviti se možete do 22. rujna 2017. putem on-line obrasca http://geform.tc.cz/SC6_brokerage_Brussels_2017

Consortium buildingSC6H2020_Programme

Konferencija Demokracija i Europa

Mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za 6. društveni izazov Net4Society organizira konferenciju temu “Demokracija i Europa” koja će se održati 30. i 31. listopada 2017. u Lisabonu, Portugal. Konferencija je privukla ključne govornike iz cijele Europe kako bi raspravljalo o budućnosti Europe i ulozi koju istraživanje u području SC6 može igrati u pružanju odgovora na neke od gorućih trenutnih pitanja.

Više informacija o konferenciji kao i samu registraciju možete pronaći na web stranici http://democracy-conference.eu/

Iskaz interesa

Iskaz interes za natječaj Znanost s društvom i za društvo, rok za prijavu: 30. kolovoza 2017. :

SYNYO GmbH

SWAFS_FPS Calls2017

Azerbaijan Medical University

Heritage Private School_Cyprus

Science-in-Society-partner-search-form-2017_medialab_Italy

Science-in-Society-partner-search-form-2017-Greece

SisNet-PRO-GERI-Italy

Sofia University

SWAFS partner search form 2017 MuzeikoBG

Net4Society Increasing Impact!

Mrežni projekt nacionalnih kontakt osoba za 6. društveni izazov „Europa u promjenjivom svijetu- uključiva, inovativna i promišljena društva“ Net4Society pripremio je sažetak (factsheet) na temu “Povećanje učinka”. Sažetak daje preporuke istraživačima iz 6. društvenog izazova “Europa u promjenjivom svijetu-uključiva, inovativna i promišljena društva” kako što bolje objasniti i povećati učinak u svojim projektnim prijedlozima. Sažetak možete pronaći i na web stranicama Net4Society projekta http://www.net4society.eu/public/1042.php

Net4Society4_D3_1_1_Factsheet_Impact_final (00000002)

Iskaz interesa

University of Szczecin, Poljska traži partnere za prijavu projektnog prijedloga „URBAN PEDAGOGY CULTURAL LITERACY” na natječaj: „Cultural literacy of young generations in Europe” (CULT-COOP-03-2017).

Rok za prijavu projekta je 02.02.2017. pa mole potencijalne partnere da im se jave do 30.01.2017.

Project Offer

                            Mreže za inovativno osposobljavanje (ITN)

Rok za prijavu Inovativnih mreža za osposobljavanje (ITN) u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija je  10. siječnja 2017. godine.

Agencija za mobilnost i programe EU pruža uslugu čitanja projektnih prijedloga. Napominju da nisu u mogućnosti ulaziti u znanstveni sadržaj projektne prijave, te će se komentari odnositi na strukturu prijave kao i na sadržaj vezan uz neznanstvene kriterije evaluacije. Projektne prijedloge možete o dostaviti zaključno do četvrtka 5. siječnja 2017. godine na Sandra.Vidovic@mobilnost.hr

Za dodatna savjetovanja (individualna savjetovanja, e-mail ili telefonska savjetovanja) stoje na raspolaganju!

EK je objavila najčešća pitanja i odgovore vezane uz prijavu ITN projekata:

H2020-MSCA-ITN-2017 – FAQ_en_Published

Najčešći nedstatci u projektnim prijedlozima za ITN akciju:

ITN nedostaci u projektima

                       

Iskaz zainteresiranosti za prijavu projekta u okviru Obzor 2020.

Dostavljamo profile organizacija koje su zainteresirane za prijavu projekata i traže partnere za konzorcij. Teme za koje su zainteresirani su iz natječaja  Zajedničko stvaranje za rast i uključivost (Co-Creation)

CO-CREATION-01-2017: Education and skills: empowering Europe’s young innovators

CO-CREATION -06-2017: Policy development in the age of big data: data-driven policy-making, policy modelling and policy-implementation

AUR PROFILE CO-CREATION

DRAFT PROPOSALAUR CO-CREATION 01-2017 (2) (00000002)

MIDAS profile

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u okviru srednjoročne evaluacije Obzora 2020.

Europska komisija objavila je 21. listopada upitnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u okviru srednjoročne evaluacije Obzora 2020., programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Srednjoročna evaluacija pridonijet će boljoj provedbi Obzora 2020., ali i boljoj pripremi sljedećeg programa za istraživanje i razvoj Europske unije (FP9).

Istodobno je pokrenuto i nekoliko paralelnih savjetovanja koja će poslužiti u svrhu periodične evaluacije, a iskoristit će se i već postojeći zaključci i rezultati raznih već provedenih savjetovanja i ispitivanja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bit će otvoreno do 15. siječnja 2017. godine, a dodatne informacije o savjetovanju možete pronaći ovdje.

Sam upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici:http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

                                    Sudjelovanje Švicarske u programu Obzor 2020.

http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/svicarska_obzor2020_ratifikacija_protokol

                                    Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u RH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta usvojilo Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj.

Dokument sadrži preporuke i savjete kojima se želi doprinijeti boljim rezultatima sudjelovanja hrvatskih korisnika u programu Obzor 2020. te definirati i pojasniti najvažnije financijske aspekte provedbe projekata.

Smjernice su izrađene od strane Agencije za mobilnost i programe EU u suradnji s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te predstavnicima sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, te dvaju znanstvenih instituta – Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog šumarskog instituta.

http://www.obzor2020.hr/userfiles/Smjernice_O2020_projekti_final.pdf

                                          Publikacije

Najnovije publikacije Europske komisije relevantne za teme radnog programa „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“ :

Project Synopses

Policy Reviews

Policy Briefs

Other Publications

Publikacije Europske komisije relevantne za područje „Znanost s društvom i za društvo“:

New report on Science Education: “Science Education for Responsible Citizenship”

Preliminary results of She Figures 2015

Indicators for promoting and monitoring Responsible Research and Innovation – Report

„Zajednički istraživački centar“

Science & Policy briefing issue #40, October 2015

Obavijesti Zajedničkog istraživačkog centra

                                    Sudjelovanje u znanstvenim vijećima

Europska komisija objavila je natječaj za sudjelovanje u znanstvenim vijećima koja će Komisiji pružati stručne savjete i neovisnu procjenu rizika u područjima javnog zdravlja, sigurnosti potrošača i o okolišnim rizicima. Natječaj je namijenjen znanstvenicima s 10 ili više godina radnog iskustva u navedenim područjima. Rok za prijavu je 2.studenoga 2015. a detaljne informacije nalaze se ovdje: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2015_en.htm

                                     Evaluacija projekata

Ako ste zainteresirani sudjelovati u evaluaciji natječaja Obzora 2020., informacije o procesu evaluacije i registraciji možete pronaći putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Svake godine angažira se 25-30 % novih evaluatora te je poželjno više žena evaluatorica. Za sve koji su već registrirani u bazu preporuča se osvježiti profile novim ključnim riječima ovisno o natječaju. Popis stručnjaka koji su sudjelovali u prethodnim evaluacijama Obzor 2020. projekata objavljen je na Portalu sudionika: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-expertslists-excellent-erc

                               Obzor 2020. – objavljeni radni programi za 2016.-2017. godinu

Europska komisija objavila je radne programe za razdoblje 2016. -2017. za okvirni program za inovacije i istraživanje Obzor 2020.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published

Radni program Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva

Radni program Znanost s društvom i za društvo

Radni program Marie Sklodowska-Curie akcije

 • Otvorene su konzultacije za drugu fazu pojednostavljenja Obzora 2020. Svoje prijedloge možete uputiti Komisiji do 23. listopada 2015. putem ankete koja se nalazi ovdje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/H2020SSOpenall. Objava rezultata očekuje se početkom 2016. na Portalu sudionika. Video snimku sastanka koji je na tu temu povjerenik za istraživanja, znanost i inovacije Carlos Moedas održao s predstavnicima europskih organizacija možete pogledati ovdjehttp://livestream.com/corlive1/events/4337862.
 • Pitanja o natječajima radnog programa „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva“  vezano za teme od Vašeg interesa ili o relevantnim politikama, programima i projektima koji oblikuju pojedine teme radnog programa, pošaljete na marina.prazetina@mobilnost.hr kako bi ih mogli uputiti Europskoj komisiji.
 • Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) objavio je prezentaciju za nadolazeći poziv na dostavu projektnih prijedloga za formiranje novih zajednica znanja i inovacija, takozvanih „Knowlegde and Innovation Community (KIC)“. U 2016. godini, Institut poziva KIC-ove područja hrane i proizvodnje – EIT Food i EIT Manufacturing.

Ključni datumi su:

listopad 2015. – objava selekcijskih kriterija

studeni 2015. – objava vodiča za prijavitelje

14. siječnja 2016. – otvaranje natječaja za KIC-ove

18. veljače 2016. – informativni dan u Bruxellesu

14. srpnja 2016. – zatvaranje natječaja za KIC-ove

16. – 17. studenog 2016. – formiranje dva nova KIC-a, EIT Food i EIT Manufacturing

Detalje informacije nalaze se na mrežnim stranicama instituta: http://eit.europa.eu/interact/bookshelf/presentation-2016-call-kic-proposals

Objavljeni su preliminarni radni programi za 2016.-2017. godinu za sljedeće izazove:

Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva

Znanost s društvom i u društvu

Marie Sklodowska-Curie akcije

Novost u radnom programu  Marie Sklodowska-Curie akcije je novi multidisciplinarni panel Industrijski panel u okviru individualnih stipendija namijenjen istraživačima koji žele provoditi istraživačke i inovativne projekte u neakademskom sektoru. Cilj ovog panela je olakšati promjenu karijere iz akademskog u neakademski sektor te potaknuti istraživačke mogućnosti izvan akademskog sektora.

Rokovi za natječaje

Natječaj

2016.

2017.

Otvoren

Zatvoren

Otvoren

Zatvoren

Mreže za inovativno osposobljavanje (ITN) 15.10.2015. 12.01.2016. 15.09.2016. 10.01.2017.
Individualne stipendije (IF) 12.04.2016. 14.09.2016. 11.04.2017. 14.09.2017.
Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE) 08.12.2015. 28.04.2016. 01.12.2016. 05.04.2017.
COFUND regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa 14.04.2016. 29.09.2016. 05.04.2017. 28.09.2017.

Europska komisija napominje da je objavila preliminarni draft radnih programa kako bi omogućila sudionicima i budućim prijaviteljima projekata pravovremenu informaciju o okvirnim smjernicama u nadolazećem periodu. Ne radi se o službenim dokumentima Europske komisije te sadržaj preliminarnih radnih program ni na koji način ne utječe na konačnu odluku Europske komisije. Konačno usvajanje i publikacija radnih program od strane Komisije očekuju se sredinom listopada 2015. te će jedino usvojeni radni programi biti pravno obvezujući.

Misao vodilja novog programa je odgovor na gospodarsku krizu investiranjem u buduće poslove i razvoj integriranim pristupom. Program podržava spajanje istraživanja s inovacijama te se fokusira na društvene izazove s kojima se europsko društvo danas suočava.

Obzor 2020. (Horizon 2020)  program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje  2014. – 2020. koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

http://e-newsletter.net4society.eu/ISSUES-September-2013

http://www.eera-ecer.de/news/towards-europe-2020-integrating-the-social-sciences-and-humanities/

NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2014_2015_final

Policy Brief on Interdisciolinary_NET4SOC

Cost claims for Horizon

Obzor 2020 (Horizon 2020) je  financijski instrument provedbe strategije Europa 2020 – strategije razvoja Europske unije u nadolazećem desetljeću i inicijative čiji je cilj osigurati globalnu konkurentnost Europe. Obzor 2020 zamijenit će trenutni Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj. Novi program Europske Unije dio je pogona za stvaranje novog rasta i radnih mjesta u Europi. Program će trajati od 2014. do 2020. i ima budžet od 80 milijardi eura.

Obzor 2020 će biti znatno pojednostavljen kroz jedinstveni set pravila. Program će ujediniti sve vrste financiranja istraživanja i inovacija  koja su bila pokrivena kroz Okvirne programe za istraživanje i tehnološki razvoj, aktivnosti vezane uz inovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Predložena potpora za istraživanje i razvoj Obzora 2020 će:

 • Osnažiti položaj EU u znanosti s dodijeljenim budžetom od 24,5 milijardi €. To će doprinijeti porastu vrhunskog istraživanja u Europi, uključujući povećanje financiranja od 77% za vrlo uspješno Europsko istraživačko vijeće (ERC)
 • Osnažiti vodeću poziciju gospodarstva u inovacijama sa 17,9 milijardi €. To će uključiti velika ulaganja u ključne tehnologije, veći pristup kapitalu i podršku malom i srednjem poduzetništvu
 • Osigurati 31,7 milijardi eura kako bi se ukazalo na ozbiljne probleme koje dijele svi Europljani kao što su klimatske promjene, razvoj održivog prometa i mobilnosti, učiniti obnovljivu energiju pristupačnijom, sigurnost hrane, suočavanje s izazovom starenja populacije

Obzor 2020 će se suočiti s društvenim izazovima pomažući premostiti jaz između istraživanja i tržišta, primjerice pomažući inovativnom poduzeću razviti svoja tehnološka otkrića u održive proizvode sa stvarnim komercijalnim potencijalom. Ovakav pristup usmjeren tržištu će uključiti stvaranje partnerstva s privatnim sektorom i zemljama članicama kako bi se skupila potrebna sredstva.

Međunarodna suradnja će biti jedan od najvažnijih prioriteta u Obzoru 2020. Osim što će Obzor 2020 biti potpuno otvoren međunarodnom sudjelovanju, ciljane akcije s ključnim partnerskim zemljama i regijama će se fokusirati na strateške prioritete Europske unije. Novom strategijom bit će osiguran  strateški i dosljedan pristup međunarodnoj suradnji kroz program Obzor 2020.

Obzor 2020 će biti upotpunjen daljnjim mjerama kako bi se dodatno razvio Europski istraživački prostor (ERA) do 2014. Ove mjere će ciljano rušiti prepreke kako bi se stvorilo jedinstveno tržište za znanje, istraživanje i inovacije.