Između 4. siječnja i 1. veljače 2018. godine provedena je javna rasprava u kojoj je omogućeno sudjelovanje svim zaposlenicima, a Fakultetsko vijeće održalo je raspravnu sjednicu 31. siječnja 2018. godine. Na temelju javne rasprave radna skupina doradila je inicijalni prijedlog strategije te je ona usvojena na sjednici Fakultetskog vijeća 21. veljače 2018. godine.

Članovi Povjerenstva za praćenje provedbe Strategije Filozofskog fakulteta (Odluka):

  • izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas
  • izv. prof. dr. sc. Marko Liker
  • izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
  • prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
  • prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, prodekana za organizaciju i razvoj
  • Nina Tuđman Vuković, Projectus grupa d. o. o.
  • Karlo Jurak, studentski predstavnik