Dokumenti i obrasci studentske mobilnosti podložni su promjenama i dopunama.

Studenti su dužni detaljno proučiti natječaj na koji se prijavljuju i koristiti isključivo one obrasce i dokumente  propisane natječajem!

 

OBRASCI I DOKUMENTI STUDENTSKE MOBILNOSTI

Ugovor o učenju (Learning Agreement for Studies) je ugovor kojim se za pojedinog studenta ugovara program studiranja. Ugovor o učenju pokriva i pojam „ugovora o priznanju razdoblja mobilnosti“ kako ga koristi Agencija za mobilnost i programe EU. Ugovor o učenju može se sklapati na temelju institucionalnog sporazuma ili neovisno o takvom sporazumu.

Ugovor o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships)  je ugovor kojim se za pojedinog studenta ugovara program stručne prakse na instituciji domaćinu. Ugovor o stručnoj praksi može se sklapati na temelju institucionalnog sporazuma ili neovisno o takvom sporazumu.

Prijepis ocjena (Transcript of Records) je isprava kojom visokoobrazovna institucija pruža detaljne podatke o ostvarenom programu i postignutim rezultatima studenta (iskazanom putem ECTS bodova ili drugog sustava bodovanja za svaki predmet te ocjena). Prijepis ocjena mora biti izdan kao službeni dokument i na engleskom jeziku.

Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi je isprava kojom poslodavac pruža detaljne podatke o obavljenoj stručnoj praksi i postignutim rezultatima studenta.

Obrazac za priznavanje mobilnosti

Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti

OBRAZAC za evidenciju mobilnosti studenata FFZG

Pozivno pismo za goste studente (prema potrebi)

Potvrda o dolasku/odlasku gosta studenta

Potvrda o izvršenim obvezama gosta studenta za vrijeme mobilnosti

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu