UPUTE ZA MOBILNOST STUDENATA FFZG – pažljivo proučiti!

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti – NOVI PRAVILNIK!

 

VAŽNA OBAVIJEST

S obzirom na neizvjesnu situaciju sa Covid-19 epidemijom, te u skladu sa trenutno vazecim preporukama za smanjenje socijalnih kontakata, i u ovom semestru ćemo nastaviti sljedeću praksu odobravanja i potpisivanja dokumenata studentske mobilnosti:

 • UGOVOR O UČENJU – potpisuju student i  fakultetski ECTS koordinator (od 15.9.2020. dužnost je preuzela doc.dr.sc. Željka Miklošević), a ovjerava Služba za medjunarodnu suradnju.
 • Umjesto dosadašnje prakse da parafiraju Ugovor kod Tablice sa popisom kolegija, odsječki ECTS koordinatori sada šalju email sa suglasnosti na sadržaj Ugovora o učenju studentu, a student te emailove, zajedno sa Ugovorom o učenju i Obrascem (koji koordinatori potpisuju osobno  ili elektronski) šalje fakultetskom ECTS koordinatoru i Službi sa međunarodnu suradnju (erasmus-studenti@ffzg.hr)  
 • Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti  (sastavni je dio Ugovora o učenju za studente FFZG) – potpisuju student i oba odsječka ECTS koordinatora (potpis može biti elektronski). Obrazac se šalje Službi za međunarodnu suradnju zajedno sa Ugovorom o učenju 
 • IZJAVA O ODUSTANKU OD MOBILNOSTIpotpisuje fakultetski ECTS koordinator, no u iznimnim slučajevima može i odsječki ECTS koordinator

UGOVOR O UČENJU  –  LEARNING AGREEMENT 

 VAŽNO!

Molimo studente da PRIJE popunjavanja Ugovora o učenju pažljivo pročitaju upute Sveučilišta u Zagrebu na mrežnim stranicama UNIZG i Filozofskog fakulteta jer nepropisano ispunjeni, potpisani i ovjereni Ugovori neće biti priznati! 

S obzirom na znatno povećanje broja studenata koji se nalaze na raznim oblicima mobilnosti, fakultetski ECTS koordinator nije u mogućnosti administrirati Ugovore i izmjene Ugovora o učenju.

Studenti koji se nalaze na razmjeni moraju se pobrinuti da prikupe potrebne potpise i pečat osobno ili uz pomoć kolega.

ECTS koordinatori koji imaju veći broj odlaznih, ali i dolaznih, studenata nisu u mogućnosti, pored svojih svakodnevnih obveza u nastavi i znanstvenom radu, prikupljati potpise, te skenirati Ugovore i sl.

Zahvaljujemo na vašem razumijevanju!

ERASMUS+ SMS (STUDIJSKI BORAVAK)

Sastavljanje Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s odsječkim ECTS koordinatorom te po potrebi i s predmetnim nastavnicima i/ili mentorom prije odlaska na mobilnost. Pri dogovaranju uvjeta priznavanja bodova koji će biti ostvareni na razmjeni odsječki ECTS koordinatori mogu se  prema potrebi konzultirati  i s predmetnim nastavnicima, pročelnicima ili voditeljima studija.

 • Tablica A (Table A) – upisuju se nazivi predmeta i broj ECTS-a na stranoj instituciji ili naziv diplomskog/završnog radA.
 • Tablica B (Table B)U slučaju da student za vrijeme mobilnosti piše diplomski/završni rad, tada u Tablicu B prepisuje sadržaj iz Tablice A.
 • Studenti FFZG koji za vrijeme mobilnosti pohađaju kolegije, umjesto Tablice B ispunjavanju Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti. Studenti FFZG dužni su u tablici B staviti napomenu  o privitku (Refer to enclosure: Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta  na matičnom studiju/studijskoj grupi nakon povratka sa mobilnosti) i priložiti Obrazac Ugovoru o učenju.
 • Tablica A2 (Table A2)Promjene u Ugovoru o učenju također moraju parafirati odsječki ECTS koordinatori a potpisati fakultetski ECTS koordinator. –LA – DURING mobility.
 • Tablica B2 (Table B2)– Uz tablicu sa promjenama mora se ispuniti i novi Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti!
 • Studenti su dužni sve promjene u Ugovoru o učenju dogovoriti sa koordinatorima PRIJE slanja na potpis.  Obrazac sa promjenama  nije valjan  bez Tablice A i Tablice B2 tj. novog Obrasca za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti .
 • Tablica C (Table C) ispunjava strano sveučilište/fakultet
 • Tablica D (Table D) – studenti prilažu ispunjeni i ovjereni Obrazac za priznavanje ispita.

Student i odsječki ECTS koordinator trebaju usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku (npr. kao ekvivalenti obaveznim ili izbornim kolegijima, kao zamjena za izborne kolegije iz ponude odsjeka, kao vanjska izbornost i sl.)

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. Željka Miklošević (Responsible person) + pečat (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr).

Odsječki ECTS koordinator/i samo parafiraju Ugovor o učenju pored tablice sa popisom kolegija (Tablica A, Tablica A2). – LA BEFORE/DURING mobility.

Studentima dvopredmetnih studijskih programa sadržaj Ugovora o učenju (Tablica A, Tablica A2) moraju parafirati oba odsječka ECTS koordinatora (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).  Odsječki koordinatori svojim potpisom potvrđuju da će bodovi iz kolegija koji se nalaze u Ugovoru o učenju biti priznati po povratku.

Nakon potpisa fakultetskog ECTS koordinatora, student se javlja u Službu za međunarodnu suradnju (pečat).  Odsječki koordinatori ne stavljaju pečat na Ugovor o učenju.

POPIS ECTS I CEEPUS KOORDINATORA

Važna obavijest: Od 15. rujna 2020. dužnost fakultetskog ECTS koordinatora preuzela je doc.dr.sc. Željka Miklošević

OBRASCI: 2020./2021.

OBRASCI: 2021./2022.

BROŠURA I CHECK-LIST ZA STUDENTE FFZG

Do poboljšanja epidemiološke situacije dokumenti će se potpisivati i ovjeravati sukladno uputama na vrhu stranice. 

BILATERALNA RAZMJENA, CEEPUS, FREEMOVERI i dr. (STUDIJSKI BORAVAK)

Sastavljanje Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s odsječkim ECTS/CEEPUS koordinatorom te po potrebi i s predmetnim nastavnicima i/ili mentorom prije odlaska na mobilnost. Pri dogovaranju uvjeta priznavanja bodova koji će biti ostvareni na razmjeni odsječki ECTS/CEEPUS koordinatori mogu se  prema potrebi konzultirati  i s predmetnim nastavnicima, pročelnicima ili voditeljima studija.

Student i odsječki ECTS/CEEPUS koordinator trebaju usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku (npr. kao ekvivalenti obaveznim ili izbornim kolegijima, kao zamjena za izborne kolegije iz ponude odsjeka, kao vanjska izbornost i sl.)

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju potpisuju student, odsječki (departmental)  i fakultetski (institutional) ECTS koordinator, doc. dr. sc. Željka Miklošević + pečat (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@ffzg.hr).  Odsječki koordinatori ne stavljaju pečat na Ugovor o učenju.

OBRASCI: 2019./2020.

OBRASCI 2020./2021.

__________________________________________________________________________________________

ERASMUS+ SMP (STRUČNA PRAKSA)

Sastavljanje Ugovora o stručnoj praksi:

Nakon što je student odabran za program mobilnosti za stručnu praksu sklapa se Ugovor o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships) između studenta, matične institucije i institucije domaćina (ustanova/tvrtka/organizacija), ako institucionalnim sporazumom ili programom mobilnosti  nije drugačije propisano.

Potpisivanjem Ugovora o stručnoj praksi matična institucija odobrava studentu odlazak na mobilnost i odabrani studijski program/program stručne prakse, a institucija domaćin ga prihvaća i odobrava odabrani studijski program/program stručne prakse.

Potpisivanje i ovjera Ugovora o stručnoj praksi:

Ugovor o stručnoj praksi potpisuju student, potom odsječki ECTS koordinator i na kraju fakultetski ECTS koordinator (osim ako institucionalnim sporazumom ili programom mobilnosti nije drugačije propisano).  Studentima dvopredmetnih studijskih programa Ugovor o stručnoj praksi moraju potpisati oba odsječka ECTS koordinatora (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).

Tablica A –  Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise – parafira/potpisuje odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnog studija Ugovor potpisuju oba odsječka koordinatora)

Responsible person at the Sending Institution (ŽELJKA MIKLOŠEVIĆ, PhD, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) + pečat FFZG (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju ibedekov@ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr)

U obrascima se nalaze komentari (smjernice) koji služe za lakše popunjavanje Ugovora. Molimo studente da PRIJE printanja UKLONE sve komentare iz završne verzije dokumenta.

OBRASCI i UPUTE: 2019./2020. 

EMD- EUROPASS MOBILITY DOCUMENT – ukoliko student želi EMD molimo da se PRIJE ispunjavanja Ugovora o sutručnoj praksi javi u Ured za MS FFZG radi dodatnih uputa! (kontakt: Ivana Bedeković, mobilnost studenata, email: erasmus-studenti@ffzg.hr

______________________________________________________________________________

PRIJEPIS OCJENA NA ENGLESKOM JEZIKU– TRANSCRIPT OF RECORDS

Prije odlaska na mobilnost studenti mogu zatražiti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records)  u Studentskoj službi (Referadi) ili ga isprintati iz ISVU sustava i predati na ovjeru u Studentsku službu (Referadu).

_________________________________________________________________________________________

 EVIDENCIJA ODLAZNE MOBILNOSTI

Sukladno uputama Sveučilišta u Zagrebu, svaka sastavnica, pa tako i Filozofski fakultet, dužna je prema novoj proceduri voditi evidenciju odlaznih studenata.

Evidencija se sastoji od podataka o vrsti i trajanju mobilnosti kao i o svim promjenama koje se pojave za vrijeme trajanja mobilnosti a utječu na smanjenje ili povećanje broja mjeseci, odustanak od mobilnosti i sl.

U tu svrhu  molimo sve studente koji odlaze na mobilnost da ispune Obrazac za evidenciju mobilnosti  i pošalju ga e-mailom na adresu ibedekov@ffzg.hr  PRIJE odlaska na mobilnost.

Također, ukoliko dođe do promjena studenti su dužni ispuniti novi obrazac i naznačiti o kojoj vrsti promjene se radi.

Obrazac za evidenciju mobilnosti studenata FFZG