Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti – NOVI PRAVILNIK!

 

VAŽNA OBAVIJEST

S obzirom na neizvjesnu situaciju sa Covid-19 epidemijom, te u skladu sa trenutno vazecim preporukama za smanjenje socijalnih kontakata, i u ovom semestru ćemo nastaviti sljedeću praksu odobravanja i potpisivanja dokumenata studentske mobilnosti:

 • UGOVOR O UČENJU – potpisuju student i  fakultetski ECTS koordinator (od 15.9.2020. dužnost je preuzela doc.dr.sc. Željka Miklošević), a ovjerava Služba za medjunarodnu suradnju.
 • Umjesto dosadašnje prakse da parafiraju Ugovor kod Tablice sa popisom kolegija, odsječki ECTS koordinatori sada šalju email sa suglasnosti na sadržaj Ugovora o učenju studentu, a student te emailove, zajedno sa Ugovorom o učenju i Obrascem (koji koordinatori potpisuju osobno  ili elektronski) šalje fakultetskom ECTS koordinatoru i Službi sa međunarodnu suradnju (erasmus-studenti@ffzg.hr)  
 • Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti  (sastavni je dio Ugovora o učenju za studente FFZG) – potpisuju student i oba odsječka ECTS koordinatora (potpis može biti elektronski). Obrazac se šalje Službi za međunarodnu suradnju zajedno sa Ugovorom o učenju 
 • OLA (ONLINE LEARNING AGREEMENT) – potpisuje fakultetski ECTS koordinator. Student uz poveznicu na OLA obavezno šalje i ispunjeni i potpisani Obrazac za utvrđivanje prava o obveza studenta nakon povratka s mobilnosti
 • IZJAVA O ODUSTANKU OD MOBILNOSTIpotpisuje fakultetski ECTS koordinator, no u iznimnim slučajevima može i odsječki ECTS koordinator

 VAŽNO!

Molimo studente da PRIJE popunjavanja Ugovora o učenju pažljivo pročitaju upute Sveučilišta u Zagrebu na mrežnim stranicama UNIZG i Filozofskog fakulteta jer nepropisano ispunjeni, potpisani i ovjereni Ugovori neće biti priznati! 

S obzirom na znatno povećanje broja studenata koji se nalaze na raznim oblicima mobilnosti, fakultetski ECTS koordinator nije u mogućnosti administrirati Ugovore i izmjene Ugovora o učenju.

Studenti koji se nalaze na razmjeni moraju se pobrinuti da prikupe potrebne potpise i pečat osobno ili uz pomoć kolega.

ECTS koordinatori koji imaju veći broj odlaznih, ali i dolaznih, studenata nisu u mogućnosti, pored svojih svakodnevnih obveza u nastavi i znanstvenom radu, prikupljati potpise, te skenirati Ugovore i sl.

Zahvaljujemo na vašem razumijevanju!

ERASMUS+ SMS (STUDIJSKI BORAVAK)

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s odsječkim ECTS koordinatorom te po potrebi i s predmetnim nastavnicima i/ili mentorom prije odlaska na mobilnost. Pri dogovaranju uvjeta priznavanja bodova koji će biti ostvareni na razmjeni odsječki ECTS koordinatori mogu se  prema potrebi konzultirati  i s predmetnim nastavnicima, pročelnicima ili voditeljima studija.

 • Tablica A (Table A) – upisuju se nazivi predmeta i broj ECTS-a na stranoj instituciji ili naziv diplomskog/završnog rada.
 • Tablica B (Table B)U slučaju da student za vrijeme mobilnosti piše diplomski/završni rad, tada u Tablicu B prepisuje sadržaj iz Tablice A.
 • Studenti FFZG koji za vrijeme mobilnosti pohađaju kolegije, umjesto Tablice B ispunjavanju Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti. Studenti FFZG dužni su u tablici B staviti napomenu  o privitku (Refer to enclosure: Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta  na matičnom studiju/studijskoj grupi nakon povratka sa mobilnosti) i priložiti Obrazac Ugovoru o učenju.
 • Tablica A2 (Table A2)Promjene u Ugovoru o učenju također moraju parafirati odsječki ECTS koordinatori a potpisati fakultetski ECTS koordinator. –LA – DURING mobility.
 • Tablica B2 (Table B2)– Uz tablicu sa promjenama mora se ispuniti i novi Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti!
 • Studenti su dužni sve promjene u Ugovoru o učenju dogovoriti sa koordinatorima PRIJE slanja na potpis.  Obrazac sa promjenama  nije valjan  bez Tablice A i Tablice B2 tj. novog Obrasca za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti .
 • Tablica C (Table C) ispunjava strano sveučilište/fakultet
 • Tablica D (Table D) – studenti prilažu ispunjeni i ovjereni Obrazac za priznavanje ispita.

Student i odsječki ECTS koordinator trebaju usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku (npr. kao ekvivalenti obaveznim ili izbornim kolegijima, kao zamjena za izborne kolegije iz ponude odsjeka, kao vanjska izbornost i sl.)

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. Željka Miklošević (Responsible person) + pečat (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@m.ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr).

Studentima dvopredmetnih studijskih programa sadržaj Obrazac za utvrđivaje prava i obveza studenta  moraju potpisati oba odsječka ECTS koordinatora (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).  Odsječki koordinatori svojim potpisom potvrđuju da će bodovi iz kolegija koji se nalaze u Ugovoru o učenju biti priznati po povratku.

ERASMUS+ BIP (Blended Intensive Programmes)

Student i koordinator programa trebaju prije početka aktivnosti/mobilnosti usuglasiti na koji način će pojedina aktivnost biti priznata po povratku studenta i to unijeti u Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti. Obrazac potpisuju student i odsječki ECTS koordinator/i.

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju i Obrasca za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti:

Ugovor o učenju potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. Željka Miklošević (Responsible person) + pečat (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@m.ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr). Uvjet za potpis fakultetskog ECTS koordinatora na Ugovor o učenju jest potpisani Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti.

Studentima dvopredmetnih studijskih programa sadržaj Obrazac za utvrđivaje prava i obveza studenta  moraju potpisati oba odsječka ECTS koordinatora (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).  Odsječki koordinatori svojim potpisom potvrđuju da će ECTS bodovi za navedene aktivnosti  koje se nalaze u Ugovoru o učenju biti priznati po povratku.

POPIS ECTS I CEEPUS KOORDINATORA

OBRASCI: 2021./2022.

BROŠURA I CHECK-LIST ZA STUDENTE FFZG

Do poboljšanja epidemiološke situacije dokumenti će se potpisivati i ovjeravati sukladno uputama na vrhu stranice. 

BILATERALNA RAZMJENA, CEEPUS, FREEMOVERI i dr. (STUDIJSKI BORAVAK)

Sastavljanje Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s odsječkim ECTS/CEEPUS koordinatorom te po potrebi i s predmetnim nastavnicima i/ili mentorom prije odlaska na mobilnost. Pri dogovaranju uvjeta priznavanja bodova koji će biti ostvareni na razmjeni odsječki ECTS/CEEPUS koordinatori mogu se  prema potrebi konzultirati  i s predmetnim nastavnicima, pročelnicima ili voditeljima studija.

Student i odsječki ECTS/CEEPUS koordinator trebaju usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku (npr. kao ekvivalenti obaveznim ili izbornim kolegijima, kao zamjena za izborne kolegije iz ponude odsjeka, kao vanjska izbornost i sl.)

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju potpisuju student i  fakultetski (institutional) ECTS koordinator, doc. dr. sc. Željka Miklošević + pečat (potpis i pečat fakultetskog koordinatora zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@m.ffzg.hr).  Odsječki koordinatori ne stavljaju pečat na Ugovor o učenju. Odsječki ECTS koordinatori potpisuju Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti. Bez ovoga Obrasca LA nije potpun. 

OBRASCI 2021./2022. ; 2022./2023.


ERASMUS+ SMP (STRUČNA PRAKSA)

Sastavljanje Ugovora o stručnoj praksi:

Nakon što je student odabran za program mobilnosti za stručnu praksu sklapa se Ugovor o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships – LAT) između studenta, matične institucije i institucije domaćina (ustanova/tvrtka/organizacija), ako institucionalnim sporazumom ili programom mobilnosti  nije drugačije propisano.

Sadržaj Ugovora o stručnoj praksi ( working plan/radni program) student dogovara sa mentorom na FFZG (mentor je osoba na odsjeku koja će studentu za vrijeme trajanja stručne prakse  potpisivati mjesečna izvješća) i mentorom na instituciji domaćinu. Mentor na FFZG studentu šalje emailom suglasnost na sadržaj radnog plana.

Potpisivanje i ovjera Ugovora o stručnoj praksi:

Ugovor o stručnoj praksi potpisuju student, odgovorna osoba na instituciji domaćinu i odgovorna osoba na FFZG tj. fakultetski ECTS koordinator. Potpisivanjem Ugovora o stručnoj praksi obje institucije odobravaju studentu odlazak odnosno prihvat  na mobilnost i odabrani program stručne prakse.

UGOVOR O STRUČNOJ PRAKSI  – potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator (doc.dr.sc. Željka Miklošević), te ovjerava Služba za medjunarodnu suradnju.

Umjesto dosadašnje prakse da ECTS  koordinatori parafiraju Ugovor kod tablice sa programom stručne prakse, prema prilagođenoj proceduri sada mentor šalje studentu email sa suglasnosti na program stručne prakse, a student ga  zajedno sa Ugovorom o stručnoj praksi  šalje  Službi sa međunarodnu suradnju (erasmus-studenti@ffzg.hr)  koja će pribaviti potpis fakultetskog ECTS koordinatora i ovjeriti LAT pečatom.

Responsible person at the Sending Institution (ŽELJKA MIKLOŠEVIĆ, PhD, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) + pečat FFZG (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju ibedekov@m.ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr)

OBRASCI i UPUTE: 2021/2022 

Learning_agreement_traineeships-BEFORE – u ovom obrascu LAT su već upisani podaci o FFZG (kontakt osoba, odgovorna osoba)

Upute UNIZG

EMD- EUROPASS MOBILITY DOCUMENT – ukoliko student želi EMD molimo da se PRIJE ispunjavanja Ugovora o sutručnoj praksi javi u Službu za međunarodnu suradnju  FFZG radi dodatnih uputa! (kontakt: Ivana Bedeković, mobilnost studenata, email: erasmus-studenti@ffzg.hr). EMD se preporuča studentima koji na stručnu praksu odlaze u statusu “nedavno diplomirani/recent graduate”.

______________________________________________________________________________

PRIJEPIS OCJENA NA ENGLESKOM JEZIKU– TRANSCRIPT OF RECORDS

Prije odlaska na mobilnost studenti mogu zatražiti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records)  u Studentskoj službi (Referadi) ili ga isprintati iz ISVU sustava i predati na ovjeru u Studentsku službu (Referadu).

_________________________________________________________________________________________