Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti – NOVI PRAVILNIK!

POPIS ECTS I CEEPUS KOORDINATORA

Nastavno na obavijest i odluku Dekanskog kolegija od  2. listopada2023. službena komunikacija između studenata, profesora i fakultetskih službi mora biti isključivo preko fakultetskih adresa e-pošte vas  molimo da koristite isključivo jedan od sljedećih oblika vaših adresa e-pošte: @ffzg.hr; @m.ffzg.hr; @ffzg.unizg.hr; @m.ffzg.unizg.hr 

POTPISIVANJE DOKUMENATA

 • UGOVOR O UČENJU – potpisuju student i  fakultetski ECTS koordinator (doc.dr.sc. Željka Miklošević), a ovjerava Služba za medjunarodnu suradnju.
 • OLA (ONLINE LEARNING AGREEMENT) potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator. Student uz poveznicu na OLA, fakultetskom ECTS koordinatoru  obavezno šalje i ispunjeni i potpisani Obrazac za utvrđivanje prava o obveza studenta nakon povratka s mobilnosti. Pravilno ispunjeni i potpisani Obrazac je preduvjet za potpisivanje OLA.
 • OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I OBVEZA STUDENTA NAKON POVRATKA S MOBILNOSTI (OBRAZAC)  (sastavni je dio Ugovora o učenju za studente FFZG – OLA i LA u word formatu) – potpisuju student i oba odsječka ECTS koordinatora (potpis može biti elektronski). Odsječki ECTS koordinatori svojim potpisom na Obrascu potvrđuju da su suglasni s odlaskom studenta na mobilnost te da su dogovorili sve detalje vezane uz odabir kolegija, priznavanje istih nakon povratka kao i eventualne nadoknade programa. Obrazac se šalje fakultetskoj ECTS koordinatorici (mobilnost-ff@ffzg.hr) i Službi za međunarodnu suradnju (erasmus-studenti@ffzg.hr) zajedno s Ugovorom o učenju. 
 • IZJAVA O ODUSTANKU OD MOBILNOSTIpotpisuje fakultetski ECTS koordinator, no u iznimnim slučajevima može i odsječki ECTS koordinator
 • OBRAZAC ZA PRIZNAVANJE MOBILNOSTI nakon povratka s mobilnosti student s ECTS koordinatorom ispunjava Obrazac za priznavanje mobilnosti. Obrazac se potpisuje i ovjerava na odsjeku. U slučaju da se mobilnost priznaje na dva odsjeka, student popunjava dva zasebna obrasca. Ovjerene obrasce student dostavlja u Studentsku službu radi upisa u ISVU.
 • UGOVOR O STRUČNOJ PRAKSI  – potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator (doc.dr.sc. Željka Miklošević), te ovjerava Služba za medjunarodnu suradnju.

 VAŽNO!

Molimo studente da PRIJE popunjavanja Ugovora o učenju pažljivo pročitaju upute Sveučilišta u Zagrebu na mrežnim stranicama UNIZG i Filozofskog fakulteta jer nepropisano ispunjeni, potpisani i ovjereni Ugovori neće biti priznati!  Uz OLA/LA obavezno je potrebno poslati i potpisani Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studneta nakon povrtaka s mobilnosti. S obzirom na znatno povećanje broja studenata koji se nalaze na raznim oblicima mobilnosti, mole se studenti da vode računa o pravovremenoj dostavi dokumentacije na potpis (obratiti pažnju na radno vrijeme, vikende, praznike i ostale neradne dane).  

Zahvaljujemo na vašem razumijevanju!


ERASMUS+ SMS (STUDIJSKI BORAVAK)

Studenti su dužni PRIJE popunjavanja Ugovora o učenju provjeriti da li strano sveučilište koristi Online Learning Agreement (OLA) ili još uvijek koristi stari način i Learning agreement u word formatu.

OLA – ONLINE LEARNING AGREEMENT

 OLA (Online Learning Agreement) se koristi za Erasmus+ mobilnost. Budući da još uvijek traje prijelazno razdoblje impletentacije OLA,  postoji mogućnost da nisu sva strana sveučilišta započela sa korištenjem OLA. Iz tog razloga važno je studenti prije nego krenu u izradu OLA provjere sa stranim sveučilištem da li su spremni za potpisivanje. Ako strano sveučilište još nije implementiralo OLA, molimo da postupite prema uputama koje se odnose na Learning Agreement (word format) u nastavku.

PODACI ZA ISPUNJAVANJE OLA

 • Sending Institution:
 • University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences
 • Address: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia
 • Erasmus code: HR ZAGREB01
 • Contact person: Ivana Bedeković, Student Mobility Coordinator; email: ibedekov@m.ffzg.hr  / erasmus-studenti@ffzg.hr  , phone: ++385 1 4092 138
 • Responsible person: Željka Miklošević, PhD; Faculty ECTS Coordinator, email: mobilnost-ff@ffzg.hr ,  phone:++385 1 4092 348

BEFORE THE MOBILITY  

 • Tablica A u OLA – Study Programme at the Receiving Institution: – upisati kolegije koje student namjerava slušati na mobilnosti
 • Tablica B u OLA – Recognition at the Sending Institution: prepisati sve kolegije iz Tablice A (nazive kolegija i ECTS bodova iz A)
 • Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti  – U Obrascu se navodi način priznavanja kolegija na FFZG nakon povratka s mobilnosti. Ovaj Obrazac se ne šalje na strano Sveučilište i služi isključivo za utvrđivanje načina priznavanja mobilnosti na FFZG kao i eventualnih nadoknada studijskog programa.

 CHANGES TO THE LEARNING AGREEMENT

 • Tablica A2 u OLA – upisati promjene u odnosu na Tablicu A (dodani i/ili izbrisani kolegiji)
 • Tablica B2 u OLA – upisati samo kolegije koje je student dodao  
 • Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti – U Obrascu je potrebno navesti način priznavanja kolegija koje je student dodao u odnosu na kolegije iz Tablice A.

POTPISI:

 • Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti: STUDENT + ODSJEČKI ECTS KOORDINATOR(I) – studentima dvopredmetnih programa oba koordinatora potpisuju Obrazac (bez obzira da li student mobilnost ostvaruje samo na jednoj grupi) – Potpisani Obrazac je uvjet za potpis na OLA
 • OLA – FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR (uz link/poveznicu na OLA student odmah fakultetskom koordinatoru šalje i potpisani Obrazac. Email: mobilnost-ff@ffzg.hr  

 AFTER THE MOBILITY

Nakon povratka s mobilnosti student sa ECTS koordinatorom ispunjava Obrazac za priznavanje mobilnosti – potpis i ovjera na Odsjeku. Ovjereni Obrazac student emailom šalje u Studentsku službu (Referadu) kako bi se mobilnost upusala u ISVU.   Ispis Prijepisa ocjena iz Studentske službe/ISVU student predaje u Ured za međunarodnu suradnju  SuZg kao dokaz o priznatoj mobilnosti na matičnom fakultetu.

 

Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti (OBRAZAC)

U Obrascu se u prvu tablicu prepisuju svi kolegiji iz Tablice A u OLA i broj ECTS-a. Nakon toga se prema načinu priznavanja kolegija popunjavaju preostale dvije tablice:

 • Kolegiji koji se priznaju kao ekvivalenti kolegijima na FFZG.
 • Kolegiji koji se priznaju kao: vanjska izbornost / unutarnja izbornost/ ili u diploma supplement – dopunsku ispravu o studiju

U Napomenama se navode detalji u vezi eventualne nadoknade kolegija, posebnosti oko priznavanja pojedinog kolegija ili dodatnih zadataka koje će student napraviti nakon povratka. 

Voditi računa o broju ECTS-a (za razdoblje mobilnosti od 5 mjeseci – 25 ECTS)

U slučaju promjena kolegija u OLA obavezno se ispunjava i novi Obrazac (during mobility).

Studentima dvopredmetnih programa Obrazac potpisuju oba odsječka ECTS koordinatora (bez obzira da li je mobilnost samo na jednoj studijskoj grupi)

 

LEARNING AGREEMENT (WORD DOKUMENT)    Prema uputi UNIZG ovaj format se koristi samo u iznimnim situacijama

Ako strano sveučilište koristi Learning agrement u wordu, tada obavezno koristite obrazac LA u word dokumentu koji se nalazi u nastavku. U priloženom Obrascu dio podataka je već popunjen.

Podaci koje mora sadržavati LA u word-u:

 • Sending Institution:
 • University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences
 • Address: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia
 • Erasmus code: HR ZAGREB01
 • Contact person: Ivana Bedeković, Student Mobility Coordinator;  email: ibedekov@m.ffzg.hr  / erasmus-studenti@ffzg.hr  , phone: ++385 1 4092 138
 • Responsible person: Željka Miklošević, PhD; Faculty ECTS Coordinator, email: mobilnost-ff@ffzg.hr ,  phone:++385 1 4092 348

Molimo provjeriti da li su svi podaci ispunjeni. LA u kojemu nedostaju svi podaci neće biti potpisan. Također, uz LA obavezno je poslati i Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti.

Obrazac potpisuju odsječki ECTS koordinatori (studentima dvopredmentih programa Obrazac potpisuju oba ECTS koordinatora). Potpis može biti i elektronički. Svojim potpisima student i odsječki koordinatori potvrđuju sadržaj i način priznavanja ishoda mobilnosti.

LA potpisuje samo fakultetski ECTS koordinator.

Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti NE SLATI  stranom sveučilištu jer je namijenjen isključivo za potrebe FFZG. Stranom sveučilištu šalje se samo LA.

BEFORE THE MOBILITY

Tablica A + Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti (zamjenjuje Tablicu B u kojoj je u LA već upisano; Refer to enclosure: Obrazac za utrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti).

U Tablicu A se upisuju svi kolegiji koje student planira slušati na mobilnosti.

 DURING THE MOBILITY

Tablica A2 + Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti (zamjenjuje Tablicu B2 u kojoj je u LA već upisano; Refer to enclosure: Obrazac za utrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti).

U Tablicu A2 se prvo upisuju kolegiji iz Tablice A koji se brišu (deleted) a potom kolegiji koji se dodaju (added).

POTPISI:

 • Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti – STUDENT + ODSJEČKI ECT KOORDINATOR(I). Potpisani Obrazac je uvjet za potpis na LA (Before i During Mobiilty)
 • LA – FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR, student i strano sveučilište.

 AFTER THE MOBILITY

Nakon povratka s mobilnosti student sa ECTS koordinatorom ispunjava Obrazac za priznavanje mobilnosti – potpis i ovjera na Odsjeku. Ovjereni Obrazac student emailom šalje u Studentsku službu (Referadu) kako bi se mobilnost upusala u ISVU.   Ispis Prijepisa ocjena iz Studentske službe/ISVU student predaje u Ured za međunarodnu suradnju  SuZg kao dokaz o priznatoj mobilnosti na matičnom fakultetu.

 OBRASCI:


ERASMUS+ BIP (Blended Intensive Programmes)

Student i koordinator programa trebaju prije početka aktivnosti/mobilnosti usuglasiti na koji način će pojedina aktivnost biti priznata po povratku studenta i to unijeti u Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti. Obrazac potpisuju student i odsječki ECTS koordinator/i.

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju i Obrasca za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti:

Ugovor o učenju potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. Željka Miklošević (Responsible person) + pečat (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@m.ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr). Uvjet za potpis fakultetskog ECTS koordinatora na Ugovor o učenju jest potpisani Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti.

Studentima dvopredmetnih studijskih programa sadržaj Obrazac za utvrđivaje prava i obveza studenta  moraju potpisati oba odsječka ECTS koordinatora (i u slučajevima kada se mobilnost odvija samo na jednoj  studijskoj grupi).  Odsječki koordinatori svojim potpisom potvrđuju da će ECTS bodovi za navedene aktivnosti  koje se nalaze u Ugovoru o učenju biti priznati po povratku.

OBRASCI: 2022./2023.


BILATERALNA RAZMJENA, CEEPUS, FREEMOVERI i dr. (STUDIJSKI BORAVAK)

Sastavljanje Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s odsječkim ECTS/CEEPUS koordinatorom te po potrebi i s predmetnim nastavnicima i/ili mentorom prije odlaska na mobilnost. Pri dogovaranju uvjeta priznavanja bodova koji će biti ostvareni na razmjeni odsječki ECTS/CEEPUS koordinatori mogu se  prema potrebi konzultirati  i s predmetnim nastavnicima, pročelnicima ili voditeljima studija.

Student i odsječki ECTS/CEEPUS koordinator trebaju usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku (npr. kao ekvivalenti obaveznim ili izbornim kolegijima, kao zamjena za izborne kolegije iz ponude odsjeka, kao vanjska izbornost i sl.)

Potpisivanje i ovjera Ugovora o učenju:

Ugovor o učenju potpisuju student i  fakultetski (institutional) ECTS koordinator, doc. dr. sc. Željka Miklošević + pečat (potpis i pečat fakultetskog koordinatora zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju: ibedekov@m.ffzg.hr).  Odsječki koordinatori ne stavljaju pečat na Ugovor o učenju. Odsječki ECTS koordinatori potpisuju Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti. Bez ovoga Obrasca LA nije potpun. 

OBRASCI 


ERASMUS+ SMP (STRUČNA PRAKSA)

Sastavljanje Ugovora o stručnoj praksi:

Nakon što je student odabran za program mobilnosti za stručnu praksu sklapa se Ugovor o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships – LAT) između studenta, matične institucije i institucije domaćina (ustanova/tvrtka/organizacija), ako institucionalnim sporazumom ili programom mobilnosti  nije drugačije propisano.

Sadržaj Ugovora o stručnoj praksi ( working plan/radni program) student dogovara sa mentorom na FFZG (mentor je osoba na odsjeku koja će studentu za vrijeme trajanja stručne prakse  potpisivati mjesečna izvješća) i mentorom na instituciji domaćinu. Mentor na FFZG studentu šalje emailom suglasnost na sadržaj radnog plana.

Potpisivanje i ovjera Ugovora o stručnoj praksi:

Ugovor o stručnoj praksi potpisuju student, odgovorna osoba na instituciji domaćinu i odgovorna osoba na FFZG tj. fakultetski ECTS koordinator. Potpisivanjem Ugovora o stručnoj praksi obje institucije odobravaju studentu odlazak odnosno prihvat  na mobilnost i odabrani program stručne prakse.

UGOVOR O STRUČNOJ PRAKSI  – potpisuju student i fakultetski ECTS koordinator (doc.dr.sc. Željka Miklošević), te ovjerava Služba za medjunarodnu suradnju.

Umjesto dosadašnje prakse da ECTS  koordinatori parafiraju Ugovor kod tablice sa programom stručne prakse, prema prilagođenoj proceduri sada mentor šalje studentu email sa suglasnosti na program stručne prakse, a student ga  zajedno sa Ugovorom o stručnoj praksi  šalje  Službi sa međunarodnu suradnju (erasmus-studenti@ffzg.hr)  koja će pribaviti potpis fakultetskog ECTS koordinatora i ovjeriti LAT pečatom.

Responsible person at the Sending Institution (ŽELJKA MIKLOŠEVIĆ, PhD, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) + pečat FFZG (zatražiti emailom u Službi za međunarodnu suradnju ibedekov@m.ffzg.hr ili erasmus-studenti@ffzg.hr)

OBRASCI i UPUTE: 

Learning_agreement_traineeships-BEFORE  2022/2023- u ovom obrascu LAT su već upisani podaci o FFZG (kontakt osoba, odgovorna osoba)

Upute UNIZG

EMD- EUROPASS MOBILITY DOCUMENT – ukoliko student želi EMD molimo da se PRIJE ispunjavanja Ugovora o sutručnoj praksi javi u Službu za međunarodnu suradnju  FFZG radi dodatnih uputa! (kontakt: Ivana Bedeković, mobilnost studenata, email: erasmus-studenti@ffzg.hr). EMD se preporuča studentima koji na stručnu praksu odlaze u statusu “nedavno diplomirani/recent graduate”.

_________________________________________________________________________________________