Međusveučilišna bilateralna suradnja

Studenti se javljaju na natječaj koji objavljuje Sveučilište u Zagrebu na temelju bilateralnih ugovora koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takva vrsta sporazuma u pravilu se sklapa za čitavo Sveučilište.

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Trajanje razmjene određuje se prema pozivnom pismu prihvatnog sveučilišta.

Studenti za vrijeme trajanja razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Studenti u razmjeni oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom sveučilištu.

Natječaje koje Sveučilište u Zagrebu objavi, Služba za međunarodnu suradnju FFZG objavljuje na mrežnim stranicama Stipendije.

Nakon objave rezultata natječaja, studenti odabrani za mobilnost trebaju se emailom javiti Ivani Bedeković u Službu za međunarodnu suradnju FFZG radi daljnjih uputa:  ibedekov@m.ffzg.hr ; tel: (01) 4092 138.

Međufakultetska bilateralna suradnja

Studenti mogu ostvariti mobilnost:

  • javljanjem na natječaj koji objavljuje FFZG na temelju potpisanoga bilateralnog sporazuma;
  • iskazivanjem interesa za stranu partnersku instituciju ukoliko je sporazumom predviđena razmjena studenata (studenti se trebaju obratiti Uredu za međunarodnu suradnju, Ivani Bedeković ibedekov@m.ffzg.hr)

Studenti za vrijeme trajanja razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Studenti u razmjeni oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom sveučilištu. U okviru bilateralne međufakultetske razmjene, u većini slučajeva, nije predviđena financijska potpora studentima (stipendija).

Natječaje Služba za međunarodnu suradnju FFZG objavljuje na mrežnim stranicama Stipendije.

Nakon objave rezultata natječaja, studenti odabrani za mobilnost trebaju se emailom javiti Ivani Bedeković u Službu za međunarodnu suradnju FFZG radi daljnjih uputa:  ibedekov@m.ffzg.hr ; tel: (01) 4092 138.

 CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

Srednjoeuropski program akademske razmjene nudi mogućnost studiranja na sveučilištima srednje i jugoistočne Europe. Studenti preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija mogu ostvariti mobilnost u jednoj od 15 zemalja Srednje i Istočne Europe koje sudjeluju u programu uz Hrvatsku (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

 VRSTE MOBILNOSTI UNUTAR CEEPUS PROGRAMA

  • mrežna mobilnost
  • mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)

MREŽNA MOBILNOST

Uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)

Uvjeti koje student mora zadovoljavati jesu sljedeći:

  • završena najmanje dva semestra u području u kojem se želi prijaviti za mobilnost
  • državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. U slučaju da osoba nije državljanin jedne od zemalja članica CEEPUS-a, a redovni je student u zemlji članici CEEPUS-a  potrebno priložiti potvrdu o akademskom statusu (Equal Status Document)

Kako prijaviti mobilnost?

Prijave se vrše isključivo putem CEEPUS online sustava na www.ceepus.info  gdje se je potrebno registrirati s ulogom Mobility.

Ako vaš fakultet, odnosno odjel/odsjek, sudjeluje u jednoj od CEEPUS mreža, tada je mobilnost potrebno dogovoriti s lokalnim CEEPUS koordinatorom, koji obično raspisuje natječaj za odabir kandidata za odlaznu mobilnost. Popis hrvatskih visokih učilišta koji sudjeluju u CEEPUS mrežama kao i popis lokalnih CEEPUS koordinatora dostupan je kao zaseban dokument na mrežnim stranicama AMPEU.

Ako je odlazna mobilnost odobrena, prijavitelj  ispunjava on-line prijavu do 15. lipnja za zimski, odnosno 31. listopada za ljetni semestar. Prijava se ispunjava prijavom u CEEPUS sustav i praćenjem poveznice Manage your mobility applications. Postupak podnošenja prijave pokreće se pritiskom na ikonu “Action”,  nakon čega je potrebno slijediti upute čarobnjaka.

Nakon što ispunite i podnesete prijavu, vašu prijavu treba odobriti matična ustanova, Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, ustanova-domaćin te Nacionalni ured za CEEPUS u zemlji-domaćinu, koji Vam dodjeljuje stipendiju. Elektronskom poštom primit ćete automatsku obavijest o tome je li vaša stipendija odobrena ili odbijena. Sve ostale podatke i dokumente vezane uz vašu stipendiju primit ćete od Nacionalnog ureda za CEEPUS u zemlji-domaćinu.

MOBILNOST IZVAN CEEPUS MREŽA, tzv. slobodnjaci (freemoveri)

Mobilnost izvan CEEPUS mreža odnosi se na svaku mobilnost između dva visoka učilišta koja su prihvatljive ustanove za sudjelovanje u CEEPUS-u, pri čemu jedno ili oba visoka učilišta nisu uključena u odobrenu CEEPUS mrežu.  Budući da se mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. mobilnost freemovera) odobrava s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, u većini se zemalja freemover prijave odobravaju samo za ljetni semestar. Rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 30. studeni svake godine.

Više informacija o mobilnosti izvan mreža te upute za prijavu dostupne su OVDJE.

Prije ispunjavanja prijave potrebno je dobiti  prihvatno pismo od ustanove u kojoj želite boraviti te dva pisma preporuke  od svoje matične ustanove u slučaju studenata i doktoranada.  Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija. Prilikom prijave za freemover mobilnost  u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata.

Nakon objave rezultata natječaja, studenti odabrani za mobilnost trebaju se emailom javiti Ivani Bedeković u Službu za međunarodnu suradnju FFZG radi daljnjih uputa:  ibedekov@m.ffzg.hr ; tel: (01) 4092 138.