Međusveučilišni sporazumi

Studenti se javljaju na natječaj koji objavljuje Sveučilište u Zagrebu na temelju dogovorenih programa međunarodne suradnje/potpisanih međusveučilišnih sporazuma (lista potpisanih sporazuma dostupna je na mrežnim stranicama: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralni_sporazumi)

Međufakultetski sporazumi

Studenti mogu ostvariti mobilnost:

–         javljanjem na natječaj koji objavljuje FFZG na temelju potpisanoga bilateralnog sporazuma;

–         iskazivanjem interesa za stranu partnersku instituciju ukoliko je sporazumom predviđena razmjena studenata (studenti se trebaju obratiti Uredu za međunarodnu suradnju, Ivani Bedeković ibedekov@ffzg.hr)

  CEEPUS

(Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program akademske mobilnosti.

 VRSTE MOBILNOSTI

  1. a)     mrežna mobilnost
  2. b)     mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)

 

  1. a)mrežna mobilnost,koja uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)

Popis hrvatskih visokih učilišta u odobrenim mrežama 2017./2018.

CEEPUS podržava mobilnost studenata dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog studija te mobilnost nastavnog osoblja.

Uvjeti koje student mora zadovoljavati jesu sljedeći:

  • završena najmanje dva semestra u području u kojem se želi prijaviti za mobilnost
  • državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. U slučaju da osoba nije državljanin jedne od zemalja članica CEEPUS-a, a redovni je student u zemlji članici CEEPUS-a  potrebno priložiti potvrdu o akademskom statusu (Equal Status Document)

Kako prijaviti mobilnost?

Prijave se vrše isključivo putem CEEPUS online sustava na www.ceepus.info  gdje se je potrebno registrirati s ulogom Mobility.

Ako vaš fakultet, odnosno odjel/odsjek, sudjeluje u jednoj od CEEPUS mreža, tada je mobilnost potrebno dogovoriti s lokalnim CEEPUS koordinatorom, koji obično raspisuje natječaj za odabir kandidata za odlaznu mobilnost. Popis hrvatskih visokih učilišta koji sudjeluju u CEEPUS mrežama kao i popis lokalnih CEEPUS koordinatora dostupan je kao zaseban dokument na mrežnim stranicama AMPEU.

Ako je odlazna mobilnost odobrena, prijavitelj  ispunjava on-line prijavu do 15. lipnja za zimski, odnosno 31. listopada za ljetni semestar. Prijava se ispunjava prijavom u CEEPUS sustav i praćenjem poveznice Manage your mobility applications. Postupak podnošenja prijave pokreće se pritiskom na ikonu “Action”,  nakon čega je potrebno slijediti upute čarobnjaka.

Nakon što ispunite i podnesete prijavu, vašu prijavu treba odobriti matična ustanova, Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, ustanova-domaćin te Nacionalni ured za CEEPUS u zemlji-domaćinu, koji Vam dodjeljuje stipendiju. Elektronskom poštom primit ćete automatsku obavijest o tome je li vaša stipendija odobrena ili odbijena. Sve ostale podatke i dokumente vezane uz vašu stipendiju primit ćete od Nacionalnog ureda za CEEPUS u zemlji-domaćinu.

  1. b)mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)

Mobilnost izvan CEEPUS mreža odnosi se na svaku mobilnost između dva visoka učilišta koja su prihvatljive ustanove za sudjelovanje u CEEPUS-u, pri čemu jedno ili oba visoka učilišta nisu uključena u odobrenu CEEPUS mrežu.  Budući da se mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. mobilnost freemovera) odobrava s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, u većini se zemalja freemover prijave odobravaju samo za ljetni semestar. Rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 30. studeni svake godine.

Ako želite ostvariti mobilnost kao freemover, potrebno se registrirati na www.ceepus.info te slijediti poveznicu Manage your mobility applications i pokrenuti izradu prijavnice pritiskom na ikonu “Action”.

Prije ispunjavanja prijave potrebno je dobiti  prihvatno pismo od ustanove u kojoj želite boraviti te dva pisma preporuke  od svoje matične ustanove u slučaju studenata i doktoranada.  Nastavno osoblje koje se prijavljuje za mobilnost mora priložiti prihvatno pismo koje je moguće preuzeti ovdje. Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija. Prilikom prijave za freemover mobilnost  u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata.

EVIDENCIJA ODLAZNE MOBILNOSTI

Sukladno uputama koje smo primili sa Sveučilišta u Zagrebu, svaka sastavnica, pa tako i Filozofski fakultet, dužna je prema novoj proceduri voditi evidenciju odlaznih studenata.

Evidencija se sastoji od podataka o vrsti i trajanju mobilnosti kao i o svim promjenama koje

se pojave za vrijeme trajanja mobilnosti a utječu na smanjenje ili povećanje broja mjeseci, odustanak od mobilnosti i sl.

U tu svrhu  molimo sve studente koji odlaze na mobilnost da ispune Obrazac za evidenciju mobilnosti  i pošalju ga e-mailom na adresu ibedekov@ffzg.hr  PRIJE odlaska na mobilnost. Također, ukoliko dođe do promjena student su dužni ispuniti novi obrazac i naznačiti o kojoj vrsti promjene se radi.