Natječaj za akademsku mobilnost 2021. – SVIJET

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. (drugi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.07. do 31.12.2021.).

Prijava se sastoji od ON-LINE prijave i slanja cjelokupne dokumentacije (1 pdf dokument: e-mailom).

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE 24. svibnja, 2021. do 12:00 sati
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije:  24. svibnja, 2021. do 14:00 sati  na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 24. svibnja, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti Pozivno pismo, a oba materijala u jednome pdf dokumentu poslati na: tsveljo@ffzg.hr najkasnije: 24. svibnja, 2021. do 14:00 sati

Moguće je ostvariti prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum).

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-akademsku-mobilnost-u-2021-godini-drugi-krug/


Natječaj za akademsku mobilnost 2021. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. (drugi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.07. do 31.12. 2021.).

Prijava se sastoji od ON-LINE prijave i cjelokupne dokumentacije (pdf dokumentacija e-mailom).

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  • Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE 24. svibnja, 2021. do 12:00 sati
  • Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je 24. svibnja do 14:00 sati na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 h, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti ostalu dokumentaciju. Sve materijale u jednome (1) pdf dokumentu poslati na: tsveljo@ffzg.hr najkasnije 24. svibnja do 14:00 sati .

Trošak kotizacije će se refundirati do maksimalnog iznosa: 2.150,00 kn.

Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva IZLAGANJE ili POSTER PREZENTACIJU.

Iznimno se odobrava i sudjelovanje na ONLINE verzijama znanstveno-stručnih skupova.

  • KRITERIJI za rangiranje prijava na Filozofskome fakultetu
  • SAŽETAK Natječaja

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-akademsku-mobilnost-u-2021-godini-drugi-krug/

 


Sufinanciranja razmjene profesora: Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene istraživača, docenata, eksperata i djelatnika u kulturi, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Bitan uvjet za pristup ovome programu je postojanje službenoga poziva upućenog od strane talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove u svrhu stručnog i  istraživačkog rada.

Zahtjev za sufinanciranjem moguće je poslati prije ili nakon održane mobilnosti, a najkasnije do 15.11.2021.

  •  Hrvatskim državljanima pozvanim na razmjenu u Italijumože biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja do maksimalno 906,00 eura
  • Za talijanske državljane predviđen je povrat 80% iznosa putnih troškova.

Prijave se šalju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu.

Informacije i obrasci: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sufinanciranja-razmjene-profesora-strucnjaka-i-osoba-iz-kulture-hrvatskaitalija-2/

https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/hr/avvisi/contributi-per-lo-scambio-di-visite.html

Za pozivna pisma talijanskim gostima profesorima/istraživačima/stručnjacima možete se obratiti Službi za međunarodnu suradnju na: tsveljo@ffzg.hr.

 


 

Stipendije Vlade Slovačke Republike 2021./22.

 Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studente, studijske istraživačke, predavačke i umjetničke boravke tijekom 2021./22.

Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranda, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika za boravak na slovačkim sveučilištima i u istraživačkim ustanovama.

Prvi rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2021. do 16.00 sati, za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2021. do 16.00 sati, za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra 2021./2022.

Informacije i obrasci: www.scholarships.sk

 


 

Poziv za sudjelovanje na virtualnoj konferenciji: Sveučilište u Cincinnatiju

Zbog nemogućnosti fizičke razmjene uslijed pandemije, Sveučilište u Cincinnatiju predlaže nastavak suradnje s partnerskim sveučilištima u virtualnom obliku i na teme aktualne u trenutnom globalnom okruženju, te poziva nastavnike i istraživače na sudjelovanje na mini-konferencijama.

Sveučilište u Cincinattiju poziva zainteresirane da se 11. ožujka 2021. uključe na  UC International Virtual Mini Conference na temu “Responding to the Global Pandemic with Research” (March 11, 2021 from 8:00am-12:00pm EST).

Opis izlaganja i link za prijavu dostupni su na: https://www.uc.edu/about/international/about/news-events/conference.html.

 


 

Austrijska baza stipendija i istraživačkih potpora

Baza podataka grants.at pruža informacije o raznim stipendijama i istraživačkim potporama za studente, doktorande i sveučilišne profesore. Online-Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung – grants.at


Natječaj za akademsku mobilnost 2021. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije: rezultati

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2021. godini (prvi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.01. do 01.07. 2021.) su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Natječaj za akademsku mobilnost 2021. – STRATEŠKI PARTNERI: REZULTATI

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2021. godini (prvi krug) za a) odlaznu mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA u 2021. g. su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Natječaj za akademsku mobilnost 2021. – SVIJET: REZULTATI

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2021. godini (prvi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.01. do 01.07.2021.) su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Azrieli Foundation’s International Postdoctoral Fellowship

Objavljen je poziv za stipendije za postdoktorski istraživački boravak na  Bar-Ilan University, Izrael za 2021/22. Stipendija uključuje troškove istraživanja i putovanja. Kandidati su obvezni u prijavi navesti i mentora na Bar-Ilan University. Prijave su on-line: https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/. Kandidati kojima je potrebna pomoć u pronalasku mentora mogu kontaktirati prof. dr. sc. Rachel Dekel: Rachel.Dekel@biu.ac.il


 

JESH stipendija – Austrija

Austrijska akademija znanosti objavila je natječaj JESH (Joint Excellence in Science and Humanities) – Croatia za prijavu hrvatskih znanstvenika za studijske boravke u Austriji u trajanju od 2 do 6 mjeseci. Natječaj je otvoren za sva područja znanosti za znanstvenike koji su u zadnjih 10 godina stekli stupanj doktora znanosti.

Više informacija https://www.oeaw.ac.at/en/funding/subsites/joint-excellence-in-science-humanities/.

Rok za prijavu otvoren je do daljnjega.

Sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i osoba iz kulture – Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i važnih osoba iz kulture, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa. Hrvatskim nastavnicima, stručnjacima i osobama iz kulture pozvanima na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja, a za talijanske nastavnike, stručnjake i osobe iz kulture predviđen je povrat cijelog iznosa utrošenog za međunarodne putne karte. Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove. Informacije


Mobilnost istraživača

Marie Sklodowska-Curie akcije


Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izradilo je Uputu za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo. Uputa je izrađena s namjerom da se znanstvenicima koji odlaze na rad u inozemstvo omogući uvid u radnje koje moraju izvršiti neposredno prije odlaska u inozemstvo ili neposredno nakon dolaska u stranu državu. Uputom se utvrđuju nužni koraci u području reguliranja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prijave/odjave prebivališta i boravišta te poreznog tretmana znanstvenika i članova njihovih obitelji prilikom privremenog odlaska u inozemstvo zbog istraživačkog rada. Prilikom izrade Upute Ministarstvo je konzultiralo sva relevantna nadležna tijela; Ministarstvo financija – Poreznu upravu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Uputu možete preuzeti OVDJE.


Ljetne škole u inozemstvu

Informacije o ljetnim školama koja su dostavila strana partnerska sveučilišta možete pronaći na mreežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Agence universitaire de la francophonie

Sveučilišna agencija za frankofoniju


Guide to Brazilian Higher Education Courses

http://www.britishcouncil.org.br//sites/default/files/guide_brazilian_highered_courses_inenglish.pdf


EUROPASS

Inicijativa Europass jest portfelj od pet dokumenata (Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass dopunska isprava o studiju, Europass dodatak svjedodžbi i Europass mobilnost) namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i lako usporediv način, a smatraju se vrlo važnim sredstvom za postizanje osobnih i profesionalnih ciljeva, a korisni su pojedincima koje zanima stalan ili privremeni rad u inozemstvu, stručno usavršavanje ili stjecanje novih akademskih iskustava, ali i poslodavcima koji dobivaju uvid u znanja, vještina i sposobnosti potencijalnih zaposlenika na jednostavan, pregledan i razumljiv način. Nacionalni Europass centar Hrvatska (NEC Hrvatska): www.europ