Erasmus+ natječaj za mobilnost u Izrael

 

Objavljen je Erasmus + natječaj za mobilnost u IZRAEL (Haifa University i Bar Ilan University) za aktivnosti podučavanja (održavanje nastave) i osposobljavanja, a za područja arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i judaistike.

Molimo kandidate da svakako pročitaju tekst Natječaja te upute Sveučilišta.

VAŽNE UPUTE za ovjeru dokumentacije na Filozofskome fakultetu:

·         Ispunjenu dokumentaciju za potpis odgovorne osobe potrebno je ostaviti u ladici ERASMUS+  na stolu za primopredaju dokumentacije kod ulaza na Fakultet.

·         DOKAZ o zaposlenju i SUGLASNOST dekana  za odsustvo s radnoga mjesta se na našem Fakultetu izdaje kao jedan dokument (stavke 4. i 5.  prijavne dokumentacije)

Prijavu čine dokumenti:

 1. prijavni obrazac (na hrvatskome jeziku),
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (STA Agreement) / osposobljavanja (STT Agreement) ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta,
 3. životopis,
 4. DOKAZ O ZAPOSLENJU (ne slati kopiju Ugovora), UPUTE, OBRAZAC
 5. potpisana SUGLASNOST dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta, UPUTE, OBRAZAC
 6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno).

Rok za prijavu: 7. veljače 2022. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti samo u elektroničkom obliku na e-mail adresu zpitner@unizg.hr.

Treći krug natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja, 07.03.2022. do 12.06.2022. – BiH, Crna Gora, Egipat, Kosovo, Izrael – PARTNERSKE ZEMLJE (unizg.hr)

Natječaj: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-ka107-za-mobilnost-osoblja-07032022-do-12062022-bih-crna-gora-egipat/


ERASMUS +  natječaj za mobilnost u SAD

Objavljen je Erasmus+ natječaj za mobilnost u SAD na CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY  za aktivnost podučavanja (održavanje nastave) i područje anglistike.

Molimo kandidate da svakako pročitaju tekst Natječaja te upute Sveučilište.

VAŽNE UPUTE za ovjeru dokumentacije na Filozofskome fakultetu:

·         Ispunjenu dokumentaciju za potpis odgovorne osobe potrebno je ostaviti u ladici ERASMUS+ na stolu za primopredaju dokumentacije kod ulaza na Fakultet.

·         DOKAZ o zaposlenju i SUGLASNOST dekana za odsustvo s radnoga mjesta se na našem Fakultetu izdaje kao jedan dokument (stavke 4. i 5. dokumentacije za prijavu)

Prijavu čine dokumenti:

 1. prijavni obrazac (na hrvatskome jeziku),
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (STA Agreement) ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta,
 3. životopis,
 4. DOKAZ O ZAPOSLENJU (ne slati kopiju Ugovora), UPUTE, OBRAZAC
 5. potpisana SUGLASNOST dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta, UPUTE, OBRAZAC
 6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno).

Rok za prijavu: 7. veljače 2022. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti samo u elektroničkom obliku na e-mail adresu zpitner@unizg.hr.

Drugi krug natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja, 07.03.2022. – 18.12.2022., Albanija, Armenija, Gruzija, SAD – PARTNERSKE ZEMLJE (unizg.hr)

Natječaj: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-ka107-za-mobilnost-osoblja-07032022-18122022-albanija-armenija-gruzij/


Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Erasmus+ (KA131) 2021./22.

: rok za prijavu prošao

 

Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 – Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u ak. god. 2021./2022.

Rok za prijavu: do srijede 22. prosinca 2021. do 12 sati (podne).

Erasmus+ natječaj je objavljen za aktivnosti:

 • podučavanje (za nastavno osoblje te za nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH);
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (za nastavno osoblje);
 • osposobljavanje (za nastavno i nenastavno osoblje).

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. ožujka 2022. do 30. rujna 2022.

S obzirom na epidemiološke uvjete dokumentacija za potpis dekana ostavlja se u kuverti u ladici ERASMUS na stolu za primopredaju dokumentacije na ulazu u Fakultet. Na istome se mjestu ovjerena dokumentacija i preuzima za daljnji postupak prijave. Za potpis prodekanice pristupnici dokument radnoga/nastavnoga plana ostavljaju u sobi D 20 (Blanka Bračić), te na istome mjestu preuzimaju potpisani obrazac.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Na Filozofskome fakultetu se Dokaz o zaposlenju i Suglasnost izdaje kao jedan dokument (u Natječaju na str. 2, Prijavna dokumentacija stavke 5. i 6.). UPUTE i OBRAZAC za izdavanje dokumenata Dokaz o zaposlenju; te Suglasnost dekana.
 2. Obrazac za prijavu mobilnosti.. (nastavni plan/plan rada str 2. Natječaja, stavka 2. Prijavna dokumentacija) na Filozofskome fakultetu potpisuje prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju. (The sending institution Name of dean / vice-dean = VICE-DEAN Prof Nevena Škrbić Alempijević, PhD). Dopunjeni dokument se za potpis prodekanice ostavlja u D20.

Gore navedene dokumente (pod 1. i 2.) potrebno je PRAVOVREMENO poslati u proceduru za potpis (ostaviti u ladici ERASMUS na stolu za primopredaju dokumentacije).


Erasmus natječaj za mobilnost djelatnika u Crnoj Gori (održavanje nastave)

: rok za prijavu prošao

 

Objavljen je Drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnostiod 10.01.2022. do 31.05.2022., a za mobilnost djelatnika na University of Montenegro u Crnoj Gori, a temeljem sporazuma koji je dogovorio Odsjek za pedagogiju.

Aktivnost koja se financira: održavanje nastave (5 dana).

Rok za prijavu:  do 10. prosinca 2021.

Molimo pristupnike da obrate pozornost na Upute Sveučilišta u Zagrebu, te interne upute za prikupljanje dokumentacije na Filozofskome fakultetu.

VAŽNE NAPOMENE:


 

Natječaj za akademsku mobilnost 2022. – STRATEŠKI PARTNERI: rok za prijavu prošao

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (prvi  krug) za a) odlaznu mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA, za mobilnost od 01.01. do 31.12.2022.

Rezultati Natječaja

Upute za realizaciju mobilnosti

 


Natječaj za akademsku mobilnost 2022. – SVIJET: rok za prijavu prošao

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (prvi   krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.01. do 01.07.2022.).

Rezultati Natječaja

Upute za realizaciju mobilnosti

 


Natječaj za akademsku mobilnost 2022. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije: rok za prijavu prošao

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (prvi   krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.01. do 01.07. 2022.).

Rezultati Natječaja

Upute za realizaciju mobilnostiStipendije zaklade British Scholarship Trust

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju na podnošenje prijave za stipendiju za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2022./2023.

 

Stipendije su namijenjene kandidatima upisanima na diplomske i poslijediplomske studije, koji do 1. listopada 2021. godine neće navršiti 30 godina.

Stipendije se dodjeljuju za znanstveno istraživanje te nisu namijenjene za razdoblje studija.

Rok za prijavu: 4. ožujka 2022.

Informacije: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/program-fulbright-specialist-u-akademskoj-godini-2022-2023/4638.

 

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr.


Program „Fulbright Specialist“ u 2022./23.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, objavilo je natječaj u sklopu programa „Fulbright Specialist“ koji hrvatskim akademskim i znanstvenim ustanovama nudi mogućnost ugošćivanja američkih predavača i znanstvenika na razdoblje od 2 do 6 tjedana.

Boravak američkih predavača i znanstvenika mora biti realiziran u akademskoj godini 2022./2023., odnosno u razdoblju između 1. srpnja 2022. i 30. rujna 2023.

Molimo potencijalne prijavitelje (odsjeke) koji žele ugostiti predavače i/ili znanstvenike da pravovremeno pošalju prijedloge za financiranje u slobodnoj formi zamolbe na e-mail adresu: projekti@ffzg.hr s obzirom da dio troškova (smještaj, hrana i lokalni prijevoz) snosi ustanova domaćin, a u dogovoru s Agencijom za mobilnost i programe EU.

Prijave se šalju Veleposlanstvu SAD-a preko elektroničkog sustava za prijavu najkasnije do 30. travnja 2022. https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/program-fulbright-specialist-u-akademskoj-godini-2022-2023/4638

Više informacija o programu „Fulbright Specialist“, natječaju i načinu prijave dostupne su na mrežnim stranicama Veleposlanstva SAD-a.


 

Sufinanciranja razmjene profesora: Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene istraživača, docenata, eksperata i djelatnika u kulturi, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Bitan uvjet za pristup ovome programu je postojanje službenoga poziva upućenog od strane talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove u svrhu stručnog i  istraživačkog rada.

Zahtjev za sufinanciranjem moguće je poslati prije ili nakon održane mobilnosti, a najkasnije do 15.11.2021.

 •  Hrvatskim državljanima pozvanim na razmjenu u Italijumože biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja do maksimalno 906,00 eura
 • Za talijanske državljane predviđen je povrat 80% iznosa putnih troškova.

Prijave se šalju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu.

Informacije i obrasci: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sufinanciranja-razmjene-profesora-strucnjaka-i-osoba-iz-kulture-hrvatskaitalija-2/

https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/hr/avvisi/contributi-per-lo-scambio-di-visite.html

Za pozivna pisma talijanskim gostima profesorima/istraživačima/stručnjacima možete se obratiti Službi za međunarodnu suradnju na: tsveljo@ffzg.hr.

 


Austrijska baza stipendija i istraživačkih potpora

Baza podataka grants.at pruža informacije o raznim stipendijama i istraživačkim potporama za studente, doktorande i sveučilišne profesore. Online-Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung – grants.at


JESH stipendija – Austrija

Austrijska akademija znanosti objavila je natječaj JESH (Joint Excellence in Science and Humanities) – Croatia za prijavu hrvatskih znanstvenika za studijske boravke u Austriji u trajanju od 2 do 6 mjeseci. Natječaj je otvoren za sva područja znanosti za znanstvenike koji su u zadnjih 10 godina stekli stupanj doktora znanosti.

Više informacija https://www.oeaw.ac.at/en/funding/subsites/joint-excellence-in-science-humanities/.

Rok za prijavu otvoren je do daljnjega.Mobilnost istraživača

Marie Sklodowska-Curie akcije


Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izradilo je Uputu za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo. Uputa je izrađena s namjerom da se znanstvenicima koji odlaze na rad u inozemstvo omogući uvid u radnje koje moraju izvršiti neposredno prije odlaska u inozemstvo ili neposredno nakon dolaska u stranu državu. Uputom se utvrđuju nužni koraci u području reguliranja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prijave/odjave prebivališta i boravišta te poreznog tretmana znanstvenika i članova njihovih obitelji prilikom privremenog odlaska u inozemstvo zbog istraživačkog rada. Prilikom izrade Upute Ministarstvo je konzultiralo sva relevantna nadležna tijela; Ministarstvo financija – Poreznu upravu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Uputu možete preuzeti OVDJE.


Ljetne škole u inozemstvu

Informacije o ljetnim školama koja su dostavila strana partnerska sveučilišta možete pronaći na mreežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Agence universitaire de la francophonie

Sveučilišna agencija za frankofoniju


Guide to Brazilian Higher Education Courses

http://www.britishcouncil.org.br//sites/default/files/guide_brazilian_highered_courses_inenglish.pdf


EUROPASS

Inicijativa Europass jest portfelj od pet dokumenata (Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass dopunska isprava o studiju, Europass dodatak svjedodžbi i Europass mobilnost) namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i lako usporediv način, a smatraju se vrlo važnim sredstvom za postizanje osobnih i profesionalnih ciljeva, a korisni su pojedincima koje zanima stalan ili privremeni rad u inozemstvu, stručno usavršavanje ili stjecanje novih akademskih iskustava, ali i poslodavcima koji dobivaju uvid u znanja, vještina i sposobnosti potencijalnih zaposlenika na jednostavan, pregledan i razumljiv način. Nacionalni Europass centar Hrvatska (NEC Hrvatska): www.europ