Natječaj za CEEPUS freemover stipendije: studenti i nastavnici

Otvoren je Natječaj za prijavu freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS. Prijave se podnose za stipendije u ljetnom semestru tekuće akademske godine, a namijenjene su studentima, doktorandima i nastavnom osoblju (napomena – Slovenija ne potvrđuje freemover prijave nastavnoga osoblja). Rok za prijavu: 30. studeni 2019.


Poziv za održavanje nastave na Chonnam National University

Chonnam National University (Južna Koreja) poziva nastavnike da se prijave za održavanje nastave u okviru Chonnam National University International Summer Session koji će se održati od 24. lipnja do 24. srpnja 2020. Rok za prijavu: do ponedjeljka 18. studenoga 2019. na: staff@unizg.hr

Detaljnije informacije. http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/poziv-nastavnicima-za-odrzavanja-predavanja-na-chonnam-national-university-international-summer-ses-3/.


Natječaj za akademsku mobilnost 2020. – STRATEŠKI PARTNERI: ZATVOREN

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) za a) odlaznu mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA u 2020. g. Mobilnost se može ostvariti od 01.01. – 31.12.2020. bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te proslijeđeni pristupnicima. KRITERIJI Filozofskoga fakulteta.

UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA na Filozofskome fakultetu


Natječaj za akademsku mobilnost 2020. – SVIJET: ZATVOREN

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.01. do 01.07.2020.) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te proslijeđeni pristupnicima. KRITERIJI Filozofskoga fakulteta

UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA na Filozofskome fakultetu


Natječaj za akademsku mobilnost 2020. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije: ZATVOREN

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.01. do 01.07. 2020.) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te proslijeđeni pristupnicima. .KRITERIJI Filozofskoga fakulteta


Erasmus+ Partnerske zemlje

BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, IRAN, KOSOVO, UKRAJINA

Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 02.12.2019. do 31.03.2021. za određena područja suradnje (BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, IRAN, KOSOVO, UKRAJINA). Rok za prijavu: do 23. listopada 2019.
– Pristupnici su dužni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i Uputa
UPUTE za dokumente: Dokaz o zaposlenju i Potpisanu suglasnost za odsustvo s radnog mjesta
OBRAZAC za dokument: Dokaz o zaposlenju i Potpisana suglasnost za odsustvo s radnog mjesta
Staff Mobility for Teaching agreement potpisuju i pečatom ovjeravaju OBJE ustanove (inozemno sveučilište i Filozofski fakultet; potpisnik = VICE-DEAN Prof. Dragan Bagić, PhD.


Erasmus+ Partnerske zemlje: IZRAEL – ZATVOREN

Rezultati Četvrtoga kruga Natječaja Erasmus+KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 25.11.2019. do 31.05.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta.


Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u 2019./20.: REZULTATI i UPUTE

REZULTATI Natječaja za mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA103) – Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u 2019./2020. za aktivnosti: podučavanje (nastavno osoblje temeljem Erasmus+ ugovora, popis); kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje); osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje); podučavanje (nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH) su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta.

  • UPUTE  za realizaciju putnoga naloga na Filozofskome fakultetu.
  • NAKON Erasmus+ mobilnosti: SAŽETAK

Stipendije Švicarske Konfederacije u 2020./21.

Objavljen je Natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u 2020./21. i to za sljedeće kategorije stipendija: stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane (MA) kandidate; stipendije za doktorske studije, za diplomirane (MA) kandidate; stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2016. i 31. srpnja 2020. godine; stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za diplomirane (BA) kandidate.
Rok: 15. studenoga 2019.


Erasmus+ IZRAEL: mobilnost od 1.9.2019. do 31.5.2020.: ZATVOREN

Rezultati Trećega Kruga Natječaja Erasmus+KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 01.09.2019. do 31.05.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE.

  • UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA

Natječaj za Erasmus+ KA107– partnerske zemlje: IZRAEL i KOSOVO: Zatvoren

Rezultati i upute za  Drugi Krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 03.06.2019. do 31.05.2020. će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i Sveučilišta.

  • UPUTE Filozofskoga fakulteta za realizaciju sredstava

Sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i osoba iz kulture – Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i važnih osoba iz kulture, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa. Hrvatskim nastavnicima, stručnjacima i osobama iz kulture pozvanima na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja, a za talijanske nastavnike, stručnjake i osobe iz kulture predviđen je povrat cijelog iznosa utrošenog za međunarodne putne karte. Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove. Informacije


Natječaj za Erasmus+ PC: nastavnici:

IRAN, IZRAEL, KOSOVO, RUSIJA, UKRAJINA: REZULTATI i UPUTE

Rezultati Erasmus+ KA107 natječaj aza mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 28.01.2019. do 31.03.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE za određena područja suradnje su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

  • UPUTE za realizaciju na Filozofskome fakultetu.

 PostDoc Latvija

Latvijska Državna agencija za razvoj obrazovanja provodi postdoktorski program do 2020. godine. Program je namijenjen svim znanstvenicima i znanstvenicama koji su stekli doktorat znanosti prije najviše 5 godina od datumaotvaranja natječaja, a htjeli bi provoditi jednu od sljedećih aktivnosti na javnim ili privatnim istraživačkim institucijama odnosno u privatnom sektoru u Latviji:  primijenjeno i temeljno istraživanje; jačanje vještina (trening); transfer znanja i tehnologija; stjecanje intelektualnog vlasništva; međunarodna mobilnost i umrežavanje. Informacije.


Mobilnost istraživača

Marie Sklodowska-Curie akcije


Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izradilo je Uputu za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo. Uputa je izrađena s namjerom da se znanstvenicima koji odlaze na rad u inozemstvo omogući uvid u radnje koje moraju izvršiti neposredno prije odlaska u inozemstvo ili neposredno nakon dolaska u stranu državu. Uputom se utvrđuju nužni koraci u području reguliranja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prijave/odjave prebivališta i boravišta te poreznog tretmana znanstvenika i članova njihovih obitelji prilikom privremenog odlaska u inozemstvo zbog istraživačkog rada. Prilikom izrade Upute Ministarstvo je konzultiralo sva relevantna nadležna tijela; Ministarstvo financija – Poreznu upravu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Uputu možete preuzeti OVDJE.


Ljetne škole u inozemstvu

Informacije o ljetnim školama koja su dostavila strana partnerska sveučilišta možete pronaći na mreežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Agence universitaire de la francophonie

Sveučilišna agencija za frankofoniju


Guide to Brazilian Higher Education Courses

http://www.britishcouncil.org.br//sites/default/files/guide_brazilian_highered_courses_inenglish.pdf


EUROPASS

Inicijativa Europass jest portfelj od pet dokumenata (Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass dopunska isprava o studiju, Europass dodatak svjedodžbi i Europass mobilnost) namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i lako usporediv način, a smatraju se vrlo važnim sredstvom za postizanje osobnih i profesionalnih ciljeva, a korisni su pojedincima koje zanima stalan ili privremeni rad u inozemstvu, stručno usavršavanje ili stjecanje novih akademskih iskustava, ali i poslodavcima koji dobivaju uvid u znanja, vještina i sposobnosti potencijalnih zaposlenika na jednostavan, pregledan i razumljiv način. Nacionalni Europass centar Hrvatska (NEC Hrvatska): www.europ