Središnji ured za međunarodnu suradnju Rektorata (Zvonimirova 8) privremeno

OBUSTAVLJA individualne konzultacije i savjetovanja (fizički dolazak u ured) za SVE: domaće i strane studente, nastavnike, administrativno-tehničko osoblje i građane.

Dodatne informacije


Stipendija za istraživanje u sklopu izrade doktorskoga rada na Sveučilištu Alberta u Edmontonu, Kanada

Stipendija je namijenjena istraživanju u sklopu izrade doktorskoga rada u akademskoj godini 2020./2021., odnosno od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine, na Institutu Wirth za austrijske i srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada. Rok: 13. travnja 2020. Na natječaj se mogu prijaviti mladi znanstvenici iz područja humanističkih znanosti, društvenih znanosti i umjetničkog područja. Kandidati moraju biti hrvatski državljani upisani na poslijediplomski studij na hrvatskom sveučilištu (pri kraju studija, pred izradom doktorskoga rada) i izvrsno se služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. INFORMACIJE


Stipendije Fulbright za 2021./22. preddoktorska i postdoktorska istraživanja

Objavljen je Natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2021./2022.:  Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (od 4 do 9 mjeseci); Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili ekvivalent i upisan doktorski studij u RH). Rok za prijavu: 11. svibnja 2020. Dodatne informacije: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/stipendije-mzo-a-ampeu-a-i-vlade-sad-a-program-fulbright-za-akademsku-godinu-2021-2022/3556


Stipendije Vlade Republike Latvije za 2020./2021.

Latvijska državna agencija za razvoj obrazovanja objavila je mogućnost dodjeljivanja stipendija za studente, znanstvenike i sveučilišne nastavnike iz Republike Hrvatske tijekom akademske godine 2020./2021., uključujući i ljetne škole koje organiziraju latvijska visoka učilišta. Rok: 01. 04. 2020.  Detaljne informacije te upute o postupku prijave i potrebnim dokumentima dostupne su na stranicama Latvijske državne agencije za razvoj obrazovanja: http://www.viaa.gov.lv/scholarships


Natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike za 2020./21.

Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike za 2020./21., između ostaloga i za boravak sveučilišnih PROFESORA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I SLOVAČKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI u trajanju do najviše 30 dana. Rok za prijavu: 15. ožujka 2020.
Informacije: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-slovacke-republike-za-akademsku-godinu-2020-2021/3368


Erasmus+ Partnerske zemlje: IZRAEL – zatvoren

Rezultati i UPUTE Petoga Kruga Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 02.02.2020. do 31.05.2020. IZRAEL bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA na Filozofskome fakultetu


Natječaj za akademsku mobilnost 2020. – STRATEŠKI PARTNERI: rezultati i UPUTE

Rezultati i upute za realizaciju sredstava Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) za a) odlaznu mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA u 2020. g. Mobilnost se može ostvariti od 01.01. – 31.12.2020. su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te proslijeđeni pristupnicima. KRITERIJI Filozofskoga fakulteta.

UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA na Filozofskome fakultetu

Potvrda o boravku na stranoj ustanovi


Natječaj za akademsku mobilnost 2020. – SVIJET: rezultati i UPUTE

Rezultati i upute za realizaciju sredstava Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.01. do 01.07.2020.) su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te proslijeđeni pristupnicima. KRITERIJI Filozofskoga fakulteta

UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA na Filozofskome fakultetu

Potvrda o boravku na stranoj ustanovi


Natječaj za akademsku mobilnost 2020. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije: rezultati i UPUTE

Rezultati i upute za realizaciju sredstava s Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.01. do 01.07. 2020.) su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te proslijeđeni pristupnicima. .KRITERIJI Filozofskoga fakulteta


Erasmus+ Partnerske zemlje: IZRAEL – REZULTATI I UPUTE

Rezultati Četvrtoga kruga Natječaja Erasmus+KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 25.11.2019. do 31.05.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta.


Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u 2019./20.: REZULTATI i UPUTE

REZULTATI Natječaja za mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA103) – Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u 2019./2020. za aktivnosti: podučavanje (nastavno osoblje temeljem Erasmus+ ugovora, popis); kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje); osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje); podučavanje (nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH) su objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta.

  • UPUTE  za realizaciju putnoga naloga na Filozofskome fakultetu.
  • NAKON Erasmus+ mobilnosti: SAŽETAK

Erasmus+ IZRAEL: mobilnost od 1.9.2019. do 31.5.2020.: REZULTATI I UPUTE

Rezultati Trećega Kruga Natječaja Erasmus+KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 01.09.2019. do 31.05.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE.

  • UPUTE za realizaciju PUTNOGA NALOGA

Natječaj za Erasmus+ KA107– partnerske zemlje: IZRAEL i KOSOVO: REZULTATI I UPUTE

Rezultati i upute za  Drugi Krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 03.06.2019. do 31.05.2020. će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i Sveučilišta.

  • UPUTE Filozofskoga fakulteta za realizaciju sredstava

Sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i osoba iz kulture – Hrvatska/Italija

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i važnih osoba iz kulture, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa. Hrvatskim nastavnicima, stručnjacima i osobama iz kulture pozvanima na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja, a za talijanske nastavnike, stručnjake i osobe iz kulture predviđen je povrat cijelog iznosa utrošenog za međunarodne putne karte. Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove. Informacije


 PostDoc Latvija

Latvijska Državna agencija za razvoj obrazovanja provodi postdoktorski program do 2020. godine. Program je namijenjen svim znanstvenicima i znanstvenicama koji su stekli doktorat znanosti prije najviše 5 godina od datumaotvaranja natječaja, a htjeli bi provoditi jednu od sljedećih aktivnosti na javnim ili privatnim istraživačkim institucijama odnosno u privatnom sektoru u Latviji:  primijenjeno i temeljno istraživanje; jačanje vještina (trening); transfer znanja i tehnologija; stjecanje intelektualnog vlasništva; međunarodna mobilnost i umrežavanje. Informacije.


Mobilnost istraživača

Marie Sklodowska-Curie akcije


Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izradilo je Uputu za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo. Uputa je izrađena s namjerom da se znanstvenicima koji odlaze na rad u inozemstvo omogući uvid u radnje koje moraju izvršiti neposredno prije odlaska u inozemstvo ili neposredno nakon dolaska u stranu državu. Uputom se utvrđuju nužni koraci u području reguliranja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prijave/odjave prebivališta i boravišta te poreznog tretmana znanstvenika i članova njihovih obitelji prilikom privremenog odlaska u inozemstvo zbog istraživačkog rada. Prilikom izrade Upute Ministarstvo je konzultiralo sva relevantna nadležna tijela; Ministarstvo financija – Poreznu upravu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Uputu možete preuzeti OVDJE.


Ljetne škole u inozemstvu

Informacije o ljetnim školama koja su dostavila strana partnerska sveučilišta možete pronaći na mreežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Agence universitaire de la francophonie

Sveučilišna agencija za frankofoniju


Guide to Brazilian Higher Education Courses

http://www.britishcouncil.org.br//sites/default/files/guide_brazilian_highered_courses_inenglish.pdf


EUROPASS

Inicijativa Europass jest portfelj od pet dokumenata (Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass dopunska isprava o studiju, Europass dodatak svjedodžbi i Europass mobilnost) namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i lako usporediv način, a smatraju se vrlo važnim sredstvom za postizanje osobnih i profesionalnih ciljeva, a korisni su pojedincima koje zanima stalan ili privremeni rad u inozemstvu, stručno usavršavanje ili stjecanje novih akademskih iskustava, ali i poslodavcima koji dobivaju uvid u znanja, vještina i sposobnosti potencijalnih zaposlenika na jednostavan, pregledan i razumljiv način. Nacionalni Europass centar Hrvatska (NEC Hrvatska): www.europ