BORAVAK DJELATNIKA FAKULTETA U INOZEMSTVU 

Mobilnost djelatnika je propisana Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

Okvirni prikaz mogućnosti financiranja (grafički prikaz)

 • AKADEMSKA mobilnost*
 • ISTRAŽIVAČKA mobilnost*
 • ERASMUS +  program*
 • ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES *
 • Ostali programi

*Obvezna prijava na NATJEČAJ*

https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/staff-mobility/gostovanja-u-inozemstvu/konferencije-seminari-obavijesti/

Evidencija međunarodne suradnjehttp://medjunarodna.unizg.hr/

AKADEMSKA MOBILNOST

PRIJE MOBILNOSTI

 • Pravo na financiranje ostvaruje se temeljem putnog naloga (uputa: PUTNI NALOG  akademska mobilnost)
 • Ispunjeni PUTNI NALOG  je potrebno pravovremeno proslijediti Službi za međunarodnu suradnju (u slučaju epidemioloških mjera: ostaviti na stolu za primopredaju dokumentacije kod ulaza na Fakultet. Ladica ERASMUS+) nakon što ga potpiše pročelnik/ica Odsjeka.
 • Kandidati odabrani za akademsku razmjenu dužni su posjedovati putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreće za vrijeme mobilnosti. Za razdoblje koje će provesti u inozemstvu odabrani kandidati sami ugovaraju policu osiguranja.
 • Potvrda o boravku na stranom Sveučilištu (obrazac* potvrđuje inozemno Sveučilište, a dostavlja djelatnik po povratku s mobilnosti) 

NAKON MOBILNOSTI:

Putni nalog je potrebno popuniti i potpisati i nakon povratka:

 • priložiti ispis* iz Evidencije međunarodne suradnje web stranice Sveučilišta),
 • priložiti ispunjenu i ovjernu Potvrdu o boravku *  obrazac ovjerava (potpisom i (pečatom) inozemno sveučilište / institucija domaćin
 • ostale dokumente (putne karte, itd.) ukoliko se potražuju putni troškovi.

ERASMUS+

PRIJE MOBILNOSTI

 • Pravo na financiranje ostvaruje se temeljem putnog naloga (upute PUTNI NALOG Erasmus+ )
 • Odabrani kandidati dužni su proučiti UPUTE * Sveučilišta u Zagrebu i Upute Filozofskoga fakulteta
 • Odabrani kandidati dužni su posjedovati putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreće za vrijeme mobilnosti. Za razdoblje koje će provesti u inozemstvu odabrani kandidati sami ugovaraju policu osiguranja.

ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES

PRIJE MOBILNOSTI

 • Pravo na financiranje ostvaruje se temeljem putnog naloga (uputa: PUTNI NALOG Erasmus+ Partner Countries)
 • Odabrani kandidati dužni su proučiti UPUTE* Sveučilišta u Zagrebu i Upute Filozofskoga fakulteta
 • Odabrani kandidati dužni su posjedovati putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreće za vrijeme mobilnosti. Za razdoblje koje će provesti u inozemstvu odabrani kandidati sami ugovaraju policu osiguranja.

Vizni režim

informacije o diplomatskim predstavništvima i konzularnim uredima u RH: mrežne stranice Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1123#


GOSTI PROFESORI NA FILOZOFSKOME FAKULTETU

Okvirni prikaz mogućnosti financiranja dolazne mobilnosti


Za dodatne informacije  – slobodno kontaktirajte:

Služba za međunarodnu suradnju
(Knjižnica, prizemlje, hodnik iza Info-pulta)
Tamara Šveljo
tsveljo@ffzg.hr / international@ffzg.hr
Uredovno vrijeme: 7-15 sati
++ 385 1 409 22 66 / kućni 2266
Fax: ++ 385 1 6156 879