Programe potpore pružaju i multilateralne organizacije i aktivnosti, kao što su: