Rezultati natječaja za Erasmus+ studijski boravak za ak.god. 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente – studijski boravak – za ak. god. 2020./21.

Studenti su dužni pažljivo pročitati cijeli (izvorni) tekst rezultata natječaja objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu kao i dodatne Upute za studente Filozofskog fakulteta.

Rezultati i uputa o žalbi za studente FFZG

Erasmus + 2020/21.– Natječaj za studijski boravak – ZATVOREN

Rezultate NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA 103) u 2020./2021. očekujemo u travnju 2020.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu.

U svrhu pripreme sadržaja studijskoga boravka studenti se trebaju obratiti ECTS koordinatorima odsjeka.

Rok za prijavu: do 12:00 sati u petak 21. veljače 2019.

Studenti u nepovoljnom položaju dobivaju dodatnih 200 EUR mjesečno (Dodatak II – dodatna potpora za studente u nepovoljnome položaju OBAVEZNO PROČITATI!). Studenti nižeg socioekonomskog statusa, Izbjeglice, tražitelji azila ili migranti, studenti (muški spol) u humanističkom području, Studenti s djecom, Studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta, Studenti djeca hrvatskih branitelja, Studenti pripadnici romske manjine, Studenti iz alternativne skrbi, Studenti iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka.

Novo: vezano za Dodatak II : Dodatna potpora se odobrava za studente (muški rod) u humanističkom području. Potpora se odobrava i za  studente (muški rod) dvopredmetnih studija kombinacije studijskih grupa društvenoga i humanističkoga područja koji za mobilnost odaberu svoju studijsku grupu društvenoga područja (informacijske znanosti, pedagogija, sociologija). Studenti koji studiraju studijsku grupu/e društvenoga područja (jednopredmetni studij ili obje studijske grupe) nisu u uključeni u ovu kategoriju.

Za studente nižeg socioekonomskog statusa, kriteriji su se ublažili a uvedene su i druge podzastupljene ili ranjive skupine studenata. Iznos stipendije se više ne uzima u obzir za izračun osobnog odbitka roditelja.

Visoki stupanj znanja jezika (B2 minimalno) je uvjet za sudjelovanje u mobilnosti. Student se dužan PRIJE PRIJAVE na natječaj za mobilnost dobro pripremiti i informirati o detaljima i posebnim uvjetima znanja stranog jezika (radni jezik) za svako pojedino strano sveučilište na kojem želi studirati.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu.

Sve upite vezano uz Natječaj studenti mogu poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME.

Mole se studenti da koriste email adresu koja se sastoji od njihova imena i prezimena, po mogućnosti adresu koju su dobili na ffzg poslužitelju. Ovakva email adresa znatno olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.  

INFO – DAN  za studente Filozofskoga fakulteta je održan u četvrtak, 6. veljače u 11 sati u Konferencijskoj dvorani u Knjižnici.