Filozofski fakultet sudjeluje na Europskoj noći istraživača koja će se održati u petak 27. rujna 2019. godine od 17.00 do 22.00 sata – Europski trg, Tunel Grič.

Od naših istraživača sudjeluju istraživači s Odsjeka za arheologiju koji će organizirati sukcesivne radionice ArheoLabKako arheolozi obrađuju ulomke keramike koje nađu tijekom arheoloških istraživanja? i radionicu Arheolozi na velikom platnu i van njegaKakvu sliku imate o arheolozima temeljem filama?, a istraživači s Odsjeka za kroatistiku će organizirati kvizove Jezik i književnost tvoj su fah, pokaži to svima u jedan mah! namijenjene za male i velike te će ugostiti kvizaše Moranu Zibar i Krešimira Sučević-Međerala, glumicu Juditu Franković i pisca Kristiana Novaka. Program

Podržite istraživače tijekom Noći i priključite se znanstvenim avanturama.

Više informacija potražite na ovdje.

Europska noć istraživača je dugogodišnja inicijativa Europske komisije u području znanosti kojoj je naglasak na popularizaciji znanosti, osvještavanju javnosti o važnosti ”znanosti u društvu i za društvo”, o važnosti rada znanstvenika i istraživača, o europskim i nacionalnim politikama u znanosti, a obilježava se svake godine zadnjeg petka u mjesecu rujnu diljem Europe.

Riječ je o projektu u trajanju od 15 mjeseci koji je financiran u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020., provodi se između 18 partnera, a jedan od glavnih organizatora i partnera za Zagreb je Sveučilište u Zagrebu sa svojim fakultetima: Agronomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Filozofski fakultet, Geodetski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet. Sudionici u zagrebačkom programu su još i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Institut ‘Ruđer Bošković’, Hrvatsko katoličko sveučilište, Institut za društvena istraživanja i Institut za fiziku.