Sveučilište u Zagrebu, a time i Filozofski fakultet dio je Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC, saveza koju čini deset sveučilišta posvećenih poticanju mobilnosti i uključenosti radi ostvarivanja društvenog učinka.

Dio smo grupe prestižnih europskih sveučilišta koje podupire Europska komisija, a nastoji biti vodeća međunarodna institucija koja slavi svoje europske korijene, a ujedno ostaje otvoreno i uključivo okruženje.

UNIC je zajedničko djelo studenata i sveučilišnih djelatnika, koji udružuju snage kako bi prepoznali i uklonili prepreke i barijere radi unaprjeđivanja suradnje među sveučilištima te aktivno i kreativno iskorištavali nove prilike za suradnje u istraživanjima, učenju i nastavi te politikama na razini sveučilišta i administrativnim pitanjima.

Ambicija UNIC-a je da se studenti i sveučilišni djelatnici mogu neometano kretati unutar i izvan UNIC-a. Prilagođavamo tu mobilnost izrazito raznolikoj populaciji naših sveučilišta. Razvijamo poseban pristup mobilnosti kako bismo omogućili različite oblike mobilnosti (fizički, virtualni ili miješani) i različite vrste mobilnosti (modularna suradnja, individualna razmjena, programi zajedničkih/dvostrukih diploma).