OBJAVE JAVNIH NABAVA

 • ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Utvrđuje se pročišćeni tekst Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji sadrži: Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave KLASA: 053-01/17-01/73, URBROJ: 3804-850-17-1 od 18. siječnja 2017., Odluku o dopuni odluke o provedbi postupka javne nabave KLASA: 053-01/17-01/73, URBROJ: 3804-850-20-2 od 14. siječnja 2020.

Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave (pročišćeni tekst)

(objavljeno: 14.01.2020.)

 • OGLAS O PRODAJI KUHINJE I KUHINJSKOG INVENTARA PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 

Temeljem odluke Dekanice Filozofskog fakulteta, klasa: 053-01/19-01/465, urbroj: 3804-850-19-1 od 30. travnja 2019. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje sljedeći Oglas o prodaji kuhinje i kuhinjskog inventara prikupljanjem ZATVORENIH PISANIH ponuda.

(objavljeno: 30.04.2019.)

 • POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 76. Zakona Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja:

  1. Ennea d.o.o., Kratka 2, Varaždin
  2. Zagreb film, Vlaška 80, Zagreb
  3. Osam d.o.o., Ulica Milovana Kovačevića 8, Zagreb
  4. Edulogic j.d.o.o., Nova ulica 14a, Brdovec
  5. Anatevka j.d.o.o., Šestanovac
  6. Mudrica d.o.o., Boškovićeva 7b, Zagreb
  7. VET–TV d.o.o., Vila Velebita 36, Zagreb
  8. EKO JANJE d.o.o., Petra Krešimira IV 30, Knin

(ažurirano: 02.10.2020.)

PLAN NABAVE

Sukladno članku 4., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

REGISTAR UGOVORA

Sukladno članku 7., stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) od 1. sječnja 2018. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Filozofski fakultet u Zagrebu obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.