Službenik za informiranje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

Davorka Vuković, dipl. iur.
E-mail: davukovic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092 020