MISIJA

Misija je Filozofskoga fakulteta biti nacionalni lider i globalni partner u stvaranju i prenošenju znanja koja oblikuju humanije društvo. Velikim izborom studijskih programa i stoljetnom tradicijom u podučavanju studentima omogućujemo jedinstveno i dinamično dvopredmetno studiranje, koje potiče aktivno upravljanje akademskom karijerom i oblikovanje studija prema individualnim potrebama. Naši se studenti obrazuju za preuzimanje najodgovornijih uloga u stvaranju boljega društva – nastavničkih, istraživačkih, kulturnih i stručnih. Svjesni svoje odgovornosti u tome procesu, vodimo se načelima podučavanja temeljenoga na istraživanju, otvorenosti i etičnosti.

Filozofski fakultet posvećen je stvaranju poticajnoga okruženja za provođenje vrhunskih istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Integracijom u europski istraživački prostor osiguravamo veći odjek svojih istraživanja, a mladim istraživačima omogućujemo pristup naprednim tehnologijama i vještinama. Odgovorni prema prošlosti i otvoreni prema budućnosti, istražujemo i kritički vrednujemo nacionalno nasljeđe i identitet. Vjerujući u načelo slobode u istraživanju, potičemo istraživače u oblikovanju relevantnih pitanja i unutar tradicionalnih istraživačkih polja i u međudisciplinarnome prostoru.

Filozofski fakultet prepoznaje i prihvaća svoju ulogu u stvaranju naprednijega društva. Svojom stručnom i znanstvenom ekspertizom pomažemo društvu da prepozna i uspješno odgovori na lokalne, nacionalne i globalne izazove. Koristeći prednosti smještaja u glavnome gradu, osnažujemo veze između Fakulteta, javnoga i privatnoga sektora, što je temelj za inovativna partnerstva i komparativna prednost za ulazak studenata na tržište rada.

VIZIJA

Filozofski fakultet osnažit će svoju poziciju u području društvenih i humanističkih znanosti na prostoru srednje i jugoistočne Europe. Svojim studijskim programima privlačit će najkvalitetnije i najmotiviranije studente iz Republike Hrvatske i inozemstva te će biti poticajno i poželjno mjesto za studiranje i znanstveni rad.

Strateški jasnije planirana istraživanja i ciljanije međunarodno djelovanje definirat će znanstveno-nastavnu djelatnost i integraciju Fakulteta u Europski istraživački i visokoobrazovni prostor. Usklađivanje struktura studijskih programa na temelju kompetencija koje pojedini programi nude olakšat će povezivanje i prohodnost između različitih razina studija: preddiplomske, diplomske i poslijediplomske.

Filozofski fakultet kontinuirano će raditi na podizanju znanstvene, društvene, kulturne i gospodarske relevantnosti znanstvenoga i nastavnoga rada te promociji kompetencija i znanja u javnome prostoru. Društvene i humanističke znanosti te Filozofski fakultet kao njihovo institucionalno središte u Republici Hrvatskoj prepoznavat će aktualne nacionalne i globalne probleme te aktivno doprinositi u njihovu rješavanju. Filozofski fakultet kao javna ustanova zastupat će visoku razinu društvene odgovornosti, što uključuje etičnost u istraživanjima, odgovornost u podučavanju kompetentnih stručnjaka, osjetljivih prema važnim društvenim problemima i ranjivim društvenim pojedincima i skupinama. Filozofski fakultet bit će primjer učinkovitosti i organiziranosti u financijskome, pravnom i strukturnom smislu.

Izvor: Razvojna i znanstveno istraživačka strategija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do 2023. godine