Odsjek je osnovna znanstvena i nastavna jedinica koja se sastoji od katedri, a može imati i druge jedinice o čijem osnivanju odlučuje Fakultetsko vijeće. Fakultetski odsjek izvodi studije u jednome znanstvenom polju s pripadajućim granama.

Samostalna katedra je znanstveno-nastavna i/ili stručna jedinica Fakulteta koja pokriva jedno ili više znanstvenih polja ili struka.