Djelatnost Fakulteta kao visokog učilišta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu jest:

  • obrazovanje studenata na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom znanstvenom i stručnom studiju u znanstvenim područjima društvenih i humanističkih znanosti;
  • stručno usavršavanje nastavnika;
  • znanstveno-istraživačka djelatnost;
  • izrada i provedba znanstvenih, istraživačkih i stručnih projekata;
  • provedba postupaka izbora u odgovarajuća zvanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
  • obrazovanje odraslih;
  • tiskarstvo, nakladništvo i izdavaštvo;
  • pružanje usluga trgovačkim društvima i drugim organizacijama kada to služi razvoju osnovne djelatnosti.