Centar je ustrojbena jedinica Fakulteta ili odsjeka, koji se bavi znanstvenim, stručnim i nastavnim radom. Na Filozofskom fakultetu djeluju sljedeći centri:

Centri koji djeluju pri fakultetu:


Zavod je ustrojbena jedinica odsjeka ili Fakulteta koja se bavi znanstveno-istraživačkim i stručnim radom.

Zavodi Fakulteta su:

Zavodi odsjeka su: