Zavod je ustrojbena jedinica odsjeka ili Fakulteta koja se bavi znanstveno-istraživačkim i stručnim radom.

Zavodi Fakulteta:

Zavodi odsjeka su: