Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. od br. 3/15. do 112/18.) objavljuje se godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu.

Temeljem čl. 27. st. 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3./2015 .– 28./2017.) objavljuje se godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu.

Temeljem čl. 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15) objavljuje se godišnje izvješće za 2016. godinu.

Temeljem čl. 27.  Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15.) objavljujemo godišnje izvješće za 2015. godinu.