Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi https://www.ffzg.unizg.hr odnosno njezinom dodatnom obliku https://web2020.ffzg.unizg.hr/.

Status usklađenosti
Navedeno mrežno sjedište je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj
Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta,
  • kontrast teksta na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu stranica nije dobar (jak) i ne postoji opcija promjene kontrasta,
  • kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije omogućeno korištenjem samo tipkovnice,
  • izbornik i podizbornici nisu fiksan element koji se aktivira klikom/dodirom, već se aktivira i prelaskom pokazivača preko njega,
  • pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke alata Microsoft Word ili nekog drugog alata za obradu teksta uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • video sadržajima nedostaju podnaslovi (video zapisi su objavljeni na službenom YouTube kanalu Filozofskoga fakulteta),
  • slike na naslovnoj stranici izmjenjuju se u intervalima te se prikazuju nasumičnim redoslijedom.

Podizanje razine pristupačnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provest će korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svojeg mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri i radit će na poboljšanju njegovoga korištenja primjenjivanjem relevantnih standarda pristupačnosti web stranica u skladu s preporukama World Wide Web konzorcija (W3C) s ciljem da postane pristupačno svim osobama.

Priprema Izjave o pristupačnosti
Izjava o pristupačnosti je pripremljena 3. srpnja 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018./1523 od 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni ili nakon što se uoče novi nedostaci.

Povratne informacije i kontaktni podaci
Molimo korisnike ovog mrežnog mjesta da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sve obavijesti, prijedloge i upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta uputite putem elektroničke pošte na: pristupacnost@ffzg.hr.

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest, prijedlog ili upit o pristupačnosti ovog mrežnog mjesta, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte na: pristupacnost@pristupinfo.hr.