Cjenik usluga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(zadnja izmjena: 3. 6. 2024.)

Stupanjem na snagu i primjenom od 01. siječnja 2018. Odluke o ostvarivanju prava zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu na oslobođenje od obveze plaćanja školarine na poslijediplomskim doktorskim studijima (Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja školarine zaposlenika Filozofskog fakulteta) prestaje važiti čl. III. ove Odluke o cijenama usluga Fakulteta.