Fakultet je za potrebe studenata i zaposlenika nabavio program za provjeru izvornosti teksta PlagScan. Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.

Korištenje PlagScana obavezno je za sljedeće vrste radova:

  • završne i diplomske radove,
  • doktorske i specijalističke radove,
  • knjige izdane u nakladi Fakulteta i
  • radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač.

Provjera ispitnih i seminarskih radova može se provesti ako to traži nositelj kolegija.

Softver za provjeru autentičnosti PlagScan

PlagScan u 8 koraka
Prijava u PlagScan

Tijela i dokumenti

Pravilnik o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta
Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta
Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Etičko korištenje informacija

Citiram, dakle pišem – citiranje u 7 koraka
Citiram, dakle pišem – infografika
Pišem, citiram, dakle ne plagiram
Pišem, citiram, dakle ne plagiram – infografika
Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju – upute Srca
Citiranje u digitalnom okruženju – priručnik