Za pomoć u provjeri autentičnosti radova od 2024. g. koristi se softver Turnitin. (Na fakultetu se više ne koristi softver PlagScan.) Obaveza korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova stupila je na snagu 29. travnja, 2020. g.

Korištenje softvera za provjeru autentičnosti radova obavezno je za sljedeće vrste radova:

  • završne i diplomske radove,
  • doktorske i specijalističke radove,
  • knjige izdane u nakladi Fakulteta i
  • radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač.

Upite o korištenju Turnitina možete slati na mail turnitin@m.ffzg.hr

Upute za korištenje softvera Turnitin: