Akademski kalendar 2019./2020.

O D L U K U o akademskom kalendaru za ak. godinu 2019./2020.

ZIMSKI SEMESTAR:
Trajanje nastave: 30. rujna 2019. – 24. siječnja 2020.
1. dio semestra: 30. rujna 2019. – 20. prosinca 2019.
2. dio semestra: 7. siječnja 2020. – 24. siječnja 2020.
Zimski ispitni rok: 27. siječnja 2020. – 21. veljače 2020.

LJETNI SEMESTAR:
Trajanje nastave: 2. ožujka 2020. – 12. lipnja 2020.
Ljetni ispitni rok: 15. lipnja 2020. – 10. srpnja 2020.
Jesenski ispitni rok: 31. kolovoza 2020. – 25. rujna 2020.

Akademski kalendar 2020./2021.

ZIMSKI SEMESTAR:
Trajanje nastave: 05. listopada 2020. – 22. siječnja 2021.
Zimski ispitni rok: 25. siječnja 2021. – 19. veljače 2021.

LJETNI SEMESTAR:
Trajanje nastave: 01. ožujka 2021. – 11. lipnja 2021.
Ljetni ispitni rok: 14. lipnja 2021. – 16. srpnja 2021.
Jesenski ispitni rok: 30. kolovoza 2021. – 24. rujna 2021.