Akademski kalendar 2018./2019.

O D L U K U o akademskom kalendaru za ak. godinu 2018./2019.

ZIMSKI SEMESTAR:
Upisi u zimski semestar: 10. rujna 2018. – 5. listopada 2018.
Trajanje nastave: 1. listopada 2018. – 25. siječnja 2019.
1. dio semestra: 1. listopada 2018. – 21. prosinca 2018.
2. dio semestra: 7. siječnja 2019. – 25. siječnja 2019.
Zimski ispitni rok: 28. siječnja 2019. – 22. veljače 2019. (4 tjedna)

LJETNI SEMESTAR:
Upisi u ljetni semestar: 11. veljače 2019. – 8. ožujka 2019. (4 tjedna)
Trajanje nastave: 25. veljače 2019. – 7. lipnja 2019.
Ljetni ispitni rok: 10. lipnja 2019. – 12. srpnja 2019. (5 tjedana)
Jesenski ispitni rok: 26. kolovoza 2019. – 20. rujna 2019. (4 tjedna)