Zaštita osobnih podatka pojedinca uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

Zakonitost obrade i Načela

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu transparentno prikuplja i obrađuje podatke  samo u mjeri koja je nužna radi poštivanja pravnih obveza, za potrebe legitimnih interesa  ili je nužna za izvršavanje službenih ovlasti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  na temelju propisa ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora  ili na temelju posebne privole.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Podaci, u obliku koji omogućuje identifikaciju čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera.

 Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka predajom zahtjeva u urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta.

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao voditelja i izvršitelja obrade podataka, imenovala je Ivančicu Benaković, dipl. iur. službenikom za zaštitu podataka.

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka zastita-podataka@ffzg.hr ili predajom zahtjeva u urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.