Ambulanta za školsku i sveučilišnu medicinu poziva prvu grupu studenata prve godine Filozofskog fakulteta na sistematski pregled. Pregled je obvezan za upis u drugu godinu studija.

Svi studenti prve godine Filozofskog fakulteta obvezni su napraviti sistematski pregled koji je uvjet za upis u drugu godinu studija. Mogućnosti za nadoknade teško će se ostvariti zbog  velikog broja studenata, zato molim studente da poštuju određene termine.

Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti) prema rasporedu.

Molim studente da na pregled ponesu zdravstvene iskaznice i zdravstvenu dokumentaciju (ako je imaju).